top of page

1. stupeň ZŠ

1. ročník – Prohlídka knihovny

Prohlídka je vhodná jako první návštěva knihovny. Děti se seznámí s knihovnou jako takovou, prohlédnou si půjčovnu a dozví se, co vše by v knihovně mohly dělat. Budou mít možnost si prolistovat velké množství knih
a časopisů a „pohrabat se“ v regálech. Zjistí, jak získat kartičku do knihovny a jaké výhody z toho pro ně plynou. Nakonec se pobaví v krásné herně dětského oddělení, kde by mohly trávit svůj volný čas při nějaké hezké odpolední akci.

Časová dotace: 90 minut

1. ročník – Draci se nedělí

Lekce vytvořená na základě knihy Draci se nedělí od autorky Nicoly Kinnear.

Obsah:

Děti si pomocí příběhu o dracích zopakují zvířátka a naučí se, jak se správně chovat ke knížce.
Zároveň budou vytvářet vlastní pravidla, jak by se měly či neměly chovat ke svým kamarádům.

 

Lektor: Michaela Musialová

Časová dotace: 90 minut

1. ročník – Malý ekolog

Lekce zaměřená na správné chování v přírodě.

 

Obsah:

Během čtení knihy od Radomíra Sochy se seznámíme se základní problematikou znečišťování přírody a ničení lesa. Povíme si, jak jednat správně a proč je důležité, abychom se o naše okolí starali.

 

Lektor: Michaela Musialová

Časová dotace: 90 minut

1. ročník – Večerníček

Lekce zaměřená na postavu Večerníčka, jednotlivé pohádky i zajímavosti, které děti ještě nevěděly.

Obsah:

Děti budou spolupracovat ve skupinách při doplňování pohádkových dvojic, řazení obrázků do ukázkových knih a přiřazování jmen k pohádkovým postavám. V rámci lekce budou děti pracovat s knihami na téma konkrétních večerníčkových pohádek.

Lektor: Karolína Stráníková

Časová dotace: 90 minut

1. ročník – Na pár chvilek do pohádek

Lekce zaměřená na klasické pohádkové postavy a práci s textem.

Obsah:

Charakterizujeme si typické postavy, čím jsou zvláštní a v jakých pohádkách vystupují. Společně si přečteme část pohádky a pomocí čtení s předvídáním ji zkusíme dokončit.

Lektor: Michaela Musialová

Časová dotace: 90 minut

2. ročník - Čím chceš být, až vyrosteš

Lekce zaměřená na výběr povolání. Určení specifik různých druhů povolání a jejich důležitost.

Obsah:

Určíme si, čím je jaké povolání zajímavé a důležité a zkusíme si je pantomimicky předvést. Budeme zjišťovat souvislosti mezi různými profesemi. Nakonec si vysvětlíme, proč je pro člověka i společnost důležité, aby měl každý nějaké povolání.

Lektor: Michaela Musialová

Časová dotace: 90 minut

2. ročník – Naše zvířátka

Lekce zaměřená na poznávání divokých i domácích zvířat žijících v České republice.

Obsah:

Se zvířátky, ať už volně žijícími nebo domácími, se seznámíme prostřednictvím pohybové aktivity. Dále je rozřadíme podle prostředí, které je pro ně přirozené, a zkusíme, zda bychom je poznali i podle stop.

Lektor: Michaela Musialová

Časová dotace: 90 minut

2. ročník – Strakáč a Tioni

Lekce s cílem dětem vysvětlit, že odlišnost není důvodem pro ubližování druhým.

Obsah:

Prostřednictvím několika knížek si vysvětlíme a ukážeme, že je v pořádku být odlišný. Řekneme si,
jak se správně chovat v kolektivu. Pro lepší představu a pochopení si na různé odlišnosti zahrajeme.

 

Lektor: Michaela Musialová

Časová dotace: 90 minut

2. - 3. ročník – Co když najdu zvíře v nouzi?

Lekce zaměřující se na činnost Záchranné stanice volně žijících živočichů Falco, pod kterou spadá právě i Litvínov.

