Litvínov City Library

Litvinov City Library is a public library. Its purpose is to enable the equal access to information and cultural values for all citizens. This information and these values are contained in the book stock and information database of the library. The library promotes knowledge from all branches of science, technology, culture and art. It helps to improve the citizens' general and professional knowledge.

Jazyk / Sprache / Language

Basic operations of webside

Activities
Current activities and events
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Website for children readers
Something for the youngest readers
Prolongation of loan
Prolongation of loan period
On-line catalogue
Entry the catalogue
Photo gallery
Photos from our library

Infomail about new activities of the library

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Mission of the library

Vision
Podporujeme čtenářství, jsme místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"We give advice, we find, we entertain, we wrap! "
Mission
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

City Library Litvinov was in the Mirror Chapel of Klementinum officially awarded the Ministry of Culture Library of the Year 2013 in the category of 'significant achievement in the provision of public library and information services' for modernization of space and creative approach to the development of community libraries.

Lessons for 6th-9th grade of elementary school

6. - 9. grade - Jan Ámos Komenský

Informational and educational lessons

Lekce k 350 letům od úmrtí učitele národů.

Contents:
Interaktivní lekce, v níž žáci nahlédnou do života Jana Ámose Komenského. Při hledání odpovědí na zadané otázky získají více než základní znalosti osobnosti učitele národů a dané doby. Studenti si budou informace sami získávat a společně interpretovat. Lekce má různé stupně obtížnosti, podle věku a zájmu, a bude v ní využito mnoho doprovodných ukázek.
Lektor:
Michaela Musialová, Bc. Silvie Knolová, Bc. Michaela Hrabinská
Time:
90 minutes

6. - 7. grade - Děti a mládež v kyberprostoru

Informational and educational lessons

Lekce zaměřená na sociální sítě a jejich vliv na mládež.

Contents:
Na sociálních sítích v dnešní době je úplně každý - nehledě na věk. Proto se tato lekce zaměří právě na ně. V čem jsou nám k užitku a na co si dávat pozor. Děti se seznámí s pojmy jako kyberstalking nebo kybergrooming. Dozví se, které informace je vhodné sdělovat a které ne. Zároveň nabídne populárně naučná videa k tématu.
Lektor:
Michaela Musialová
Time:
90 minutes

6. - 7. grade - Svět kolem nás

Lekce zaměřená na naše dopady na svět kolem nás i ve vzdálenějších částech naší planety.

Contents:
Opravdu známe svět, který nás obklopuje? Jak vypadají vzdálenější kouty našeho světa, příroda a oceány nejde vidět na první pohled, proto se v této lekci podíváme hlouběji do životního prostředí, naučíme se třídit odpad a zjistíme, jaký dopad má naše chování na svět kolem nás.
Lektor:
Michaela Musialová
Time:
90 minutes

6. - 9. grade - Konspirační teorie

Informational and educational lessons

Lekce zaměřená na jedny z nejznámějších konspiračních teorií a hledání pravdy.

Contents:
Je Země kulatá nebo placatá? Je očkování prospěšné nebo způsobuje autismus? Bylo 11. září útokem teroristů anebo to naplánovala americká vláda? Každá konspirační teorie bude představena s argumenty pro a proti a následným "vyvrácením" (Konspirační teorie se nedá spolehlivě vyvrátit díky stylu její argumentace). Lekci doprovodí krátké dokumenty a skupinová práce.
Lektor:
Michaela Musialová
Time:
90 minutes

8. - 9. grade - Sherlock

Informational and educational lessons

Lekce zaměřená na seznámení s knihovnou, práci s on-line katalogem a vyhledávání titulů beletrie a naučné literatury.

Contents:
Žáci se stanou účastníky děje krátkého detektivního příběhu slavného Sherlocka Holmese a doktora Watsona ve fiktivním městě Library City ovládaného diktaturou knihovníků. Snaží se dopadnout obávaného knihovnického fantoma hledáním stop v knihách. Žáci pracují samostatně se seznamem literatury a on-line katalogem.
Lektor:
Bc. Silvie Knolová
Time:
90 minutes

8. - 9. grade - Učení není mučení

Informational and educational lessons

Seznámení se s technikami usnadňujícími proces učení a zapamatování.

Contents:
Praktické ukázky různých technik učení a práce s pamětí. Žáci zjistí pomocí testu své vlastní predispozice a tím vhodný učební styl. V průběhu lekce pracují samostatně ve skupinách s tištěnými materiály a vzory.
Lektor:
Bc. Silvie Knolová
Time:
90 minutes

8. - 9. grade - Mytologie

Informational and educational lessons

Doplňková lekce k hodinám literatury a dějepisu.

Contents:
Společně s žáky se seznámíme s vybranými příběhy světových mytologií a pokusíme se zjistit, zda má mýtus co říci i současnému modernímu člověku. Hravou formou nahlédneme mýtus coby zdroj cenných informací a univerzálních témat.
Lektor:
Bc. Silvie Knolová
Time:
90 minutes

8. - 9. grade - Jak na knížku?

Informational and educational lessons

Lekce předávající metody pro práci s příběhem a jeho hlavními hrdiny.

Contents:
Na příběhu Avengers nebo Hunger games si žáci prakticky vyzkouší, jak zpracovat knihu pro čtenářský deník. Lekce se může hodit pro povinnou četbu a později při studiu na střední škole.
Lektor:
Bc. Michaela Hrabinská
Time:
90 minutes

8. - 9. grade - Válka očima dětí

Informational and educational lessons

Lekce líčící hrůzy války z pohledu dětí. Poučný a odstrašující dopad na mládež. Důraz na špatnost násilí.

Contents:
Prostřednictvím programu si žáci připomenou pojem válka, proč vzniká a jak ovlivňuje lidské životy. Lekce je provázána s literárními ukázkami, které přinesou pohled na období 2. světové války z pozice dětí. V závěrečném workshopu se žáci stanou válečnými zpravodaji a budou informovat o dění z období 2. světové války.
Lektor:
Michaela Musialová
Time:
90 minutes

Update:Tuesday, July 30, 2019, 10:59 AM

QR code

QR code containing a link to the current page

Current www address of this website:
https://www.knihovna-litvinov.cz/pro-skoly/besedy-pro-2-stupen

The QR code can be used to quickly store a reference to the current web address. Just scan it into a suitable mobile application. For more information on QR codes, see Wikipedia.

Today's smartphones already often have built-in support for QR code from the manufacturer. Otherwise, you must install the necessary software. Suitable for mobile applications processing QR code example. Seznam.cz QR čtečka or QuickMark. However, there are many others.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Business hours

Adult and Children Department

Monday
8:00 - 18:00
Tuesday
8:00 - 17:00
Wednesday
13:00 - 18:00
Thursday
8:00 - 17:00
Friday
8:00 - 16:00

Log-in

Log-in to reader's account

About this website