top of page

2. stupeň ZŠ

6. ročník – Staré české pověsti

Lekce zaměřená na nejznámější české pověsti.

Obsah:

Co je to pověst a kdo to byl praotec Čech, kněžna Libuše, Ctirad nebo třeba Bruncvík? Během lekce budou děti rozděleny do skupin a každá z nich zpracuje jednu starou českou pověst a představí ji ostatním. Žáci
si vyzkouší vyhledávání informací v textu, rekapitulaci přečteného, komunikaci a prezentaci. Lekce je postavena na knize Obrázky z českých dějin a pověstí. Staré české pověsti jsou zpracovány nejrůznějšími způsoby, proto součástí lekce bude i ukázka knih.

 

Lektor: Mgr. Hana Hogenová

Časová dotace: 90 minut

 

6. ročník – Orientace v knihovně a dílna čtení

Lekce, která dětem ukáže, jak funguje knihovna a zároveň představí čtenářské dílny.

Obsah:

V první části lekce se žáci naučí orientovat v dětském oddělení knihovny. Seznámí se např. s online katalogem a naučí se vyhledávat knihy v půjčovně. Druhá část lekce bude vyhrazena pro dílnu čtení.
Děti si podle svého zájmu vyberou knihu, se kterou budou dále pracovat. Vítané je, pokud si děti na lekci přinesou vlastní rozečtenou knihu, ale není to podmínkou.

Lektor: Mgr. Hana Hogenová

Časová dotace: 90 minut

 

6. ročník – Robinson I.

Čtenářské lekce vycházející z knihy Robinson od P. Síse, ve které autor zpracoval svůj zážitek z dětství.

Obsah:

Čtenářská lekce, ve které se děti oklikou dozvědí o nejznámějším knižním trosečníkovi. Děti se budou zamýšlet nad tím, co by mohlo událostem dějově předcházet a co by mohlo následovat. V lekci se dotkneme tématu přátelství, které je pro děti jedním z nejdůležitějších, a zamyslí se nad tím, co potřebuje člověk, resp. ony k životu.

Lektor: Mgr. Hana Hogenová

Časová dotace: 90 minut

6. ročník – Robinson II.

Čtenářské lekce, během níž se octneme na pustém ostrově, ale i v aréně.

Obsah:

Děti se v lekci dozvědí mnoho detailů z Robinsova pobytu na pustém ostrově. Kromě života ztroskotance se zaměříme na obdobnou zkušenost další známé hrdinky Katniss Everdeenové. V lekci budou děti pracovat s texty z knih Robinson Crusoe v převyprávění od J. Plevy a Hunger games od S. Collins. Vhodné v návaznosti na lekci Robinson I.

Lektor: Mgr. Hana Hogenová

Časová dotace: 90 minut

 

6. - 7. ročník – Mediální gramotnost

Lekce je zaměřená na rozvoj dovedností potřebných pro rozpoznávání a kritické hodnocení mediálního obsahu.

Obsah:

Žáci se naučí rozumět různým typům médií, interpretovat informace a rozpoznávat manipulativní techniky. Skrze diskuse, příklady si žáci osvojí schopnosti, které jsou důležité v dnešním digitálním světě. Po absolvování lekce budou schopni rozlišovat mezi pravdivými a klamnými informacemi.

Lektor: Boris Falc

Časová dotace: 90 minut

 

6. - 7. ročník – Frajer Nate a sušenky štěstí

Čtenářská lekce, ve které budou hrát důležitou roli moudra ze sušenek štěstí.

Obsah:

Během lekce se děti seznámí s Natem, podobně starým klukem jako ony, jehož zážitky by mohly být klidně jejich vlastními zážitky. Budeme se snažit z nepřímých indicií vyvodit, co se nám autor snaží sdělit. Děti se pokusí propojit své zážitky s knižním hrdinou z oblíbené knihy od L. Peirce. Na knihu Velkej Frajer Nate je prostě třída navážeme dílnou čtení.

 

Lektor: Mgr. Hana Hogenová

Časová dotace: 90 minut

 

6. - 8. ročník – Strom duchů aneb čtenářský Halloween

Halloween plný čtenářských aktivit s knihou od R. Bradburyho.

Obsah:

Děti prožijí s partou kamarádů část halloweenského večera a vytvoří si svůj Strom duchů. Intenzivně čtenářské setkání zakončíme poslechem herecké interpretace I. Orozoviče z audioknihy.