Obsah:

Může se stát, že při procházce v přírodě, ale i ve městě, narazíte na zvířátko, které se dostalo do nějakého problému. Může být zraněné nebo na nevhodném místě. Co ale dělat? Důležité je nejednat podle vlastního uvážení, ale poradit se s odborníkem, jako jsou například pracovníci Záchranné stanice Falco.
Děti se během lekce naučí pár zásad, jak se chovat k divokým zvířátkům, dozví se jaké problémy
je nejčastěji potkávají a jak jim pomoci. Vše je doplněno velkým množstvím fotografií zvířátek umístěných právě ve Falcu.

Lektor: Bc. Vladimír Kraft

Časová dotace: 90 minut

3. ročník – Hmyzí pohádky

Lekce zaměřená na práci s knihami od Rostislava Poláčka. Seznámí děti s úžasným světem hmyzu.

Obsah:

Během lekce se děti seznámí s různými druhy hmyzu a dozvědí se mnoho zajímavostí, které jim možná
na tento druh zvířátek změní pohled. Děti budou pracovat ve skupinách, s textem a hlavně se svojí představivostí.

 

Lektor: Michaela Musialová

Časová dotace: 90 minut

3. ročník – Piráti

Lekce přibližující způsob života pirátů, zejména těch v Karibiku v 17. století.

Obsah:

První část lekce je přednáškového typu s aktivní interakcí otázka – odpověď, přičemž se děti dozvědí spoustu zajímavých věcí. Druhá část je koncipována jako cesta k nalezení pokladu. Zde se jedná o skupinovou práci s textem.

Lektor: Karolína Stráníková

Časová dotace: 90 minut

3. – 4. ročník – Rostliny a houby

Lekce zaměřená na rozpoznání jednotlivých rostlin a hub.

Obsah:

Lekce dětem ukáže, že i svět rostlin a hub může být velmi zajímavý. Cílem je naučit se rozeznávat jedlé od nejedlého a užitečné od zdánlivě neužitečného. Zároveň dětem ukážeme, jak je hranice mezi zdánlivě špatným a dobrým nejasná a že i něco „špatného“ může sloužit dobrým věcem.
Také se v krátkosti podíváme na historii bylinkářství a jak se za ty dlouhé roky změnilo.

 

Lektor: Boris Falc

Časová dotace: 90 minut

3. - 4. ročník – Legenda o Marcebile

Lekce zaměřená na seznámení s Krušnohorskou legendou, překonávání ostychu a rozvíjení obrazotvornosti.

Obsah:

I Krušné hory mají svou historii a své legendy. Pojďme se seznámit s příběhem o patronce Krušných hor Marcebile, a pak si jej převést do divadelní podoby. Pracovat se bude v malých skupinách. A jako vždy v divadle, nejdůležitější je ten člověk, který nakonec na jevišti vůbec nebude.

Lektor: Matěj Stráník

Časová dotace: 90 minut

3. - 5. ročník – Co nám říká obálka? Aneb nesuď knihu podle obalu I.

Lekce poukazující na to, že obálka knihy nemusí vždy odpovídat jejímu obsahu.

Obsah:

Děti během lekce vytvoří vlastní příběh podle názvu a obálky již existující knihy a dojdou k závěru, že kniha by se neměla vybírat pouze podle obalu. Do lekce jsou zařazeny kvalitní a zajímavé knihy odpovídající věkové skupině. Děti tak získají tipy na vhodnou četbu.

 

Lektor: Michaela Musialová

Časová dotace: 90 minut

3. - 5. ročník – Jak vznikají ilustrace? Aneb nesuď knihu podle obalu II.

Lekce zaměřená na rozdíl mezi obálkou knihy a jejím obsahem a na důležitost ilustrací pro dokreslení příběhu.

Obsah:

Kdo je ilustrátor a jak své obrázky tvoří? Během lekce si děti podle čteného textu navrhnou obálku knihy a pokusí se najít odpověď na otázku, jestli jsou ilustrace pro příběh důležité. Do lekce jsou zařazeny kvalitní a zajímavé knihy odpovídající věkové skupině. Děti tak získají tipy na vhodnou četbu.

 

Lektor: Michaela Musialová

Časová dotace: 90 minut

4. ročník - Kde bydlíme, aneb Letem světem Mosteckem

Lekce založená na práci s textem a informacemi týkajícími se naší republiky a našeho regionu.

