1. stupeň ZŠ

1. ročník - Večerníček

Lekce zaměřená na postavu Večerníčka, jednotlivé pohádky i zajímavosti, které ještě děti nevěděly.

Obsah: Jak vypadá nejstarší a naopak nejnovější pohádka? Děti budou spolupracovat ve skupinách a pohrají si s pohádkami z Večerníčka. Čeká je doplňování pohádkových dvojic, řazení obrázků do ukázkových knih i zábavné puzzle. Během lekce se také seznámí s knižní podobou večerníčkových pohádek. Z vybraných večerníčků si pustíme video ukázky. Po programu bude možná exkurze po dětském oddělení.

Lektor: Denisa Tůmová

Časová dotace: 90 minut

1. ročník - Máme rádi zvířata

Lekce zaměřená na svět rozmanitých druhů zvířat. Děti si procvičí postřeh a práci s obrázky.

Obsah: Zvířata si rozdělíme na obratlovce, bezobratlé a podle čeledí. Také podle toho, zda patří na statek nebo do zoo. Děti budou v knihách hledat zajímavá zvířata a mohou se těšit na různé úkoly: skládání puzzle, rozeznávání zvuků zvířat i druhu podle obrázků a přiřazování mláďat. Po programu bude možná exkurze v dětském oddělení.

Lektor: Denisa Tůmová

Časová dotace: 90 minut

 

1. ročník - Čím chceš být, až vyrosteš

Lekce zaměřená na výběr povolání. Určení specifik různých druhů povolání a jejich důležitost.

Obsah: Určíme si, čím je jaké povolání zajímavé a důležité a zkusíme si je pantomimicky předvést. Budeme zjišťovat souvislosti mezi různými profesemi. Nakonec si vysvětlíme, proč je pro člověka i společnost důležité, aby měl každý nějaké povolání.

Lektor: Pavlína Svobodová

Časová dotace: 90 minut

 

2. ročník - Na chvíli ilustrátorem

Lekce o nejznámějších českých ilustrátorech dětských knih. I my se na chvíli staneme ilustrátory a pronikneme do světa knižních obrázků.

Obsah: Během lekce budou dětem vysvětleny základní pojmy jako ilustrace, ilustrátor, karikatura. Děti se blíže seznámí s tvorbou vybraných českých ilustrátorů. Procvičí si spolupráci ve skupinách, pozorné čtení a naučí se správně hledat základní informace o knize.

Lektor: Denisa Tůmová

Časová dotace: 90 minut

 

2. ročník - Jak se správně chovat v přírodě

Lekce o správném vztahu a chování k přírodě. Určení zásad, kterých bychom se měli držet.

Obsah: Rozebereme si správné chování a návyky. Vyzkoušíme si roztřídit jednotlivé předměty a budeme vyhodnocovat adekvátní reakci, při setkání s různými zvířaty. Děti budou pracovat ve skupině, ale i jednotlivě. Vysvětlíme si, proč je pro nás příroda důležitá a jak nás ovlivňuje.

Lektor: Pavlína Svobodová

Časová dotace: 90 minut

 

2. ročník - Opatrně na chodníku i silnici

Vymezení nejdůležitějších zásad při pohybu v dopravní komunikaci.

Obsah: Děti se dozví souhrn všech základních pravidel chování na silnici i na chodníku. Společně si jednotlivá pravidla rozebereme a většinu z nich také vyzkoušíme. Na závěr se děti mohou těšit na výrobu svého dopravního terče.

Lektor: Pavlína Svobodová

Časová dotace: 90 minut

 

3. ročník - Čtyři roční období

Lekce zaměřená na práci s textem a obrázky. Vysvětlení, co znamená pojem roční období či roční doba.

Obsah: Během lekce budou děti rozděleny do skupin, v nichž budou vytvářet koláže ke konkrétní roční době. Při práci s textem se soustředíme na doplnění slov a následné přečtení kompletního textu. V něm pak budeme hledat souvislosti, která věta patří k danému ročnímu období. Možnost prohlédnout si vybrané knihy z naší knihovny.

Lektor: Denisa Tůmová

Časová dotace: 90 minut

 

3. ročník - Poznej netradiční zvíře

Lekce je zaměřena především na práci s naučnou literaturou. Tématem budou méně známá zvířata.

Obsah: Děti se během lekce naučí nejen knihou listovat, ale hledat správně v jejím obsahu. Připomenou si práci s textem a hledání konkrétních informací. Také si procvičí spolupráci ve skupinách a schopnost své výsledky prezentovat před spolužáky. Mimo jiné se dozvědí něco nového a zajímavého o živočišných druzích, které nejsou pro ně tolik známé.

Lektor: Denisa Tůmová

Časová dotace: 90 minut

 

3. ročník - Základy správné stravy

Lekce zaměřená na zdravý životní styl, konkrétně z hlediska stravování.

Obsah: Na lekci si spolu objasníme několik základních informací a pojmů jako třeba zdravá strava, nebo stravovací systém 80/20. Vyzkoušíme si určit, co je zdravé a co nezdravé. Děti se dozví zajímavosti o různých potravinách a budou přemýšlet, jak se asi kdo cítí ve svém těle na základě toho, jak se stravuje. Navážeme na další důležitý faktor zdravého životního stylu, a to na pohyb.

Lektor: Pavlína Svobodová

Časová dotace: 90 minut

 

4. ročník - Kde bydlíme, aneb Letem světem Mosteckem

Lekce založená na práci s textem a informacemi týkajícími se naší republiky a našeho regionu.

