top of page

Mateřské školy

Žádný strach, zajíčku

Předčtenářská lekce postavená na práci s knihou Žádný strach, zajíčku od S. Gemmela.

Obsah:

Během lekce si ukážeme, že i mezi draky existují výjimky. Pozornost zaměříme na typické vlastnosti a znaky, zamyslíme se nad strachem a pomůžeme společně s drakem Bodem zahnat králíčkův strach.

 

Lektor: Mgr. Hana Hogenová

Časová dotace: 90 minut

Počítání se zvířátky

Lekce je zaměřená na seznámení s čísly od 1 do 10.

 

Obsah:

Kromě klasického počítání si procvičí děti také jednoduché početní úkony, zkusí určovat, co je menší, větší
a shodné a poznají číslice od 1 do 10. Počítání si děti během programu vyzkouší mnohokrát. Oporu
k početním hrátkám nám poskytnou například knihy Zvířecí počítání od P. Horáčka a 1+1=2 od L. Pala.

 

Lektor: Mgr. Hana Hogenová

Časová dotace: 90 minut

Medvídek Paddington baští aneb co jedí skuteční medvědi

Předčtenářská lekce zaměřená na orientaci v poslouchaném textu.

 

Obsah:

Víte, co jedí opravdoví medvědi? A snědl by skutečný medvěd to, co s chutí baští medvídek Paddington? Děti si vyzkouší práci ve skupině, jak jsou na tom s rozhodováním a případnou argumentací. Seznámí se
s medvědy, jejich potravou a knížkou Medvídek Paddington od M. Bonda.

 

Lektor: Mgr. Hana Hogenová

Časová dotace: 90 minut

Předčtenářská gramotnost

Lekce zaměřená na rozvíjení předčtenářské gramotnosti.

 

Obsah:

Během lekce se děti dozvědí, jak vzniká kniha a jak se ke knihám chovat. Díky společné práci dětí jedna kniha vznikne. Tu si pak bude možno vzít do školky. Program je plný aktivit pro rozvoj kreativity a spolupráce mezi dětmi. Po nebo před programem je možnost udělat exkurzi po dětském oddělení, případně po besedě využít volný čas v herně.

 

Lektor: Bc. Vladimír Kraft

Časová dotace: 90 minut

Pohádkové postavy

Lekce zaměřená na klasické pohádkové postavy.

Obsah:

Během lekce se děti seznámí s pohádkovými postavami, jako je král, princ, princezna, čarodějnice a drak. Děti budou plnit aktivity spojené právě s těmito postavami z pohádek. V rámci lekce je připravena výstava knih právě na toto téma. Program je plný aktivit pro rozvoj kreativity a spolupráce mezi dětmi. Po nebo před programem je možnost udělat exkurzi po dětském oddělení, případně po besedě využít volný čas v herně.

 

Lektor: Bc. Vladimír Kraft

Časová dotace: 90 minut

O zvědavém štěňátku

Předčtenářská lekce, v níž si děti zkusí vymyslet příběh na zadaná klíčová slova a předvídat, jak bude příběh pokračovat.

 

Obsah:

Malé štěňátko si v klidu spinká ve své boudě, ale po probuzení ho čeká rozčarování. Zmizela mu voda
z misky. Zvědavé štěňátko to jen tak nenechá a snaží se přijít záhadě na kloub. Na děti čeká velká hromada knih o zvířátkách a příběh z knihy O zvědavém štěňátku od Z. Milera.

 

Lektor: Mgr. Hana Hogenová

Časová dotace: 90 minut

O malé jedličce

Předčtenářská lekce, ve které se děti seznámí s tradičním vánočním příběhem od H. Ch. Andersena.

Obsah:

Žáci se během lekce budou zamýšlet mimo jiného nad tím, proč chce být jedlička velká, zkusí si předvídání před čtením i v průběhu čtení, vánočně se naladí a ozdobí si vlastní stromeček, který si pak budou moci odnést s sebou do školky.

Lektor: Mgr. Hana Hogenová

Časová dotace: 90 minut

Jaro je za rohem

Lekce zaměřená na jarní období.

Obsah:

Děti se během lekce zamyslí nad tím, co je typické pro jednotlivá roční období. Přečteme si několik jarních příběhů a zaženeme zimu. Zasejeme si společně osení a děti v průběhu lekce zjistí, co potřebuje rostlinka k tomu, aby se jí dobře dařilo, a co ji naopak nesvědčí.

 

Lektor: Mgr. Hana Hogenová

Časová dotace: 90 minut

Od Pulce ke knoflíku

Předčtenářská lekce zaměřená na práci s vyslechnutými informacemi.

 

Obsah:

V průběhu lekce děti zjistí, co se stane, když chce pejsek malé pejsky a budou součástí pátrání po ztraceném knoflíku. Během setkání si ukážeme, že i věci mají své vlastnosti a že je můžeme využít k rozmanitým účelům. Oporou nám budou knihy A. Lobela a Z. Milera.

 

Lektor: Mgr. Hana Hogenová

Časová dotace: 90 minut

Chameleon Leon

Lekce zaměřující se na problém jinakosti a rasismu vybudovaná.

 

Obsah:

Pomocí knihy Chameleon Leon od Melánie Watt a příběhu malého chameleona, který se vždy zbarví jinak, než všichni ostatní, se dotkneme obtížného tématu jinakosti a rasismu. Cílem je dětem ukázat pozitivní aspekty toho být v něčem jiný a zároveň je vést k toleranci a vcítění se do druhého.

 

Lektor: Bc. Vladimír Kraft

Časová dotace: 90 minut

Barvy a tvary

Lekce určená pro nejmenší děti. Je zaměřena na poznávání základních tvarů a barev.

 

Obsah:

S knihou Klapy klap od autory Madaleny Matoso se budeme vznášet, cvičit, hrát na buben, ale také si zopakujeme základní barvy a tvary. Lekce je plná různých aktivit a skupinových prací a je zakončena čtením příběhu.

 

Lektor: Michaela Musialová

Časová dotace: 90 minut

bottom of page