top of page

1. stupeň ZŠ

1. ročník – Prohlídka knihovny 

Prohlídka je vhodná jako první návštěva knihovny. Děti se seznámí s knihovnou jako takovou, prohlédnou si půjčovnu a dozví se, co vše by v knihovně mohly dělat. Budou mít možnost si prolistovat velké množství knih a časopisů a „pohrabat se“ v regálech. Zjistí, jak získat kartičku do knihovny a jaké výhody z toho pro ně plynou. Nakonec se pobaví v krásné herně dětského oddělení, kde by mohly trávit svůj volný čas při nějaké hezké odpolední akci.

 

Časová dotace: 90 minut 

1. ročník – Draci se nedělí 

Lekce vytvořená na základě knihy Draci se nedělí od autorky Nicoly Kinnear. 

Obsah: 

Děti si pomocí příběhu o dracích zopakují zvířátka a naučí se, jak se správně chovat ke knížce.  Zároveň budou vytvářet vlastní pravidla, jak by se měly či neměly chovat ke svým kamarádům. 

Lektor: Michaela Musialová 

Časová dotace: 90 minut

1. ročník – Večerníček 

Lekce zaměřená na postavu Večerníčka, jednotlivé pohádky i zajímavosti, které děti ještě nevěděly. 

Obsah: 

Děti budou spolupracovat ve skupinách při doplňování pohádkových dvojic, řazení obrázků do ukázkových knih a přiřazování jmen k pohádkovým postavám. V rámci lekce budou děti pracovat s knihami na téma konkrétních večerníčkových pohádek.

 

Lektor: Karolína Stráníková 

Časová dotace: 90 minut 

1. ročník - Čím chceš být, až vyrosteš 

Lekce zaměřená na výběr povolání. Určení specifik různých druhů povolání a jejich důležitost. 

 

Obsah: 

Určíme si, čím je jaké povolání zajímavé a důležité a zkusíme si je pantomimicky předvést. Budeme zjišťovat souvislosti mezi různými profesemi. Nakonec si vysvětlíme, proč je pro člověka i společnost důležité, aby měl každý nějaké povolání. 

Lektor: Michaela Musialová 

Časová dotace: 90 minut

 

 

1. ročník – Na pár chvilek do pohádek 

Lekce zaměřená na klasické pohádkové postavy a práci s textem. 

Obsah: 

Charakterizujeme si typické postavy, čím jsou zvláštní a v jakých pohádkách vystupují. Společně si přečteme část pohádky a pomocí čtení s předvídáním ji zkusíme dokončit. 

Lektor: Michaela Musialová 

Časová dotace: 90 minut 

2. ročník – Strakáč a Tioni 

Lekce s cílem dětem vysvětlit, že odlišnost není důvodem pro ubližování druhým. 

Obsah: 

Prostřednictvím několika knížek si vysvětlíme a ukážeme, že je v pořádku být odlišný. Řekneme si, jak se správně chovat v kolektivu. Pro lepší představu a pochopení si na různé odlišnosti zahrajeme. 

Lektor: Michaela Musialová 

Časová dotace: 90 minut 

2. - 3. ročník – Co když najdu zvíře v nouzi? 

Lekce zaměřující se na činnost Záchranné stanice volně žijících živočichů Falco, pod kterou spadá právě i Litvínov. 

Obsah: 

Může se stát, že při procházce v přírodě, ale i ve městě, narazíte na zvířátko, které se dostalo do nějakého problému. Může být zraněné, nebo na nevhodném místě. Co ale dělat? Důležité je nejednat podle vlastního uvážení, ale poradit se s odborníkem, jako jsou například pracovníci Záchranné stanice Falco. 
Děti se během lekce naučí pár zásad, jak se chovat k divokým zvířátkům. Dozví se, jaké problémy je nejčastěji potkávají a jak jim pomoci. Vše je doplněno velkým množstvím fotografií zvířátek umístěných právě ve Falcu. 

Lektor: Bc. Vladimír Kraft 

Časová dotace: 90 minut 

2. - 3. ročník - Jak se správně chovat v přírodě 

Lekce o správném vztahu a chování k přírodě. Určení zásad, kterých bychom se měli držet. 

Obsah: 

Ví děti, jak se správně chovat v přírodě? Jak se správně třídí odpady? Společně se to naučíme pomocí knih a názorných ukázek. Součástí lekce je skupinová práce, práce s textem a obrázky. Celý program je proložen pohybovými aktivitami. Cílem je prohloubit vztah dětí k přírodě a vysvětlit jim její důležitost. 

