Městská knihovna Litvínov

Městská knihovna Litvínov je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Svou činností propaguje poznatky ze všech oborů vědy, techniky, kultury a umění. Pomáhá zvyšovat všeobecné a odborné vzdělání občanů.

Jazyk / Sprache / Language

Základní úkony webu

Akce
Aktuální nabídka akcí
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Dětský webík
Něco pro naše nejmenší
Prodloužení výpůjčky
Prodloužení výpůjční lhůty
On-line katalog
Vstup do katalogu
Fotogalerie
Fotografie z naší knihovny

Důležitá upozornění

Od 25. 5. 2018 platí nový Knihovní řád
více »

Zasílání informací o akcích knihovny

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Poslání knihovny

Vize
Chceme podporovat čtenářství, být místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"Poradíme, vyhledáme, pobavíme, zabalíme!"
Poslání
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

Městské knihovně Litvínov byla v Zrcadlové kapli Klementina slavnostně udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2013 v kategorii 'významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb' za modernizaci prostor a tvořivý přístup k rozvoji komunitní knihovny.

Ceník

Výpůjční lhůty

Knihy 4 týdny
Časopisy 4 týdny
E-knihy 31 dní

Roční registrace čtenářů

Dospělí 200 Kč + 1 partnerská průkazka pro dospělého zdarma
Senioři (od 65 let) 150 Kč
Studenti (15 – 19 let bez potvrzení o studiu) 150 Kč
Studenti (19 – 26 let s potvrzením o studiu) 150 Kč
Děti (do 15 let, než obdrží OP) 70 Kč
ZTP sleva 50 Kč
ZTP/P zdarma
Jednorázová výpůjčka 50 Kč + kauce (cena knihy, minimálně však 200 Kč)

Výpůjční služby

Nevyzvednutí rezervované knihy a knihy v rámci MVS je zpoplatněno.
Rezervace dokumentu, knihovní jednotky 5 Kč
Pořízení knihy prostřednictvím MVS min. 40 Kč - max. dle nákladů půjčující knihovny
Prodloužení dokumentu, knihovní jednotky 5 Kč

Kopírování dokumentů

Kopie pouze z materiálů knihovny
  Kopírovací stroj
(černobíle)
Kopírovací stroj
(barevně)
1 stránka A4 jednostranná (text) 2 Kč 5 Kč
1 stránka A4 jednostranná (text + obrázek) 5 Kč 10 Kč
1 stránka A4 oboustranná 4 Kč 10 Kč
1 stránka A4 oboustranná (text + obrázek) 10 Kč 20 Kč
1 stránka A3 jednostranná 5 Kč 15 Kč
1 stránka A3 oboustranná 10 Kč 30 Kč

Sankce za nedodržení výpůjční doby

První dvě upomínky nebudou zasílány, ale čtenář je uhradí přímo v knihovně.
Další upomínky budou zasílány poštou.
1. upomínka (v den uplynutí výpůjční doby) 0 Kč
2. upomínka (8. den po uplynutí výpůjční doby) 1 Kč/knihovní jednotka/den
3. upomínka (15. den po uplynutí výpůjční doby) 1 Kč/knihovní jednotka/den
4. předžalobní výzva (náklady na právní vymáhání pohledávky) 1000 Kč

Poplatky za úkony spojené s likvidací škody

Ztráta či poškození dokumentu
Ztráta knihy 100 Kč + cena knihy, minimálně však 200 Kč
Poškození knihy Poplatek až do výše plné ceny
Ztráta časopisu Plná cena exempláře
Poškození časopisu Plná cena exempláře
Poškození čárového kódu / čipu RFID 10 Kč
Ztráta karty od šatnové skříňky 150 Kč
Poškození karty od šatnové skříňky 100 Kč
Ztráta čtenářské legitimace 30 Kč
Poškození obalu knihy 5 Kč

Internet a počítače

Registrovaní dospělí čtenáři 30 minut práce na počítačích zdarma
Použití výpočetní techniky - dospělí 1 Kč / 1 min.
Použití výpočetní techniky - děti 5 Kč / 15 min.
PC karta pro veřejnost 150 Kč
(6 hodin práce po 15 minutách, tj. 25 Kč/hod.)
CD 15 Kč
DVD 15 Kč

Kroužková vazba

Vel. kroužku 4,5 - 8 mm, počet listů 2 - 40 30 Kč
Vel. kroužku 10 - 14 mm, počet listů 41 - 100 40 Kč

Laminování

1 stránka A4 20 Kč
1 stránka A5 12 Kč
1 stránka A6 10 Kč
1 stránka A7 7 Kč

Balení knih

Formát A6 5 Kč
Formát A5 - A4 10 Kč
Formát 'Atlas' 20 Kč

Aktualizace: středa, 1. listopadu 2017, 14:08

QR kód

QR kód obsahující odkaz na aktuální stránku

Aktuální www adresa této stránky:
https://www.knihovna-litvinov.cz/cenik

Tento QR kód můžete použít pro rychlé uložení odkazu na aktuální www adresu. Stačí jej nasnímat do vhodné mobilní aplikace. Více informací týkajících se QR kódů viz Wikipedia.

Dnešní chytré mobilní telefony již často mívají podporu QR kódu zabudovanou od výrobce. V opačném případě musíte potřebný program doinstalovat. Vhodnou mobilní aplikací pro zpracování QR kódu je např. Seznam.cz QR čtečka nebo QuickMark. Existuje však celá řada dalších.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Otevírací doba

Dospělé i dětské oddělení

Pondělí
8:00 - 18:00
Úterý
8:00 - 17:00
Středa
13:00 - 18:00
Čtvrtek
8:00 - 17:00
Pátek
8:00 - 16:00

Přihlášení

Přihlášení do čtenářského konta