Městská knihovna Litvínov

Městská knihovna Litvínov je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Svou činností propaguje poznatky ze všech oborů vědy, techniky, kultury a umění. Pomáhá zvyšovat všeobecné a odborné vzdělání občanů.

Jazyk / Sprache / Language

Základní úkony webu

Akce
Aktuální nabídka akcí
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Dětský webík
Něco pro naše nejmenší
Prodloužení výpůjčky
Prodloužení výpůjční lhůty
On-line katalog
Vstup do katalogu
Fotogalerie
Fotografie z naší knihovny

Důležitá upozornění

REKONSTRUKCE SKLADU
více »

PRODLUŽUJEME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI KNIHOVNÍK/KNIHOVNICE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ DO 31. 3.
více »

Zasílání informací o akcích knihovny

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Poslání knihovny

Vize
Chceme podporovat čtenářství, být místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"Poradíme, vyhledáme, pobavíme, zabalíme!"
Poslání
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

Městské knihovně Litvínov byla v Zrcadlové kapli Klementina slavnostně udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2013 v kategorii 'významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb' za modernizaci prostor a tvořivý přístup k rozvoji komunitní knihovny.

Lekce pro střední školy

1. - 2. ročník - Sherlock Holmes

Lekce informačně vzdělávací

Lekce informačního vzdělávání zaměřená na seznámení s knihovnou, práci s on-line katalogem a vyhledávání titulů beletrie i naučné literatury.

Obsah:
Studenti se stanou účastníky děje krátkého detektivního příběhu Sherlocka Holmese a doktora Watsona. Jde o dopadení obávaného knihovnického fantoma ve fiktivním městě Library City ovládaného diktaturou knihovníků. V určeném časovém termínu mají získat indicie k jeho dopadení. Studenti pracují samostatně ve dvou skupinách (podle počtu studentů) se seznamem literatury a on-line katalogem. Organizace vyhledávání a strategie skupiny je v režii jejího zástupce, kterého si studenti sami ze svého středu zvolí.
Lektor:
Bc. Hana Knolová
Časová dotace:
45 minut

1. - 4. ročník - Nauč se učit se

Lekce informačně vzdělávací

Tato tematická lekce informační výchovy je zaměřena na techniky, které usnadňují proces učení a zapamatování.

Obsah:
Studenti se seznámí s různými technikami učení a práce s pamětí. Dále budou mít možnost zjistit, jaký učební styl jim lépe vyhovuje vzhledem k jejich vlastní predispozici. Studenti pracují samostatně s tištěnými materiály a vzory.
Lektor:
Bc. Hana Knolová
Časová dotace:
45 - 60 minut

1. - 4. ročník - Karel Čapek: Krakatit a Válka s mloky

Lekce informačně vzdělávací

Doplňková lekce k hodinám literatury. Vhodná jako příprava k maturitní zkoušce.

Obsah:
Zaměříme se na základní rozbor obsahu, děje a hlavních myšlenek obou děl. Za pomoci ukázek z audioknih i komiksu se naučíme základní metody organizace informací. Co je žánr utopie a proč ještě dnes číst "Čapka"? Studenti se budou moci zapojit do diskuze a sami klást otázky. Přinejmenším získají rozbor děl k maturitě.
Lektor:
Bc. Michaela Hrabinská
Související předměty, kompetence:
Kritické myšlení. Argumentace.
Časová dotace:
60 - 90 minut

1. - 4. ročník - Myslím, tedy jsem

Lekce informačně vzdělávací

Úvod do kritického myšlení.

Obsah:
Co je to kritické myšlení? Jak se orientovat v záplavě informací a poznat, co je pravda a co lež? Jak "správně číst" text, fotku či zprávu v médiích? Hravou formou se naučíme význam pojmů hoax, "fake news", objektivní a subjektivní. Naučíme se prakticky používat základní metody kritického myšlení. Studenti navíc obdrží výtisk Surfařova průvodce po internetu.
Lektor:
Bc. Michaela Hrabinská
Časová dotace:
60 minut

1. - 4. ročník - Písmo – paměť lidstva

Lekce informačně vzdělávací

Lekce informačního vzdělávání zaměřená na dějiny písma a nejstarší písemné památky. Vhodná k přípravě na maturitu.

Obsah:
Projdeme se historií písma od obrázkového až k hláskovému. Představíme si nejstarší památky písemnictví - Mezopotámie, Starého Egypta či Řecka. Lekce je doplněna praktickou ukázkou kaligrafie. Studenti si sami vyzkouší, jak se psalo husím brkem…
Lektor:
Bc. Hana Knolová
Časová dotace:
60 - 90 minut

1. - 4. ročník - Karel Čapek: R.U.R. a Bílá nemoc I.