 

Lektor: Mgr. Hana Hogenová

Časová dotace: 90 minut

 

6. - 9. ročník – Dílna čtení aneb rozečtěme společně děti

Dílna čtení je nejefektivnější způsob, jak rozečíst děti. Vhodné i pro pravidelná setkání.

Obsah:

Děti si podle svého zájmu vyberou knihu, se kterou budou dále pracovat. Pozornost lze zaměřit na nejrůznější témata i dovednosti. Vítané je, pokud si děti na lekci přinesou vlastní rozečtenou knihu, ale není to podmínkou. Ideální je nejdříve absolvovat lekci zaměřenou na orientaci v knihovně (viz. lekce Orientace v knihovně a dílna čtení).

 

Lektor: Mgr. Hana Hogenová

Časová dotace: 45 minut

 

7. ročník – Zlatý kolovrat

Čtenářská lekce, při které budou děti pracovat s básnickým textem a zjistí, co je to balada.

Obsah:

Při práci s baladou Zlatý kolovrat se žáci pokusí poskládat posloupnost příběhu. Opomenuty nezůstanou
ani další básně Erbenovy Kytice. Důraz je kladen na porozumění textu a komunikaci. Lekcí nás budou provázet ilustrace od oceňované umělkyně Míly Fürstové. Dále se můžete těšit na současnou baladu
od Nelly Černohorské a čtenářskou hru Přines si svou knihu.

Lektor: Mgr. Hana Hogenová

Časová dotace: 90 minut

 

7. ročník – Klub divných dětí

Čtenářská lekce vychází ze stejnojmenné knihy od P. Soukupové.

Obsah:

Proč je někdo divný a jiný ne? Hlavní hrdiny knihy Klub divných dětí jejich okolí moc nebere. Ve čtenářské lekci se zaměříme na Milu, Petra, Katku a Frantu. Co na nich ostatním vadí? Lekce vede děti k zamyšlení, co je “normální” a popřemýšlí nad tím, čím se oni odlišují a třeba vybočují z řady.

 

Lektor: Mgr. Hana Hogenová

Časová dotace: 90 minut

 

7. ročník – Pozdě bycha honiti

Lekce je zaměřená na „zvláštní“ průpovídky, kterým již dnešní děti nemusí rozumět.

Obsah:

Během lekce kromě toho, že žáci zjistí, co je to přísloví a co rčení, tak na ně čeká velká porce životních mouder. Zkusí odhadnout jejich význam a zapátrají po původu některých průpovídek. Každý národ má svá přísloví a rčení, která vycházejí z jeho lidové slovesnosti, a proto se pro zajímavost podíváme i na životní moudra jiných národů. Lekce je postavena na práci s textem.

Lektor: Mgr. Hana Hogenová

Časová dotace: 90 minut

 

7. - 8. ročník – Pohádky, příběhy, mýty a archetypy

Lekce je zaměřená na určování jednotlivých druhů archetypů v příbězích a také jejich střet s moderním světem a dekonstrukce.

Obsah:

Příběhy, legendy a pohádky provázely lidstvo prakticky od začátku. Ačkoliv se v průběhu času měnily a upravovaly podle potřeb svých současníků, základy jednotlivých postav a hrdinů se nikdy nezměnily, až do současnosti. Moderní doba s sebou přináší tendence k velké změně a také úpravu a dekonstrukci těchto původních archetypů a mnozí už dnes jejich prvotní podobu ani neznají. Pojďme se seznámit s původními archetypy a porovnat je s jejich novodobými verzemi...


Lektor: Matěj Stráník

Časová dotace: 90 minut

 

7. - 9. ročník – Máchův Máj

Lekce je zaměřená na seznámení s jedním z nejdůležitějších českých literárních děl.

Obsah:

Každý z nás se o Máji učil. Každý z nás ví, že je to „nějaká báseň“, kterou napsal Mácha, a skoro každý je schopen odříkat první dva až čtyři verše, které jsou v čítankách. Ale kdo ví, o čem Máj skutečně je,
jaký je jeho příběh a co inspirovalo Máchu k jeho napsání? Pojďme společně prozkoumat Máchův Máj.

 

Lektor: Matěj Stráník

Časová dotace: 60 minut

 

8. ročník – Bajky

Lekce zaměřená na bajky, především od dvou slavných bajkařů Ezopa a Krylova.