Obsah:

Děti se v mapě propracují postupně z celého vesmíru až k Litvínovu. Naučí se něco o uspořádání České republiky (její rozdělení na kraje, okresy a města). Prohlédnou si mapu, ať už v tištěné podobě nebo online podobě. Naučí se v ní hledat, co potřebují. Pracují i s textem.

Lektor: Bc. Vladimír Kraft

Časová dotace: 90 minut

4. ročník - Naše významné osobnosti

Seznámení s významnými osobnostmi naší historie i současnosti na základě aktivního vyhledávání v různých pramenech.

Obsah:

Lekce, v rámci níž se děti seznámí s významnými osobnostmi našich dějin (např. Karel IV.). Také získají základní informace o volebním systému v ČR a zkusí si odvolit. Ve skupinách pracují s informačními zdroji jako jsou knihy a internet. Na základě shromážděných informací musí děti přesvědčit ostatní ze třídy,
že jejich osobnost je ta nejlepší.

Lektor: Bc. Vladimír Kraft

Časová dotace: 90 minut

4. – 5. ročník – První pomoc

Lekce se zabývá teorií i praxí první pomoci.

Obsah:

Ať chceme nebo ne, občas se člověk dostane do situace, kdy na něm záleží osud někoho jiného.
Tyto situace vyžadují znalosti a udržení chladné hlavy hlavně díky předchozímu nacvičování. S dětmi
si během lekce vyzkoušíme záchranu lidského života a řekneme spoustu důležitých zásad, jak v této nepříjemné situaci postupovat.

 

Lektor: Boris Falc

Časová dotace: 90 minut

4. - 5. ročník - TVTupixx aneb koukáme na YouTube, ale s rozumem

Lekce zaměřená na jeden z fenoménů moderní elektronické doby, a to videa na YouTube.com.

Obsah:

Na YouTube.com lze najít videa s výborným obsahem, ale také videa podvodná a lživá, která můžeme nazvat „odpadní“ tvorbou. Bohužel často „odpadní“ tvorba zasáhne více uživatelů YouTube než tvorba kvalitní. Během lekce si ukážeme několik příkladů „odpadní“ tvorby a pomocí dohledávání informací
a kritického myšlení dokážeme lži ve videu obsažené odhalit. Pak si ukážeme příklady tvorby kvalitní a obohacující.

Lektor: Bc. Vladimír Kraft / Boris Falc

Časová dotace: 90 minut

4. - 5. ročník - Kyberšikana

Lekce zaměřující se na téma kyberšikany podpořená audiovizuálním obsahem.

Obsah:

Během lekce se děti seznámí s tématem kyberšikany. Na praktických případech si ukážeme, jak kyberšikana vypadá, jaké může mít důsledky a jak se s ní vypořádat. Vše je podporováno audiovizuálním obsahem. UPOZORNĚNÍ: Lekce z důvodu autentičnosti využívá skutečných necenzurovaných vyjádření
v kyberprostoru, proto během programu zazní sprostá slova a rasistické výroky. Následně je vysvětleno,
jak je něco takového špatné a hloupé.

Lektor: Bc. Vladimír Kraft / Boris Falc

Časová dotace: 90 minut

4. - 5. ročník – 7 divů světa

Lekce v číslech přibližující 7 starověkých divů světa.

Obsah:

První část je zaměřena na číselné informace o jednotlivých divech, jejich NEJ. Vše je doplněno vizuální podobou a je zde prostor k povídání si. Druhá část lekce je postavena na deskové hře 7 divů světa, kdy děti mají prostor si hru vyzkoušet a na základě její koncepce aplikovat poznatky z první části lekce.

 

Lektor: Karolína Stráníková

Časová dotace: 90 minut

5. ročník - Země ve vesmíru

Lekce informačního vzdělávání na téma "Vesmír".

Obsah:

Lekce o vesmíru, sluneční soustavě a konkrétních planetách. Děti se dozvědí, v jaké soustavě se naše planeta nachází, kolem čeho rotuje, jaké má sousedy, atd. Pracují ve skupinách, učí se vyhledávat informace, pracovat s nimi a následně je i prezentovat. Součástí je i hra o životě na jiné planetě.

 

Lektor: Bc. Vladimír Kraft

Časová dotace: 90 minut

bottom of page