Lektor: Michaela Musialová 

Časová dotace: 90 minut 

3. ročník – Hmyzí pohádky 

Lekce zaměřená na práci s knihami od Rostislava Poláčka. Seznámí děti s úžasným světem hmyzu. 

Obsah: 

Během lekce se děti seznámí s různými druhy hmyzu a dozvědí se mnoho zajímavostí, které jim možná na tento druh zvířátek změní pohled. Děti budou pracovat ve skupinách, s textem a hlavně svojí představivostí. 

Lektor: Michaela Musialová 

Časová dotace: 90 minut 

3. ročník – Piráti 

Lekce přibližující způsob života pirátů, zejména těch v Karibiku v 17. století. 

Obsah: 

První část lekce je přednáškového typu s aktivní interakcí otázka – odpověď, kdy se děti dozvědí spoustu zajímavostí. Druhá část je koncipována jako cesta k nalezení pokladu. Zde se jedná o skupinovou práci s textem. 

Lektor: Karolína Stráníková 

Časová dotace: 90 minut 

3. ročník - Čtvero ročních období 

Lekce zaměřená na práci s textem a obrázky. Vysvětlení, co znamená pojem roční období či roční doba. 

Obsah: 

Děti se pomocí práce s textem seznámí s ročními obdobími a pokusí se charakterizovat každé z nich. V druhé části lekce se rozdělí do skupin a zpracují své období pomocí koláže, kterou následně představí ostatním dětem. K dispozici bude mnoho tematických knih a časopisů. 

Lektor: Michaela Musialová 

Časová dotace: 90 minut 

3. ročník – Rostliny a houby 

Lekce zaměřená na rozpoznání jednotlivých rostlin a hub. 

Obsah: 

Lekce dětem ukáže, že i svět rostlin a hub může být velmi zajímavý. Cílem je naučit se rozeznávat jedlé od nejedlého a užitečné od zdánlivě neužitečného. Zároveň dětem ukážeme, jak je hranice mezi zdánlivě špatným a dobrým nejasná a i něco „špatného“ může sloužit dobrým věcem. Také se v krátkosti podíváme na historii bylinkářství a jak se za ty dlouhé roky změnilo. 

Lektor: Boris Falc 

Časová dotace: 90 minut  

3. - 4. ročník – Legenda o Marcebile 

Lekce zaměřená na seznámení s Krušnohorskou legendou, překonávání ostychu a rozvíjení obrazotvornosti. 

Obsah: 

I Krušné hory mají svou historii a své legendy. Pojďme se seznámit s příběhem o patronce Krušných hor Marcebile, a pak si jej převést do divadelní podoby. Pracovat se bude v malých skupinách a jako vždy v divadle, nejdůležitější je ten člověk, který nakonec na jevišti vůbec nebude. 

Lektor: Matěj Stráník 

Časová dotace: 90 minut 

4. ročník - Kde bydlíme aneb Letem světem Mosteckem 

Lekce založená na práci s textem a informacemi týkajícími se naší republiky a našeho regionu. 

Obsah: 

Děti se v mapě propracují postupně z celého vesmíru až k Litvínovu. Naučí se něco o uspořádání České republiky (její rozdělení na kraje, okresy a města). Prohlédnou si mapu, ať už v tištěné podobě nebo online podobě. Naučí se v ní hledat, co potřebují. Pracují i s textem. 

Lektor: Bc. Vladimír Kraft 

Časová dotace: 90 minut 

4. ročník - Naše významné osobnosti 

Seznámení s významnými osobnostmi naší historie i současnosti na základě aktivního vyhledávání v různých pramenech. 

Obsah: 

Lekce, v rámci níž se děti seznámí s významnými osobnostmi našich dějin (např. Karel IV.). Také získají základní informace o volebním systému v ČR a zkusí si odvolit. Ve skupinách pracují s informačními zdroji jako jsou knihy a internet. Na základě shromážděných informací musí děti přesvědčit ostatní ze třídy, že jejich osobnost je ta nejlepší. 

Lektor: Bc. Vladimír Kraft 

Časová dotace: 90 minut

4. ročník – Divoký západ 

Lekce zaměřená na mýty o Divokém západě. Společně se s dětmi podíváme, jak to bylo doopravdy. 

Obsah: 

Svět plný drsných chlapů, pistolí, přestřelek, přepadávání, unášení, a co den, to bitva s Indiány o jejich území. Bylo to tak, jak to můžeme vidět v kovbojkách? Pojďme se podívat na ony mýty a legendy o tehdejší Severní Americe.

S dětmi se přesuneme do rané éry osidlování Divokého západu a zaměříme se na některé z významných událostí. Zároveň si děti vyzkouší, jaké to bylo být drsným kovbojem. 

