Litvínov City Library

Litvinov City Library is a public library. Its purpose is to enable the equal access to information and cultural values for all citizens. This information and these values are contained in the book stock and information database of the library. The library promotes knowledge from all branches of science, technology, culture and art. It helps to improve the citizens' general and professional knowledge.

Jazyk / Sprache / Language

Basic operations of webside

Activities
Current activities and events
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Website for children readers
Something for the youngest readers
Prolongation of loan
Prolongation of loan period
On-line catalogue
Entry the catalogue
Photo gallery
Photos from our library

Infomail about new activities of the library

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Mission of the library

Vision
Podporujeme čtenářství, jsme místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"We give advice, we find, we entertain, we wrap! "
Mission
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

City Library Litvinov was in the Mirror Chapel of Klementinum officially awarded the Ministry of Culture Library of the Year 2013 in the category of 'significant achievement in the provision of public library and information services' for modernization of space and creative approach to the development of community libraries.

Lessons for high schools

1. - 2. grade - Sherlock

Informational and educational lessons

Lekce zaměřená na seznámení s knihovnou, práci s on-line katalogem a vyhledávání titulů beletrie a naučné literatury.

Contents:
Studenti se stanou účastníky děje krátkého detektivního příběhu slavného Sherlocka Holmese a doktora Watsona ve fiktivním městě Library City ovládaného diktaturou knihovníků. Snaží se dopadnout obávaného knihovnického fantoma hledáním stop v knihách. Studenti pracují samostatně se seznamem literatury a on-line katalogem.
Lektor:
Bc. Silvie Knolová
Time:
45 minutes

1. - 4. grade - Učení není mučení

Informational and educational lessons

Seznámení se s technikami usnadňujícími proces učení a zapamatování.

Contents:
Praktické ukázky různých technik učení a práce s pamětí. Studenti zjistí pomocí testu své vlastní predispozice a tím vhodný učební styl. V průběhu lekce pracují samostatně ve skupinách s tištěnými materiály a vzory.
Lektor:
Bc. Silvie Knolová
Time:
45 - 60 minutes

1. - 4. grade - Psychologie vnímání

Informational and educational lessons

Doplňková lekce ke společenským vědám a hodinám literatury.

Contents:
Jak vnímáme svět a rozumíme informacím? Lze vůbec ke světu a literárním textům přistupovat nezaujatě (bez osobních předpokladů)? V lekci se zaměříme na základní jevy z psychologie vnímání, např. na atribuční teorii, hermeneutiku, optické klamy či na vědecké omyly.
Lektor:
Bc. Silvie Knolová a Bc. Michaela Hrabinská
Related topics, competences:
Psychologie, sebereflexe, kritické a analytické myšlení.
Time:
90 minutes

1. - 4. grade - Scriptorium

Informational and educational lessons

Doplňková lekce k hodinám dějepisu či literatury.

Contents:
Písařská dílna, ve které si studenti vyzkouší vybrané druhy písma ve spojení s dobou a místem vzniku. Dále mají možnost otestovat stylus (=bronzové pisátko) s voskovou tabulkou či psaní brkem. Současně si společně krátce připomeneme historii písma.
Lektor:
Bc. Silvie Knolová
Time:
60 - 90 minutes

1. - 4. grade - Mytologie

Informational and educational lessons

Doplňková lekce k hodinám literatury a dějepisu.

Contents:
Společně se studenty se seznámíme s vybranými příběhy světových mytologií a pokusíme se zjistit, zda má mýtus co říci i současnému modernímu člověku. Hravou formou nahlédneme mýtus coby zdroj cenných informací a univerzálních témat.
Lektor:
Bc. Silvie Knolová
Time:
60 - 90 minutes

1. - 4. grade - Jan Ámos Komenský

Beseda k 350 letům od úmrtí učitele národů.

Contents:
Interaktivní lekce, v níž žáci nahlédnou do života Jana Ámose Komenského. Při hledání odpovědí na zadané otázky získají více než základní znalosti osobnosti učitele národů a dané doby. Studenti si budou informace sami získávat a společně interpretovat. Lekce má různé stupně obtížnosti, podle věku a zájmu, a bude v ní využito mnoho doprovodných ukázek.
Lektor:
Bc. Silvie Knolová a Bc. Michaela Hrabinská
Time:
90 minutes

3. - 4. grade - Karel Čapek: R.U.R. a Bílá nemoc

Informational and educational lessons

Doplňková lekce k hodinám literatury. Vhodná jako příprava k maturitní zkoušce.

