top of page

2. stupeň ZŠ

6. ročník – Staré české pověsti 

Lekce zaměřená na nejznámější české pověsti. 

Obsah: 

Co je to pověst a kdo to byl Praotec Čech, kněžna Libuše, Ctirad nebo třeba Bruncvík? Během lekce budou děti rozděleny do skupin a každá z nich zpracuje jednu starou českou pověst a představí ji ostatním. Žáci si vyzkouší vyhledávání informací v textu, rekapitulaci přečteného, komunikaci a prezentaci. Lekce je postavena na knize Obrázky z českých dějin a pověstí. Staré české pověsti jsou zpracovány nejrůznějšími způsoby, proto součástí lekce bude i ukázka knih. 

Lektor: Mgr. Hana Hogenová 

Časová dotace: 90 minut 

 

6. ročník – Orientace v knihovně a dílna čtení 

Lekce, která dětem ukáže, jak funguje knihovna a zároveň představí čtenářské dílny. 

Obsah: 

V první části lekce se žáci naučí orientovat v dětském oddělení knihovny. Seznámí se např. s online katalogem a naučí se vyhledávat knihy v půjčovně. Druhá část lekce bude vyhrazena pro dílnu čtení. 
Děti si podle svého zájmu vyberou knihu, se kterou budou dále pracovat. Vítané je, pokud si děti na lekci přinesou vlastní rozečtenou knihu, ale není to podmínkou. 

Lektor: Mgr. Hana Hogenová 

Časová dotace: 90 minut 

 

6. - 7. ročník – Sociální sítě 

Lekce zaměřená na sociální sítě a jejich vliv na mládež. 

Obsah: 

Na sociálních sítích se v dnešní době děti pohybují stále častěji, proto se tato lekce zaměří na nebezpečí, které děti může na internetu potkat. Cílem je naučit děti ověřovat si informace, vyhýbat se podvodníkům a sexuálním predátorům. Zároveň se pobavíme o vlivu sociálních sítí na psychiku a vnímání sama sebe. Dotkneme se i téma kyberšikany a zjistíme, jak sociální sítě využívat ke svému prospěchu. 

Lektor: Michaela Musialová 

Časová dotace: 90 minut 

6. - 7. ročník – Svět kolem nás 

Lekce zaměřená na dopady našeho chování na přírodu a nejen na ni. 

Obsah: 

Během lekce se s dětmi podíváme, jaké změny se v důsledku počínání člověka na planetě udály. Řekneme si, čím je to způsobeno a zkusíme najít možná řešení, jak by tomu šlo zabránit. Například si zopakujeme, jak se správně třídí odpad. Nevynecháme ani pohled na Litvínov. 

Lektor: Michaela Musialová 

Časová dotace: 90 minut 

 

7. ročník – Zlatý kolovrat 

Čtenářská lekce, při které budou děti pracovat s básnickým textem a zjistí, co je to balada. 

Obsah: 

Při práci s baladou Zlatý kolovrat se žáci pokusí poskládat posloupnost příběhu. Opomenuty nezůstanou ani další básně Erbenovy Kytice. Důraz je kladen na porozumění textu a komunikaci. Lekcí nás budou provázet ilustrace od oceňované umělkyně Míly Fürstové. Dále se můžete těšit na současnou baladu od Nelly Černohorské a čtenářskou hru Přines si svou knihu. 

Lektor: Mgr. Hana Hogenová 

Časová dotace: 90 minut 

 

7. ročník – Pozdě bycha honiti 

Lekce je zaměřená na „zvláštní“ průpovídky, kterým již dnešní děti nemusí rozumět. 

Obsah: 

Během lekce kromě toho, že žáci zjistí, co je to přísloví a co rčení, tak na ně čeká velká porce životních mouder. Zkusí odhadnout jejich význam a zapátrají po původu některých průpovídek. Každý národ má svá přísloví a rčení, která vycházejí z jeho lidové slovesnosti, a proto se pro zajímavost podíváme i na životní moudra jiných národů. Lekce je postavena na práci s textem. 

Lektor: Mgr. Hana Hogenová 

Časová dotace: 90 minut 

 

7. - 8. ročník – Moderní mýty 

Lekce je zaměřená na moderní mytické postavy a jejich srovnání s těmi prastarými. 

Obsah: 

Nikdy vás nenapadlo, že komiksové postavy a brakové příběhy jsou jen moderním zpodobněním mytických postav? Archetypů dobra a spravedlnosti nebo naopak nejhoršího zla a temnoty? V čem se tak moc liší Kapitán Amerika od Krále Artuše? Pojďme se spolu seznámit s moderními mýty a podívat se na ně trochu jiným pohledem. 

