top of page

Střední školy

1. - 2. ročník - Detektivové

Lekce zaměřená na práci s textem, orientaci v knihovním fondu a vyhledávání knih pomocí online katalogu

Obsah: Studenti sestaví na základě popisů z knih charakteristiky slavných literárních detektivů. Jejich dalším úkolem je pak nalézt knihovnického fantoma. Díky stopám uloženým v knihách, které budou mít za úkol podle seznamu vyhledat, dojde k jeho odhalení. Studenti pracují ve skupinách s pracovními listy.

Lektor: Bc. Silvie Knolová

Související předměty, kompetence: kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní a sociální a personální; vazba na předmět Český jazyk a literatura

Časová dotace: 60 - 90 minut

 

1. - 4. ročník - Učení není mučení

Lekce zaměřená na metody efektivního učení, orientaci v odborném textu a vyhodnocení relevance informací

Obsah: Praktické ukázky různých technik učení a práce s pamětí. Studenti zjistí pomocí testu své vlastní predispozice a tím vhodný učební styl. Ve skupinách se seznámí s odborným textem, který se obsahem vztahuje k tématu lekce. Učí se v něm orientovat a vyhledávat podstatné informace. V průběhu lekce pracují samostatně i ve skupinách s tištěnými materiály a vzory.

Lektor: Bc. Silvie Knolová

Související předměty, kompetence: kompetence k učení a sociální a personální

Časová dotace: 60 - 90 minut

 

1. - 4. ročník - Psychologie vnímání

Doplňková lekce ke společenským vědám a hodinám literatury.

Obsah: Jak vnímáme svět a rozumíme informacím? Lze vůbec ke světu a literárním textům přistupovat nezaujatě (bez osobních předpokladů)? V lekci se zaměříme na základní jevy z psychologie vnímání, např. na atribuční teorii, hermeneutiku, optické klamy či na vědecké omyly.

Lektor: Bc. Silvie Knolová a Bc. Michaela Hrabinská

Související předměty, kompetence: psychologie, sebereflexe, kritické a analytické myšlení.

Časová dotace: 90 minut

 

1. - 4. ročník - Scriptorium

Doplňková lekce k hodinám dějepisu či literatury.

Obsah: Písařská dílna, ve které si studenti vyzkouší vybrané druhy písma ve spojení s dobou a místem vzniku. Dále mají možnost otestovat stylus (=bronzové pisátko) s voskovou tabulkou či psaní brkem. Současně si společně krátce připomeneme historii písma.

Lektor: Bc. Silvie Knolová

Časová dotace: 60 - 90 minut

1. - 4. ročník - Mytologie

Doplňková lekce k hodinám literatury a dějepisu.

Obsah: Společně se studenty se seznámíme s vybranými příběhy světových mytologií a pokusíme se zjistit, zda má mýtus co říci i současnému modernímu člověku. Hravou formou nahlédneme mýtus coby zdroj cenných informací a univerzálních témat.

Lektor: Bc. Silvie Knolová

Časová dotace: 60 - 90 minut

 

1. - 4. ročník - Jan Ámos Komenský

Lekce zaměřená na práci s informacemi a různými informačními zdroji (od internetu po komiks).

Obsah: Interaktivní lekce, v níž studenti nahlédnou do života Jana Ámose Komenského. Při hledání odpovědí na zadané otázky získají více než základní znalosti o osobnosti učitele národů a o době, ve které tento velikán žil. Žáci si budou informace sami získávat a společně interpretovat pro lepší pochopení souvislostí a významu Jana Ámose Komenského. Lekce má různé stupně obtížnosti, podle věku a zájmu, a bude v ní využito mnoho doprovodných ukázek (komiks, komiksová výstava, audiokniha).

Lektor: Bc. Michaela Hrabinská

Související předměty, kompetence: historie, literatura, filozofie, srovnávací myšlení, vyhledávání informací v relevantních zdrojích

Časová dotace: 90 minut

 

2. - 4. ročník - Jak na knížku?

