top of page
Kopie návrhu Nová služba (1).png

Knižní ozdravovna

Určeno teenagerům, kteří hledají relax, porozumění a podporu v nelehké životní situaci.

Zprostředkujeme Vám úlevu a porozumění. Najdeme Vám ten pravý příběh, toho pravého hrdinu.

Stavíme na zásadách biblioterapie:
  • text odpovídá životní situaci konkrétní osoby

  • hrdina příběhu řeší stejné problémy

  • je ve stejném věku

  • příběh končí pozitivně, dává naději

  • dochází k sebereflexi

Potřebujete poradit?
Potřebujete více informací?
Chcete si domluvit schůzku?
Napište na e-mail: [email protected]

Pro kolektivy nabízíme 3fázová ozdravná setkání. Uvedeným způsobem lze řešit různá témata preventivně (např. rozvod rodičů, smrt blízké osoby, šikana apod.). Stejně tak lze ale pracovati s aktuálními problémy dané skupiny. Zvolená témata a vhodnost postupů jsou vždy řešena v dostatečném předstihu (min 21 dní) domluvou s třídním učitelem anebo výchovným poradcem. Samozřejmostí je respekt k potřebám skupiny.

3fázové ozdravné setkání

  1. Setkání – Seznámení

  2. Setkání – Rozebrání konkrétního tématu

  3. Setkání – Reflexe

1. Setkání – Seznámení

První setkání je určeno především k seznámení se s lektorkou, prostředím knihovny a metodou,
se kterou budou žáci pracovat i na dalším setkání. Pro zúčastněné bude vytvořeno bezpečné prostředí s předem danými pravidly.

K prvnímu setkání je určen krátký text (příběh) vhodný k posuzování různých úhlů pohledu na danou situaci. Žáci se seznámí s hrdinou příběhu a řeší jeho postoje a motivaci. Na základě této vnitřní zkušenosti by pak měli být schopni definovat své vlastní postoje a porovnat je s hrdinou. Stejně tak mají možnost uvědomit si, zdali se již do podobné situace někdy sami dostali, jak na ně hledělo jejich okolí a jak se zachovali.

60 – 90 min

2. Setkání – Konkrétní téma

Zpracovává se vybrané téma. Text odpovídá tématu a věku zúčastněných. Čtení příběhu se účastní všichni. Vhodně zvolenými otázkami je ověřováno porozumění textu. Práci s příběhem lze podpořit výtvarnými technikami a audiovizuálními díly.

Řeší se motivace a stanoviska hrdiny. Souhlasí někdo s hrdinou? Nesouhlasí? Měl by jeho život jinou podobu, kdyby se rozhodl jinak? Co bychom mu poradili?

Ať už se dané téma týká momentálně jednotlivce uvnitř skupiny či více lidí, zaujetím a vyjádřením vlastního postoje sděluje jakýkoliv člen skupiny svůj vztah k situaci a zprostředkovává tak konkrétnímu jednotlivci či kolektivu zpětnou vazbu. Lze řešit i anonymní formou.

90 min

3. Setkání – Reflexe

Třetí setkání je určeno opakování příběhu, se kterým skupina pracovala. S odstupem máme možnost zhodnotit posun či setrvání v našich postojích. Změnila se nějakým způsobem naše stanoviska? Proč? Tvoříme jiné možné scénáře příběhu. Lze využít i hraní rolí.

60 – 90 min

bottom of page