Lekce informačně vzdělávací

Doplňková lekce k hodinám literatury. Vhodná jako příprava k maturitní zkoušce.

Obsah:
Co mají společného tyto dvě divadelní hry? Soustředíme se na hlavní motivy, stěžejní myšlenky a analýzu důležitých postav. Za pomoci audioknih a ukázek z filmu vstoupíme do stále aktuálního myšlení Karla Čapka. Studenti budou moci diskutovat a sami se ptát. Přinejmenším získají metody pro práci s literárním textem. Vhodné jako úvod k navazující druhé lekci.
Lektor:
Bc. Michaela Hrabinská
Související předměty, kompetence:
Kritické myšlení. Příprava k maturitě.
Časová dotace:
60 minut

1. - 4. ročník - Jak snadno proplout literárním dílem?

Lekce informačně vzdělávací

Interaktivní beseda k vybranému literárnímu dílu.

Obsah:
Zvolte si ze seznamu 1 knihu a přijďte si užít do knihovny její netradiční rozbor. Nepůjde o suchou přednášku, i když informací k dílu a autorovi bude zajisté hodně. Nepůjde o umělou diskuzi, i když názorů bude létat vzduchem více než dost. V menších skupinkách se naučíme zábavnou formou zaujímat vlastní pohled na motivy, myšlenky a postavy díla. Aktuální nabídka: Shakespeare - Romeo a Julie, Zkrocení zlé ženy; Moliére - Lakomec; Fuks - Spalovač mrtvol; Rolland - Petr a Lucie; Kafka - Proměna; Hemingway - Stařec a moře.
Lektor:
Bc. Michaela Hrabinská
Časová dotace:
60 minut

3. - 4. ročník - Karel Čapek: R.U.R. a Bílá nemoc II.

Lekce informačně vzdělávací

Navazující lekce, během které vstoupíme hlouběji do dvou stěžejních děl české literatury. Předpokládá se základní znalost obou divadelních her.

Obsah:
Kromě základní organizace informací se lze naučit také diskutovat a zaujímat vlastní stanoviska k přečtenému textu. Studenti budou rozděleni do menších skupin a každá se bude věnovat konkrétnímu motivu, myšlence či postavě. Následně rozvineme diskuzi nad klíčovými otázkami Čapkových dramat. Osvojíme si tak dovednost užitečnou nejen k maturitě, ale také ke studiu na VŠ a pro praktický život.
Lektor:
Bc. Michaela Hrabinská
Související předměty, kompetence:
Kritické myšlení, argumentace, zaujímání stanoviska a jeho prezentace. Interpretace.
Časová dotace:
60 - 90 minut

3. - 4. ročník - Knížky mě baví

Lekce informačně vzdělávací

Přípravný kurz k maturitě z literatury.

Obsah:
Zábavnou formou rozebereme základní díla z maturitního seznamu a pomůžeme s kontrolou vašich čtenářských deníků. Za pomoci videí a diskuzí nad knížkami u čaje a sušenek zjistíme, že literatury se není třeba vůbec bát. Naučíte se, jak v pěti minutách shrnout vše podstatné o díle a autorovi. Vhodné pro nadšence do knížek i pro nesmělé čtenáře. Začínáme v pátek 14. 9. 2018 ve 14:00 a dále 1-2 pátky v měsíci. Podrobný harmonogram získáte na emailu: hrabinska@knihovna-litvinov.cz
Lektor:
Bc. Hana Knolová a Bc. Michaela Hrabinská
Časová dotace:
90 minut

Aktualizace: úterý, 28. srpna 2018, 8:12

QR kód

QR kód obsahující odkaz na aktuální stránku

Aktuální www adresa této stránky:
https://www.knihovna-litvinov.cz/pro-skoly/besedy-pro-stredni-skoly

Tento QR kód můžete použít pro rychlé uložení odkazu na aktuální www adresu. Stačí jej nasnímat do vhodné mobilní aplikace. Více informací týkajících se QR kódů viz Wikipedia.

Dnešní chytré mobilní telefony již často mívají podporu QR kódu zabudovanou od výrobce. V opačném případě musíte potřebný program doinstalovat. Vhodnou mobilní aplikací pro zpracování QR kódu je např. Seznam.cz QR čtečka nebo QuickMark. Existuje však celá řada dalších.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Otevírací doba

Dospělé i dětské oddělení

Pondělí
8:00 - 18:00
Úterý
8:00 - 17:00
Středa
13:00 - 18:00
Čtvrtek
8:00 - 17:00
Pátek
8:00 - 16:00

Přihlášení

Přihlášení do čtenářského konta