Obsah:

Děti se v průběhu lekce seznámí se základní charakteristikou bajky. Také si vyzkouší předvídání, argumentaci, práci s klíčovými slovy a např. tvůrčí psaní. Lekce je postavena na práci s textem a knihami.

Lektor: Mgr. Hana Hogenová

Časová dotace: 90 minut

 

8. – 9. ročník – Povolání

Lekce se zabývá volbou zaměstnání a důležitostí práce.

Obsah:

Blíží se chvíle, kdy si žáci budou muset vybrat, kam půjdou na střední školu nebo učiliště. Je to velmi těžká volba a trochu by jim s tím mohla pomoci právě tato lekce, která se zaměřuje na výhody a úskalí různých zaměření. Řekneme si i pár rad, na co si u výběru budoucího zaměření dávat pozor.

 

Lektor: Boris Falc

Časová dotace: 90 minut

 

8. - 9. ročník – Jak nás ovlivňuje propaganda

Lekce zaměřená na rozvíjení kritického myšlení a zpochybňování informací předkládaných bez důkazů a ověření.

Obsah:

Každý den se na nás valí tuny a tuny nových informací, mnohdy značně protichůdných. Oficiální kanály říkají něco, naši kamarádi něco jiného a něco dalšího říká internet. Kde se nachází pravda? Staré přísloví říká,
že někde uprostřed, ale ve skutečnosti bude někde hluboko pod nánosem lživých či překroucených informací. Na příkladu fiktivního sci-fi světa Mutant Chronicles si pojďme vyzkoušet, jak snadno se dá pravda překroutit
či upravit a zároveň, jak nacházet její zrnka i v propagandistickém balastu.

Lektor: Matěj Stráník

Časová dotace: 90 minut

 

8. - 9. ročník – Finanční gramotnost

Lekce zaměřená na vysvětlení základních pojmů v rodinném hospodaření, finančního sektoru, daní a způsobů získávání peněz.

Obsah:

Děti se seznámí se základními pojmy finančnictví a finančními produkty. Podíváme se na několik cest,
jak získat peníze a jak s nimi hospodařit. Podíváme se i na daně. Zkusíme si sestavit rodinný rozpočet.

 

Lektor: Karolína Stráníková

Časová dotace: 90 minut

 

8. - 9. ročník – Spící město aneb máte čuch na lidi?

Čtenářská lekce postavená na knize Spící město od M. Vopěnky.

Obsah:

Děti se zaměří především na postavy, budou pracovat s jednotlivými úryvky a skrze ně pak hledat spojitost mezi jednotlivými událostmi, které budují děj. Celá lekce nese téma vyjádřené otázkou: Máte čuch na lidi? Pozornost zaměříme na odhad lidského charakteru. Umět správně odhadnout člověka se nám v životě hodí velmi často. Prostřednictvím knih můžeme zažít mnoho setkání a svůj odhad v bezpečí trénovat.

Lektor: Mgr. Hana Hogenová

Časová dotace: 90 minut

 

8. - 9. ročník – Hravě v hlavě

Lekce zaměřená na psychologii a učení.

Obsah:

Tato interaktivní lekce má za cíl propojit hravost s procvičováním paměti a zároveň odhalit tajemství naší psychiky. Během lekce si děti vyzkouší aktivity, které je budou učit zapamatovávat si informace. Kromě spousty užitečných tipů na trénování paměti, se děti dozvědí i něco ze světa psychologie a jak funguje náš mozek. Po skončení lekce budou mít děti nejen nové dovednosti efektivního učení, ale také širší povědomí o fungování lidské mysli.

Lektor: Boris Falc

Časová dotace: 90 minut

 

8. - 9. ročník – B není A aneb co pro nás znamená svoboda?

Čtenářská lekce vycházející z knihy A od P. Čecha.

Obsah:

V lekci budou děti pracovat s příběhem, který je vystavěn na působivých ilustracích. Vyzkouší si vytvořit textovou podobu příběhu, procvičí si mluvené vyjadřování, zaměří pozornost na detail a zkusí poskládat posloupnost příběhu. Po tematické stránce se budeme zabývat totalitou a tím, co pro nás znamená svoboda.

 

Lektor: Mgr. Hana Hogenová

Časová dotace: 90 minut

bottom of page