Lektor: Boris Falc 

Časová dotace: 90 minut 

4. ročník – První pomoc 

Lekce se zabývá teorií i praxí první pomoci. 

Obsah: 

Ať chceme nebo ne, občas se člověk dostane do situace, kdy na něm záleží osud někoho jiného.  Tyto situace vyžadují znalosti a udržení chladné hlavy hlavně díky předchozímu nacvičování. S dětmi si během lekce vyzkoušíme záchranu lidského života a řekneme spoustu důležitých zásad, jak v této náročné situaci postupovat. 

Lektor: Boris Falc 

Časová dotace: 90 minut 

4. - 5. ročník - TVTupixx aneb koukáme na YouTube, ale s rozumem 

Lekce zaměřená na jeden z fenoménů moderní elektronické doby, a to videa na YouTube.com. 

Obsah: 

Na YouTube.com lze najít videa s výborným obsahem, ale také videa podvodná a lživá, která můžeme nazvat „odpadní“ tvorbou. Bohužel často „odpadní“ tvorba zasáhne více uživatelů YouTube než tvorba kvalitní. Během lekce si ukážeme několik příkladů „odpadní“ tvorby a pomocí dohledávání informací a kritického myšlení dokážeme lži ve videu obsažené. Pak si ukážeme příklady tvorby kvalitní a obohacující. 

Lektor: Bc. Vladimír Kraft 

Časová dotace: 90 minut 

4. - 5. ročník - Kyberšikana 

Lekce zaměřující se na téma kyberšikany podpořená audiovizuálním obsahem. 

Obsah: 

Během lekce se děti seznámí s tématem kyberšikany. Na praktických případech si ukážeme, jak kyberšikana vypadá, jaké může mít důsledky a jak se s ní vypořádat. Vše je podporováno audiovizuálním obsahem. UPOZORNĚNÍ: Lekce z důvodu autentičnosti využívá skutečných necenzurovaných vyjádření v kyberprostoru, proto během programu zazní sprostá slova a rasistické výroky. Následně je vysvětleno,  
jak je něco takového špatné a hloupé. 

Lektor: Bc. Vladimír Kraft 

Časová dotace: 90 minut 

4. - 5. ročník – 7 divů světa 

Lekce v číslech přibližující 7 starověkých divů světa. 

Obsah: 

První část je zaměřena na číselné informace o jednotlivých divech, jejich NEJ. Vše je doplněno vizuální podobou a je zde prostor k povídání si. Druhá část lekce je postavena na deskové hře 7 divů světa, kdy děti mají prostor si hru vyzkoušet a na základě její koncepce aplikovat poznatky z první části lekce. 

Lektor: Karolína Stráníková 

Časová dotace: 90 minut 

 

4. - 5. ročník – Svět kolem nás 

Lekce zaměřená na dopady našeho chování na přírodu a nejen na ni. 

Obsah: 

Během lekce se s dětmi podíváme, jaké změny se v důsledku počínání člověka na planetě udály. Řekneme si, čím je to způsobeno a zkusíme najít možná řešení, jak by tomu šlo zabránit. Například si zopakujeme, jak se správně třídí odpad. Nevynecháme ani pohled na Litvínov. 

Lektor: Michaela Musialová 

Časová dotace: 90 minut 

5. ročník - Země ve vesmíru 

Lekce informačního vzdělávání na téma "Vesmír". 

Obsah: 

Lekce o vesmíru, sluneční soustavě a konkrétních planetách. Děti se dozvědí, v jaké soustavě se naše planeta nachází, kolem čeho rotuje, jaké má sousedy, atd. Pracují ve skupinách, učí se vyhledávat informace, pracovat s nimi a následně je i prezentovat. Součástí je i hra o životě na jiné planetě. 

Lektor: Bc. Vladimír Kraft 

Časová dotace: 90 minut 

5. ročník – Očima detektivů 

Lekce se skrze téma detektivů zaměřuje na podporu dětské představivosti, logického uvažování a vzájemnou spolupráci.  

Obsah: 

Zajímalo vás někdy, co se musí detektivovi honit hlavou? S čím vším se musí vypořádat a co vlastně taková práce obnáší? Toto jsou přesně ty otázky, na které se společně budeme snažit najít odpovědi. 
Děti se nenaučí jen něco o práci detektiva jako takové, ale budou přímo vyšetřovat ty nejzapeklitější případy a řešit různé hádanky. Vše samozřejmě v týmu, jako správní kriminalisté. 

Lektor: Boris Falc 

Časová dotace: 90 minut 

bottom of page