Contents:
Co mají společného tyto dvě divadelní hry? Soustředíme se na hlavní motivy, stěžejní myšlenky a analýzu důležitých postav. Za pomoci audioknih a ukázek z filmu vstoupíme do stále aktuálního myšlení Karla Čapka. Studenti budou moci diskutovat a sami se ptát. Přinejmenším získají metody pro práci s literárním textem.
Lektor:
Bc. Michaela Hrabinská
Related topics, competences:
Analytické myšlení.
Time:
90 minutes

3. - 4. grade - Knížky mě baví

Informational and educational lessons

Přípravný kurz k maturitě z literatury.

Contents:
Zábavnou formou rozebereme základní díla z maturitního seznamu a pomůžeme s kontrolou vašich čtenářských deníků. Za pomoci videí a diskuzí nad knížkami u čaje a sušenek zjistíme, že literatury se není třeba vůbec bát. Naučíte se, jak v pěti minutách shrnout vše podstatné o díle a autorovi. Vhodné pro nadšence do knížek i pro nesmělé čtenáře. Informace a domluva termínů na e-mailu: hrabinska@knihovna-litvinov.cz, anebo přímo v knihovně.
Lektor:
Bc. Silvie Knolová a Bc. Michaela Hrabinská
Time:
90 minutes

3. - 4. grade - Jak snadno proplout literárním dílem?

Informational and educational lessons

Interaktivní lekce k vybranému literárnímu dílu.

Contents:
Přijďte si užít do knihovny netradiční rozbor maturitní četby. Nepůjde o suchou přednášku, i když informací k dílu a autorovi bude dost. V menších skupinkách se naučíme zábavnou formou zpracovat čtenářský deník. Ukážeme si metody, díky kterým si uspořádáme dílo do přehledné struktury. A navíc se naučíme zaujímat vlastní pohled na motivy, myšlenky a postavy díla. Aktuální nabídka: Fuks - Spalovač mrtvol; Rolland - Petr a Lucie; Kafka - Proměna; Hemingway - Stařec a moře; Fitzgerald - Velký Gatsby.
Lektor:
Bc. Michaela Hrabinská
Time:
90 minutes

3. - 4. grade - Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol

Informational and educational lessons

Doplňková lekce k hodinám literatury, příprava k maturitě.

Contents:
Spalovač mrtvol není snadné dílo, přesto náleží ke klenotům české literatury. Necelých 140 stran je přímo nabito motivy z dějin, filozofie a psychologie. Za pomoci audioknih a ukázek z filmu se pokusíme tyto motivy uchopit. A spolu s tím i pochopit osobnostní proměnu vzorného otce v nacisticky smýšlejícího vraha. Součástí lekce je úvod do buddhismu a dobrovolná diskuze.
Lektor:
Bc. Michaela Hrabinská
Related topics, competences:
Psychologie, filozofie, dějiny, společenské vědy, analytické myšlení.
Time:
90 minutes

3. - 4. grade - Proměna

Informational and educational lessons

Doplňková lekce k hodinám literatury.

Contents:
Je mnoho výkladů této Kafkovy povídky z různých hledisek. V naší lekci se zaměříme na netradiční ztvárnění hlavních motivů (od divadla až po intelektuální rozbor).
Lektor:
Bc. Silvie Knolová a Bc. Michaela Hrabinská
Related topics, competences:
Psychologie, umění, film.
Time:
90 minutes

Update:Monday, July 1, 2019, 12:56 PM

QR code

QR code containing a link to the current page

Current www address of this website:
https://www.knihovna-litvinov.cz/pro-skoly/besedy-pro-stredni-skoly

The QR code can be used to quickly store a reference to the current web address. Just scan it into a suitable mobile application. For more information on QR codes, see Wikipedia.

Today's smartphones already often have built-in support for QR code from the manufacturer. Otherwise, you must install the necessary software. Suitable for mobile applications processing QR code example. Seznam.cz QR čtečka or QuickMark. However, there are many others.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Business hours

Adult and Children Department

Monday
8:00 - 18:00
Tuesday
8:00 - 17:00
Wednesday
13:00 - 18:00
Thursday
8:00 - 17:00
Friday
8:00 - 16:00

Log-in

Log-in to reader's account

About this website