Litvínov City Library

Litvinov City Library is a public library. Its purpose is to enable the equal access to information and cultural values for all citizens. This information and these values are contained in the book stock and information database of the library. The library promotes knowledge from all branches of science, technology, culture and art. It helps to improve the citizens' general and professional knowledge.

Jazyk / Sprache / Language

Basic operations of webside

Activities
Current activities and events
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Website for children readers
Something for the youngest readers
Prolongation of loan
Prolongation of loan period
On-line catalogue
Entry the catalogue
Photo gallery
Photos from our library

Infomail about new activities of the library

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Mission of the library

Vision
Chceme podporovat čtenářství, být místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"We give advice, we find, we entertain, we wrap! "
Mission
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

City Library Litvinov was in the Mirror Chapel of Klementinum officially awarded the Ministry of Culture Library of the Year 2013 in the category of 'significant achievement in the provision of public library and information services' for modernization of space and creative approach to the development of community libraries.

Lessons for high schools

1. - 2. grade - Sherlock Holmes

Informational and educational lessons

Lekce informačního vzdělávání zaměřená na seznámení s knihovnou, práci s on-line katalogem a vyhledávání titulů beletrie i naučné literatury.

Contents:
Studenti se stanou účastníky děje krátkého detektivního příběhu Sherlocka Holmese a doktora Watsona. Jde o dopadení obávaného knihovnického fantoma ve fiktivním městě Library City ovládaného diktaturou knihovníků. V určeném časovém termínu mají získat indicie k jeho dopadení. Studenti pracují samostatně ve dvou skupinách (podle počtu studentů) se seznamem literatury a on-line katalogem. Organizace vyhledávání a strategie skupiny je v režii jejího zástupce, kterého si studenti sami ze svého středu zvolí.
Lektor:
Bc. Hana Knolová
Time:
45 minutes

1. - 4. grade - Nauč se učit se

Informational and educational lessons

Tato tematická lekce informační výchovy je zaměřena na techniky, které usnadňují proces učení a zapamatování.

Contents:
Studenti se seznámí s různými technikami učení a práce s pamětí. Dále budou mít možnost zjistit, jaký učební styl jim lépe vyhovuje vzhledem k jejich vlastní predispozici. Studenti pracují samostatně s tištěnými materiály a vzory.
Lektor:
Bc. Hana Knolová
Time:
45 - 60 minutes

1. - 4. grade - Karel Čapek: Krakatit a Válka s mloky

Informational and educational lessons

Doplňková lekce k hodinám literatury. Vhodná jako příprava k maturitní zkoušce.

Contents:
Zaměříme se na základní rozbor obsahu, děje a hlavních myšlenek obou děl. Za pomoci ukázek z audioknih i komiksu se naučíme základní metody organizace informací. Co je žánr utopie a proč ještě dnes číst "Čapka"? Studenti se budou moci zapojit do diskuze a sami klást otázky. Přinejmenším získají rozbor děl k maturitě.
Lektor:
Bc. Michaela Hrabinská
Related topics, competences:
Kritické myšlení. Argumentace.
Time:
60 - 90 minutes

1. - 4. grade - Myslím, tedy jsem

Informational and educational lessons

Úvod do kritického myšlení.

Contents:
Co je to kritické myšlení? Jak se orientovat v záplavě informací a poznat, co je pravda a co lež? Jak "správně číst" text, fotku či zprávu v médiích? Hravou formou se naučíme význam pojmů hoax, "fake news", objektivní a subjektivní. Naučíme se prakticky používat základní metody kritického myšlení. Studenti navíc obdrží výtisk Surfařova průvodce po internetu.
Lektor:
Bc. Michaela Hrabinská
Time:
60 minutes

1. - 4. grade - Písmo – paměť lidstva

Informational and educational lessons

Lekce informačního vzdělávání zaměřená na dějiny písma a nejstarší písemné památky. Vhodná k přípravě na maturitu.

Contents:
Projdeme se historií písma od obrázkového až k hláskovému. Představíme si nejstarší památky písemnictví - Mezopotámie, Starého Egypta či Řecka. Lekce je doplněna praktickou ukázkou kaligrafie. Studenti si sami vyzkouší, jak se psalo husím brkem…
Lektor:
Bc. Hana Knolová
Time:
60 - 90 minutes

1. - 4. grade - Karel Čapek: R.U.R. a Bílá nemoc I.