 
Lektor: Matěj Stráník 

Časová dotace: 90 minut 

 

7. - 9. ročník – Máchův Máj 

Lekce je zaměřená na seznámení s jedním z nejdůležitějších českých literárních děl. 

Obsah: 

Každý z nás se o Máji učil. Každý z nás ví, že je to „nějaká báseň“, kterou napsal Mácha a skoro každý je schopen odříkat první dva až čtyři verše, které jsou v čítankách. Ale kdo ví, o čem Máj skutečně je? Jaký je jeho příběh a co inspirovalo Máchu k jeho napsání? Pojďme společně prozkoumat Máchův Máj. 

 

Lektor: Matěj Stráník 

Časová dotace: 90 minut 

 

8. ročník – Bajky 

Lekce zaměřená na bajky, především od dvou slavných bajkařů (Ezop a Krylov). 

Obsah: 

Děti se v průběhu lekce seznámí se základní charakteristikou bajky. Také si vyzkouší předvídání, argumentaci, práci s klíčovými slovy a např. tvůrčí psaní. Lekce je postavena na práci s textem a knihami. 

Lektor: Mgr. Hana Hogenová 

Časová dotace: 90 minut 

 

8. ročník – Povolání 

Lekce se zabývá volbou zaměstnání a důležitostí práce. 

Obsah: 

Blíží se chvíle, kdy si žáci budou muset vybrat, kam půjdou na střední školu nebo učiliště. Je to velmi těžká volba a trochu by jim s tím mohla pomoci právě tato lekce, která se zaměřuje na výhody a úskalí různých zaměření. Řekneme si i pár rad, na co si u výběru budoucího zaměření dávat pozor. 

 

Lektor: Boris Falc 

Časová dotace: 90 minut 

 

8. - 9. ročník – Jak nás ovlivňuje propaganda 

Lekce zaměřená na rozvíjení kritického myšlení a zpochybňování informací předkládaných bez důkazů a ověření. 

Obsah: 

Každý den se na nás valí tuny a tuny nových informací, mnohdy značně protichůdných. Oficiální kanály říkají něco, naši kamarádi něco jiného a něco dalšího říká internet. Kde se nachází pravda? Staré přísloví říká, že někde uprostřed, ale ve skutečnosti bude někde hluboko pod nánosem lživých či překroucených informací. Na příkladu fiktivního sci-fi světa Mutant Chronicles si pojďme vyzkoušet, jak snadno se dá pravda překroutit či upravit a zároveň, jak nacházet její zrnka i v propagandistickém balastu. 

Lektor: Matěj Stráník 

Časová dotace: 90 minut 

 

8. - 9. ročník – Finanční gramotnost 

Lekce zaměřená na vysvětlení základních pojmů v rodinném hospodaření, finančního sektoru, daní a způsobů získávání peněz. 

Obsah: 

Děti se seznámí se základními pojmy finančnictví a finančními produkty. Podíváme se na několik cest, jak získat peníze a jak s nimi hospodařit. Podíváme se i na daně. Zkusíme si sestavit rodinný rozpočet. 

 

Lektor: Karolína Stráníková 

Časová dotace: 90 minut 

 

8. - 9. ročník – Spící město aneb máte čuch na lidi? 

Čtenářská lekce postavená na knize Spící město od M. Vopěnky. 

Obsah: 

Děti se zaměří především na postavy, budou pracovat s jednotlivými úryvky a skrze ně pak hledat spojitost mezi jednotlivými událostmi, které budují děj. Celá lekce nese téma vyjádřené otázkou: Máte čuch na lidi? Pozornost zaměříme na odhad lidského charakteru. Umět správně odhadnout člověka, se nám v životě hodí velmi často. Prostřednictvím knih můžeme zažít mnoho setkání a svůj odhad v bezpečí trénovat. 

Lektor: Mgr. Hana Hogenová 

Časová dotace: 90 minut 

 

8. - 9. ročník – Kde se bere mé oblečení? 

Lekce zaměřená na problematiku mezinárodního oděvního průmyslu dnešní doby. 

 

Obsah: 

Žijeme v konzumním světě, ve kterém nám téměř každá reklama říká, že je v pořádku chtít víc a neustále nakupovat. Proto si během této lekce ukážeme, co je to fast fashion a jak funguje. Povíme si, v jakých podmínkách žijí lidé, kteří naše oblečení šijí a jaký má vše dopad na životní prostředí. Na závěr se děti zamyslí nad svým vlastním spotřebitelským chováním a jak by jej mohly změnit. 

Lektor: Michaela Musialová 

Časová dotace: 90 minut 

bottom of page