top of page

Pro školy

Připravili jsme pro Vás pestrou nabídku lekcí informačního vzdělávání. Jedná se o interaktivní tematicky zaměřené celky s časovou dotací od 45 do 90 min. Při jejich tvorbě užíváme metody rozvíjející kritické myšlení a nevyhýbáme se ani náročným tématům (např. kyberšikana). Vždy také klademe důraz na rozvoj čtenářské a funkční gramotnosti.

Všichni naši učící knihovníci disponují znalostmi a dovednostmi na poli informačního vzdělávání, které si i nadále prohlubují a průběžně sledují nejnovější trendy v této oblasti. 

V následujícím výběru se orientujte dle konkrétního stupně školy. Další podrobnosti jsou uvedeny v popisu každé lekce.

Věříme, že si z naší nabídky vyberete a brzy nás navštívíte.

V případě zájmu o lekci pro MŠ a ZŠ pište na email kraft@knihovna-litvinov.cz

V případě zájmu o lekci pro SŠ pište na email hrabinska@knihovna-litvinov.cz

V případě zájmu o knižní ozdravovnu pište na email knolova@knihovna-litvinov.cz

bottom of page