top of page

Mateřské školy

Žádný strach, zajíčku 

Předčtenářská lekce postavená na práci s knihou Žádný strach, zajíčku od S. Gemmela. 

Obsah: 

Během lekce si ukážeme, že i mezi draky existují výjimky. Pozornost zaměříme na typické vlastnosti a znaky, zamyslíme se nad strachem a pomůžeme společně s drakem Bodem zahnat králíčkův strach.  

 

Lektor: Mgr. Hana Hogenová 

Časová dotace: 90 minut 

Počítání se zvířátky 

Lekce je zaměřená na seznámení s čísly od 1 do 10. 

Obsah: 

Kromě klasického počítání si procvičí děti také jednoduché početní úkony, zkusí určovat, co je menší, větší a shodné a poznají číslice od 1 do 10. Počítání si děti během programu vyzkouší mnohokrát. Oporu k početním hrátkám nám poskytnou například knihy Zvířecí počítání od P. Horáčka a 1+1=2 od L. Pala. 

 

Lektor: Mgr. Hana Hogenová 

Časová dotace: 90 minut 

Medvídek Paddington baští aneb co jedí skuteční medvědi 

Předčtenářská lekce zaměřená na orientaci v poslouchaném textu. 

Obsah: 

Víte, co jedí opravdoví medvědi? A snědl by skutečný medvěd to, co s chutí baští medvídek Paddington? Děti si vyzkouší práci ve skupině, jak jsou na tom s rozhodováním a případnou argumentací. Seznámí se s medvědy, jejich potravou a knížkou Medvídek Paddington od M. Bonda. 

 

Lektor: Mgr. Hana Hogenová 

Časová dotace: 90 minut 

Předčtenářská gramotnost 

Lekce zaměřená na rozvíjení předčtenářské gramotnosti. 

Obsah: 

Během lekce se děti dozvědí, jak vzniká kniha a jak se ke knihám chovat. Díky společné práci dětí jedna kniha vznikne. Tu si pak bude možno vzít do školky. Program je plný aktivit pro rozvoj kreativity a spolupráce mezi dětmi. Po nebo před programem je možnost udělat exkurzi po dětském oddělení, případně po besedě využít jako volný čas v herně. 

Lektor: Bc. Vladimír Kraft 

Časová dotace: 90 minut 

Pohádkové postavy 

Lekce zaměřená na klasické pohádkové postavy. 

Obsah: 

Během lekce se děti seznámí s pohádkovými postavami, jako je král, princ, princezna, čarodějnice a drak. Děti budou plnit aktivity spojené právě s těmito postavami z pohádek. V rámci lekce je připravena výstava knih právě na toto téma. Program je plný aktivit pro rozvoj kreativity a spolupráce mezi dětmi. Po nebo před programem je možnost udělat exkurzi po dětském oddělení, případně po besedě využít jako volný čas v herně. 

Lektor: Bc. Vladimír Kraft 

Časová dotace: 90 minut 

O zvědavém štěňátku 

Předčtenářská lekce, v níž si děti zkusí vymyslet příběh na zadaná klíčová slova a předvídat, jak bude příběh pokračovat. 

Obsah: 

Malé štěňátko si v klidu spinká ve své boudě, ale po probuzení ho čeká rozčarování. Zmizela mu voda z misky. Zvědavé štěňátko to jen tak nenechá a snaží se přijít záhadě na kloub. Na děti čeká velká hromada knih o zvířátkách a příběh z knihy O zvědavém štěňátku od Z. Milera. 

Lektor: Mgr. Hana Hogenová 

Časová dotace: 90 minut 

O malé jedličce 

Předčtenářská lekce, ve které se děti seznámí s tradičním vánočním příběhem od H. Ch. Andersena. 

Obsah: 

Žáci se během lekce budou zamýšlet mimo jiného nad tím, proč chce být jedlička velká, zkusí si předvídání před čtením i v průběhu čtení, vánočně se naladí a ozdobí si vlastní stromeček, který si pak budou moci odnést s sebou do školky. 

Lektor: Mgr. Hana Hogenová 

Časová dotace: 90 minut 

Jaro je za rohem 

Lekce zaměřená na jarní období. 

Obsah: 

Děti se během lekce zamyslí nad tím, co je typické pro jednotlivá roční období. Přečteme si několik jarních příběhů a zaženeme zimu. Zasejeme si společně osení a děti v průběhu lekce zjistí, co potřebuje rostlinka k tomu, aby se jí dobře dařilo, a co ji naopak nesvědčí. 

Lektor: Mgr. Hana Hogenová 

Časová dotace: 90 minut 

bottom of page