Informational and educational lessons

Doplňková lekce k hodinám literatury. Vhodná jako příprava k maturitní zkoušce.

Contents:
Co mají společného tyto dvě divadelní hry? Soustředíme se na hlavní motivy, stěžejní myšlenky a analýzu důležitých postav. Za pomoci audioknih a ukázek z filmu vstoupíme do stále aktuálního myšlení Karla Čapka. Studenti budou moci diskutovat a sami se ptát. Přinejmenším získají metody pro práci s literárním textem. Vhodné jako úvod k navazující druhé lekci.
Lektor:
Bc. Michaela Hrabinská
Related topics, competences:
Kritické myšlení. Příprava k maturitě.
Time:
60 minutes

1. - 4. grade - Jak snadno proplout literárním dílem?

Informational and educational lessons

Interaktivní beseda k vybranému literárnímu dílu.

Contents:
Zvolte si ze seznamu 1 knihu a přijďte si užít do knihovny její netradiční rozbor. Nepůjde o suchou přednášku, i když informací k dílu a autorovi bude zajisté hodně. Nepůjde o umělou diskuzi, i když názorů bude létat vzduchem více než dost. V menších skupinkách se naučíme zábavnou formou zaujímat vlastní pohled na motivy, myšlenky a postavy díla. Aktuální nabídka: Shakespeare - Romeo a Julie, Zkrocení zlé ženy; Moliére - Lakomec; Fuks - Spalovač mrtvol; Rolland - Petr a Lucie; Kafka - Proměna; Hemingway - Stařec a moře.
Lektor:
Bc. Michaela Hrabinská
Time:
60 minutes

3. - 4. grade - Karel Čapek: R.U.R. a Bílá nemoc II.

Informational and educational lessons

Navazující lekce, během které vstoupíme hlouběji do dvou stěžejních děl české literatury. Předpokládá se základní znalost obou divadelních her.

Contents:
Kromě základní organizace informací se lze naučit také diskutovat a zaujímat vlastní stanoviska k přečtenému textu. Studenti budou rozděleni do menších skupin a každá se bude věnovat konkrétnímu motivu, myšlence či postavě. Následně rozvineme diskuzi nad klíčovými otázkami Čapkových dramat. Osvojíme si tak dovednost užitečnou nejen k maturitě, ale také ke studiu na VŠ a pro praktický život.
Lektor:
Bc. Michaela Hrabinská
Related topics, competences:
Kritické myšlení, argumentace, zaujímání stanoviska a jeho prezentace. Interpretace.
Time:
60 - 90 minutes

3. - 4. grade - Knížky mě baví

Informational and educational lessons

Přípravný kurz k maturitě z literatury.

Contents:
Zábavnou formou rozebereme základní díla z maturitního seznamu a pomůžeme s kontrolou vašich čtenářských deníků. Za pomoci videí a diskuzí nad knížkami u čaje a sušenek zjistíme, že literatury se není třeba vůbec bát. Naučíte se, jak v pěti minutách shrnout vše podstatné o díle a autorovi. Vhodné pro nadšence do knížek i pro nesmělé čtenáře. Začínáme v pátek 14. 9. 2018 ve 14:00 a dále 1-2 pátky v měsíci. Podrobný harmonogram získáte na emailu: hrabinska@knihovna-litvinov.cz
Lektor:
Bc. Hana Knolová a Bc. Michaela Hrabinská
Time:
90 minutes

Update:Tuesday, August 28, 2018, 8:12 AM

QR code

QR code containing a link to the current page

Current www address of this website:
https://www.knihovna-litvinov.cz/pro-skoly/besedy-pro-stredni-skoly

The QR code can be used to quickly store a reference to the current web address. Just scan it into a suitable mobile application. For more information on QR codes, see Wikipedia.

Today's smartphones already often have built-in support for QR code from the manufacturer. Otherwise, you must install the necessary software. Suitable for mobile applications processing QR code example. Seznam.cz QR čtečka or QuickMark. However, there are many others.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Business hours

Adult and Children Department

Monday
8:00 - 18:00
Tuesday
8:00 - 17:00
Wednesday
13:00 - 18:00
Thursday
8:00 - 17:00
Friday
8:00 - 16:00

Log-in

Log-in to reader's account

About this website