2. stupeň ZŠ

6. - 7. ročník - Děti a mládež v kyberprostoru

Lekce zaměřená na sociální sítě a jejich vliv na mládež.

Obsah: Na sociálních sítích v dnešní době je úplně každý - nehledě na věk. Proto se tato lekce zaměří právě na ně. V čem jsou nám k užitku a na co si dávat pozor. Děti se seznámí s pojmy jako kyberstalking nebo kybergrooming. Dozví se, které informace je vhodné sdělovat a které ne. Zároveň nabídne populárně naučná videa k tématu.

Lektor: Michaela Musialová

Časová dotace: 90 minut

 

6. - 7. ročník - Svět kolem nás

Lekce zaměřená na naše dopady na svět kolem nás i ve vzdálenějších částech naší planety.

Obsah: Opravdu známe svět, který nás obklopuje? Jak vypadají vzdálenější kouty našeho světa, příroda a oceány nejde vidět na první pohled, proto se v této lekci podíváme hlouběji do životního prostředí, naučíme se třídit odpad a zjistíme, jaký dopad má naše chování na svět kolem nás.

Lektor: Michaela Musialová

Časová dotace: 90 minut

 

6. - 9. ročník - Konspirační teorie

Lekce zaměřená na jedny z nejznámějších konspiračních teorií a hledání pravdy.

Obsah: Je Země kulatá nebo placatá? Je očkování prospěšné nebo způsobuje autismus? Bylo 11. září útokem teroristů anebo to naplánovala americká vláda? Každá konspirační teorie bude představena s argumenty pro a proti a následným "vyvrácením" (Konspirační teorie se nedá spolehlivě vyvrátit díky stylu její argumentace). Lekci doprovodí krátké dokumenty a skupinová práce.

Lektor: Michaela Musialová

Časová dotace: 90 minut

6. - 9. ročník - Jak šije můj krejčí

Lekce zaměřená na problematiku mezinárodního oděvního průmyslu dnešní doby.

Obsah: Cílem lekce je seznámit žáky s pracovními podmínky v tzv. sweatshopech. Továrny, kde se vyrábí spotřební zboží, konkrétně oblečení. Žáci pochopí systém fungování světového oděvního průmyslu a mezinárodního obchodu s oděvy. Poznají, proč se naše oblečení šije hlavně v rozvojových zemích, a budou schopni vyjmenovat producentské země. Dále se žáci zamyslí nad svým vlastním spotřebitelským chováním.

Lektor: Michaela Musialová

Časová dotace: 90 minut