Lekce zaměřená na práci s textem, osvojení si interpretačních dovedností a získání relevantních zdrojů na internetu.

Obsah: I složitá literární díla, natož pak divadelní hry, můžeme uchopit snadno a lehce. Přijďte si užít do knihovny netradiční rozbor maturitní četby na příkladu Bílé nemoci od Karla Čapka. Nepůjde o suchou přednášku, ačkoli informací k dílu a autorovi získáte dostatek. Ukážeme si jednoduché metody, díky kterým si dokáže každý student zpracovat téměř jakékoli literární dílo do přehledné struktury. A navíc se naučíme zaujímat vlastní pohled na motivy, myšlenky a postavy díla.

Lektor: Bc. Michaela Hrabinská

Související předměty, kompetence: rozbor literárních děl, metody pro tvorbu čtenářských deníků, rozvoj analytického myšlení.

Časová dotace: 90 minut

 

3. - 4. ročník - Karel Čapek: R.U.R. a Bílá nemoc

Doplňková lekce k hodinám literatury. Vhodná jako příprava k maturitní zkoušce.

Obsah: Co mají společného tyto dvě divadelní hry? Soustředíme se na hlavní motivy, stěžejní myšlenky a analýzu důležitých postav. Za pomoci audioknih a ukázek z filmu vstoupíme do stále aktuálního myšlení Karla Čapka. Studenti budou moci diskutovat a sami se ptát. Přinejmenším získají metody pro práci s literárním textem.

Lektor: Bc. Michaela Hrabinská

Související předměty, kompetence: analytické myšlení.

Časová dotace: 90 minut

 

3. - 4. ročník - Knížky mě baví

Přípravný kurz k maturitě z literatury.

Obsah: Zábavnou formou rozebereme základní díla z maturitního seznamu a pomůžeme s kontrolou vašich čtenářských deníků. Za pomoci videí a diskuzí nad knížkami u čaje a sušenek zjistíme, že literatury se není třeba vůbec bát. Naučíte se, jak v pěti minutách shrnout vše podstatné o díle a autorovi. Vhodné pro nadšence do knížek i pro nesmělé čtenáře. Informace a domluva termínů na e-mailu: [email protected], anebo přímo v knihovně.

Lektor: Bc. Silvie Knolová a Bc. Michaela Hrabinská

Časová dotace: 90 minut

 

3. - 4. ročník - Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol

Doplňková lekce k hodinám literatury, příprava k maturitě.

Obsah: Spalovač mrtvol náleží ke klenotům české literatury. Necelých 140 stran je přímo nabito motivy z dějin, filozofie a psychologie. Za pomoci audioknih a ukázek z filmu se pokusíme tyto motivy uchopit. A spolu s tím i pochopit osobnostní proměnu hlavního hrdiny Karla Kopfrkingla ze vzorného otce v nacisticky smýšlejícího vraha. Součástí lekce je úvod do buddhismu a dá se dobře spojit s lekcí "Jak na knížku" (můžeme si na tomto díle ukázat jednoduché metody zpracování díla do přehledné struktury).

Lektor: Bc. Michaela Hrabinská

Související předměty, kompetence: psychologie, filozofie, dějiny, společenské vědy, myšlení v souvislostech a interpretace informací.

Časová dotace: 45 - 90 minut

 

3. - 4. ročník - Proměna

Doplňková lekce k hodinám literatury.

Obsah: Je mnoho výkladů této Kafkovy povídky z různých hledisek. V naší lekci se zaměříme na netradiční ztvárnění hlavních motivů (od divadla až po intelektuální rozbor).

Lektor: Bc. Silvie Knolová a Bc. Michaela Hrabinská

Související předměty, kompetence: psychologie, umění, film.

Časová dotace: 90 minut

bottom of page