top of page

MVS - VÝPŮJČKA Z JINÉ KNIHOVNY

Pro čtenáře knihovny

Pokud nejsou vámi žádané knihy v našem fondu, můžete si je prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby půjčit z fondu jiné knihovny v ČR. O výpůjčku můžete požádat vyplněním formuláře. Při vyzvednutí Vám bude účtováno 60 Kč za 1 titul.

Děkujeme za odeslání!

Pro knihovny

O výpůjčku dokumentu z našeho fondu mohou knihovny požádat e-mailem na adresu [email protected] nebo vyplněním formuláře pro knihovny.  Knihovnám poplatek neúčtujeme.

Děkujeme za odeslání!

bottom of page