Stadtbibliothek Litvínov

Die Stadtbibliothek Litvínov ist eine öffentliche Bücherei, deren Ziel es ist, allen Bürgern den gleichen Zugang zu Informationen und kulturellen Werten zu garantieren, die in Sammlungen und Datenbanken der Bibliothek enthalten sind. Ihre Tätigkeit dient der Vermittlung von Wissen aus allen Bereichen von Wissenschaft, Technik, Kultur und Kunst. Damit hilft sie die Allgemeinbildung und das berufliche Wissen der Bürger zu verbessern.

Sprache

Erste Schritte im web

Veranstaltung
Aktuelles Angebot für die Maßnahme
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Kinderwebseite
Etwas für unsere Kleinsten
Ausleihfristverlängerung der Ausleihe
Ausleihfristverlängerung
Online-Katalog
Eintritt in den Katalog
Fotogalerie
Fotos von unserer Bibliothek

Wichtige Hinweise

LETNÍ PROVOZ
více »

Versand von Informationen über die Veranstaltungen der Bibliothek

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Botschaft der Bibliothek

Vision
Chceme podporovat čtenářství, být místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"Wir beraten Sie, wir finden, wir werden Sie unterhalten, wir verpacken! "
Botschaft
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

Die Stadtbibliothek Litvínov wurde in der Spiegelkapelle des Klementinum mit dem Preis des Kulturministeriums "Bibliothek des Jahres 2013" in der Kategorie 'bedeutsame Leistung auf dem Gebiet Bereitstellung von öffentlichen Bibliotheken- und Informationsdienstleistungen' , u.zw. für die Modernisierung der Räume und kreativen Zugang zur Entwicklung einer Gemeindebibliothek offiziell ausgezeichnet.

Půjčování her

Pravidla půjčování her

Společenské hry (dále jen hry) si mohou uživatelé půjčovat a vracet v knihovně u centrálního pultu. Lze je vypůjčit absenčně nebo prezenčně.

Půjčování her

  • Hry je možné vypůjčit pouze registrovaným uživatelům. Výpůjční lhůta pro absenční půjčování je 14 dnů bez možnosti prodloužení. Uživatel smí mít vypůjčenu pouze jednu hru a až po jejím vrácení si může vypůjčit hru další.
  • U dětí do 15 let požaduje knihovna pro absenční půjčování her souhlas rodiče (zákonného zástupce). Je tedy nutná fyzická přítomnost zákonného zástupce.
  • Vypůjčenou hru si může uživatel rezervovat.

Povinnost uživatele, který si společenskou hru zapůjčí


  • Uživatel je povinen se před vypůjčením hry seznámit s jejím stavem a obsahem dle přiloženého seznamu.
  • Uživatel je také povinen seznámit se s pravidly půjčování společenských her
  • Uživatel ručí za to, že hru vrátí ve stanoveném termínu a ve stejném stavu, v jakém si ji vypůjčil. Pokud tak neučiní, bude mu v souladu s knihovním řádem účtována smluvní pokuta za pozdní vrácení (zpozdné) a případně sankce za poškození.
  • Bezprostředně po vrácení hry knihovník zkontroluje její stav a obsah. Hra nebude půjčena dalšímu uživateli dříve, než projde kontrolou knihovníkem.

Postup při poškození nebo ztrátě hry

  • Uživatel je povinen nahradit danou součást hry buď totožnou součástí, nebo nahradit celou hru hrou stejnou.
  • Pokud to není možné, zaplatí uživatel plnou částku, za kterou byla hra zakoupena.
  • Současně bude požadována náhrada za úkony spojené s likvidací škody
a zpracováním dokumentu dle ceníku knihovny (100 Kč).

Aktualisierung:Samstag, 8. September 2018, 11:00

QR-code

QR-code, mit der Verlinkung zur aktuellen Seite

Aktuelle www-Adresse dieser Seite
https://www.knihovna-litvinov.cz/sluzby/pujcovani-her?lang=de

Dieser QR-Code kann verwendet werden, um schnell eine Referenz auf die aktuelle Web-Adresse zu speichern. Scannen Sie ihn einfach in eine geeignete Handyaplikation. Mehr Informationen über QR-Codes finden Sie siehe Wikipedia.

Die heutigen Smartphones haben häufig bereits vom Hersteller eingebaute Unterstützung des QR-Code. Andernfalls müssen Sie die erforderliche Software nachinstallieren. Geeignete Mobilapplikation für Verarbeitungd des QR-Codes ist z.B. Seznam.cz QR čtečka oder QuickMark. Es gibt jedoch viele andere.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Öffnungszeiten

Erwachsenen- und Kinderabteilung

Montag
8:00 - 18:00
Dienstag
8:00 - 17:00
Mittwoch
13:00 - 18:00
Donnerstag
8:00 - 17:00
Freitag
8:00 - 16:00

Anmelden

Anmeldung in das Leserkonto

Über diese Website