Obsah: Děti se v mapě propracují postupně z celého vesmíru až k Litvínovu. Naučí se něco o uspořádání naší České republiky (její rozdělení na kraje, okresy a města). Prohlédnou si mapu, ať už v tištěné podobě nebo online podobě. Naučí se v ní hledat, co potřebují. Pracují i s textem.

Lektor: Bc. Vladimír Kraft

Časová dotace: 90 minut

 

4. ročník - Naše významné osobnosti

Seznámení s významnými osobnostmi naší historie i současnosti na základě aktivního vyhledávání v různých pramenech.

Obsah: V rámci lekce se děti seznámí s významnými osobnostmi (např. Karel IV. atd.), našeho sportu (např. Roman Šebrle) a naší vědy (např. Jan Evangelista Purkyně). Získají základní informace o volebním systému v ČR, zkusí si odvolit. Pracují s textem, internetem, ve skupině. Zahrnuta argumentace, prezentace, práce s informacemi.

Lektor: Bc. Vladimír Kraft

Časová dotace: 90 minut

 

4. - 5. ročník - Tvorba knih

Lekce o tvorbě knih a jejich cestě až k rukám čtenáře. Součástí lekce je i exkurze po knihovně.

Obsah: Lekce, ve které se děti dozvědí, jak vznikají knihy, jakým způsobem se dostanou do knihovny a jaký proces musejí podstoupit, než dospějí k rukám čtenářů. Součástí lekce je prohlídka knihovny, práce s online katalogem a vyhledávání knih v regále.

Lektor: Bc. Vladimír Kraft

Časová dotace: 60 minut

 

4. - 5. ročník - Jan Hus a husité

Lekce zcela zaměřená na Jana Husa a období husitské. Hravou formou si děti samy vyzkoušejí rekonstrukci bitvy.

Obsah: Lekce zaměřená na období husitství. Z krátkých animovaných filmů se děti dozvědí základní informace o Janu Husovi a husitech. Následně bude rozvinuta diskuze na dotknutá témata. Součástí lekce je i praktická ukázka bitvy mezi husity a křižáky, do které jsou děti zapojeny. Díky tomu by si měly po vlastní zkušenosti uvědomit, proč husité dokázali porazit i mnohem početnější a profesionální vojsko.

Lektor: Bc. Vladimír Kraft

Časová dotace: 90 minut

 

4. - 5. ročník - TVTupixx aneb koukáme na YouTube, ale s rozumem

Lekce zaměřená na jeden z fenoménů moderní elektronické doby, a to videa na YouTube.com.

Obsah: Na YouTube.com lze najít videa s výborným obsahem, ale také videa podvodná a lživá, která můžeme nazvat "odpadní" tvorbou. Bohužel často "odpadní" tvorba zasáhne více uživatelů YouTube než tvorba kvalitní. Během lekce si ukážeme několik příkladů "odpadní" tvorby a pomocí dohledávání informací a kritického myšlení dokážeme lži ve videu obsažené. Pak si ukážeme příklady tvorby kvalitní a obohacující.

Lektor: Bc. Vladimír Kraft

Časová dotace: 90 minut

 

4. - 5. ročník - Kyberšikana

Lekce zaměřující se na téma kyberšikany podpořená audiovizuálním obsahem.

Obsah: Během lekce se děti seznámí s tématem kyberšikany. Na praktických případech si ukážeme, jak kyberšikana vypadá, jaké může mít důsledky a jak se s ní vypořádat. Vše je podporováno audiovizuálním obsahem. UPOZORNĚNÍ: Lekce z důvodu autentičnosti využívá skutečných necenzurovaných vyjádření v kyberprostoru, proto během programu zazní sprostá slova a rasistické výroky. Následně je vysvětleno, jak je něco takového špatné a hloupé.

Lektor: Bc. Vladimír Kraft

Časová dotace: 90 minut

 

4. - 5. ročník - Děti a mládež v kyberprostoru

Lekce zaměřená na sociální sítě a jejich vliv na mládež.

Obsah: Na sociálních sítích v dnešní době je úplně každý - nehledě na věk. Proto se tato lekce zaměří právě na ně. V čem jsou nám k užitku a na co si dávat pozor. Děti se seznámí s pojmy jako kyberstalking nebo kybergrooming. Dozví se, které informace je vhodné sdělovat a které ne. Zároveň nabídne populárně naučná videa k tématu.

Lektor: Michaela Musialová

Časová dotace: 90 minut

 

4. - 5. ročník - Svět kolem nás

Lekce zaměřená na naše dopady na svět kolem nás i ve vzdálenějších částech naší planety.

Obsah: Opravdu známe svět, který nás obklopuje? Jak vypadají vzdálenější kouty našeho světa? Příroda a oceány nejde vidět na první pohled, proto se v této lekci podíváme hlouběji do životního prostředí. Naučíme se třídit odpad a zjistíme, jaký dopad má naše chování na svět kolem nás.

Lektor: Michaela Musialová

Časová dotace: 90 minut

5. ročník - Země ve vesmíru

Lekce informačního vzdělávání na téma "Vesmír".

Obsah: Lekce o vesmíru, sluneční soustavě a konkrétních planetách. Děti se dozvědí, v jaké soustavě se naše planeta nachází, kolem čeho rotuje, jaké má sousedy, atd. Pracují ve skupinách, učí se vyhledávat informace, pracovat s nimi a následně je i prezentovat. Součástí je i hra o životě na jiné planetě.

Lektor: Bc. Vladimír Kraft   

Časová dotace: 90 minut