Městská knihovna Litvínov

Městská knihovna Litvínov je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Svou činností propaguje poznatky ze všech oborů vědy, techniky, kultury a umění. Pomáhá zvyšovat všeobecné a odborné vzdělání občanů.

Jazyk / Sprache / Language

Základní úkony webu

Akce
Aktuální nabídka akcí
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Dětský webík
Něco pro naše nejmenší
Prodloužení výpůjčky
Prodloužení výpůjční lhůty
On-line katalog
Vstup do katalogu
Fotogalerie
Fotografie z naší knihovny

Důležitá upozornění

REKONSTRUKCE SKLADU
více »

PRODLUŽUJEME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI KNIHOVNÍK/KNIHOVNICE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ DO 31. 3.
více »

Tato sekce nemá dílčí navigaci

Zasílání informací o akcích knihovny

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Poslání knihovny

Vize
Chceme podporovat čtenářství, být místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"Poradíme, vyhledáme, pobavíme, zabalíme!"
Poslání
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

Městské knihovně Litvínov byla v Zrcadlové kapli Klementina slavnostně udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2013 v kategorii 'významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb' za modernizaci prostor a tvořivý přístup k rozvoji komunitní knihovny.

Partneři

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

S knížkou do života

BOOKSTART - S knížkou do života

Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov

Logo Gymnázia TGM Litvínov

Časopis Gympl Revue

Partnerská nakladatelství

Fragment Fragment
Vaše Literatura VašeLiteratura

Kopie obálek a anotací

ANAG, spol. s r. o ANAG, spol. s r. o
Bontonfilm.CZ Bontonfilm.CZ
GRADA Publishing, a.s. GRADA Publishing, a.s.
Computer Press Computer Press
Euromedia Euromedia
Kanzelsberger Kanzelsberger
Kosmas Kosmas
Kosmas Kosmas
LIBREX LIBREX
Pavel Dobrovský – BETA Pavel Dobrovský – BETA
Pavel Dobrovský – BETA Pavel Dobrovský – BETA
Knižní velkoobchod Pemic, a.s. Knižní  velkoobchod Pemic, a.s.
Portál, s.r.o. Portál, s.r.o.
Svaz českých nakladatelů a knihkupců Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Svět dětské fantazie Svět dětské fantazie
Vltava, a.s. Vltava, a.s.

Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově

Prezentace ke stažení [PDF, 875 kB]

Naše organizace Městská knihovna Litvínov je partnerem projektu „Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově“, který byl doporučen k financování z 69. výzvy Regionálního operačního programu II Severozápad pod registračním číslem projektu CZ.1.09/1.2.00/88.01358.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Městská knihovna Litvínov je členem Klubu dětských knihoven a zúčastňuje se pravidelných akcí SKIPu jako je Březen - měsíc internetu, Noc s Andersenem, Týden knihoven, knihovnické dílny a další.

Partnerský spolek Litvínov, o. p. s.

www.partnerskyspolek.cz

partnersky.spolek@seznam.cz

Od roku 2001 spolupracuje Partnerský spolek Litvínov s Městskou knihovnou Litvínov i Olbernhau na projektech příhraniční spolupráce. Jedná se literárně výtvarné projekty v knihovnách, výlety dětí a překladatelská činnost. V roce 2005 zorganizoval PS překlad webové prezentace knihovny do němčiny za prostředky Evropské unie, z programu SFMP PHARE 2002 - 2003.

Městská knihovna Seiffen

www.seiffen.de/bibliothek.cfm

Bibliothek@Seiffen.de

2007

Spolupráce na organizaci II. ročníku příměstského tábora Prázdniny s knihovnou. Děti navštívily Freilichtmuseum, partnerskou knihovnu, svezly se na letní bobové dráze Sommerrodelbahn a vláčkem Bimmelbahn. Návštěvu ukončila prohlídka muzea modelů vláčků.

2006

Spoluorganizace I. ročníku akce Prázdniny s knihovnou. České děti navštívily zajímavosti v Seiffenu a partnerskou knihovnu.

Městská knihovna Olbernhau

www.olbernhau.de

2006

Městská knihovna Olbernhau se poprvé s litvínovskou knihovnou zúčastňuje Noci s Andersenem.

2003

Městská knihovna Litvínov iniciovala literárně výtvarný projekt nazvaný "Co čtou děti v Německu? Co čtou děti v Čechách?" České děti četly knihy německých autorů a naopak, potom kreslily obrázky hlavních hrdinů, které byly vystaveny v partnerských knihovnách. Čtenáři v anketě vybrali nejlepší díla a vítězové z obou stran jeli na společný výlet do zooparku v Chomutově.

2002

V obou partnerských knihovnách proběhla společná výstava s názvem "Nejoriginálnějsí záložka do knížky." Pro zúčasněné české i německé děti byl pak uspořádán výlet do dětského domu Stockhausen v Olbernhau.

Czech Coal a.s.

Logo Czech Coal a.s.

2006

MUS, a.s. podpořila vydání publikace "Stoletá historie Městské knihovny v Litvínově" ke 100. výročí jejího založení.

2005

MUS, a.s. přispěla sponzorským darem na činnost knihovny pro děti. Podpořila konání těchto akcí: Noc s Andersenem, Den dětí na Loučkách a literární a výtvarné soutěže v průběhu roku.

2004

V rámci Programu podpory regionu MUS, a.s. v roce 2004 knihovna zakoupila dva multimediální počítače do dětského oddělení. Zvýšil se tím počet uživatelských míst na 7 stanic a rozšířil se počet dětí, které tak budou mít přístup k multimediální technice, knihovnickému on-line katalogu a k internetu.

2001

V rámci Programu podpory regionu MUS, a.s. v roce 2001 získala knihovna multimediální počítač se softwarem a tiskárnou do dospělého oddělení. Dále byly nakoupeny některé encyklopedické a zábavně výukové CD-ROMy, které mohou využívat děti i dospělí.

Aktualizace: středa, 21. listopadu 2018, 19:56

QR kód

QR kód obsahující odkaz na aktuální stránku

Aktuální www adresa této stránky:
https://www.knihovna-litvinov.cz/partneri

Tento QR kód můžete použít pro rychlé uložení odkazu na aktuální www adresu. Stačí jej nasnímat do vhodné mobilní aplikace. Více informací týkajících se QR kódů viz Wikipedia.

Dnešní chytré mobilní telefony již často mívají podporu QR kódu zabudovanou od výrobce. V opačném případě musíte potřebný program doinstalovat. Vhodnou mobilní aplikací pro zpracování QR kódu je např. Seznam.cz QR čtečka nebo QuickMark. Existuje však celá řada dalších.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Otevírací doba

Dospělé i dětské oddělení

Pondělí
8:00 - 18:00
Úterý
8:00 - 17:00
Středa
13:00 - 18:00
Čtvrtek
8:00 - 17:00
Pátek
8:00 - 16:00

Přihlášení

Přihlášení do čtenářského konta