Městská knihovna Litvínov

Městská knihovna Litvínov je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Svou činností propaguje poznatky ze všech oborů vědy, techniky, kultury a umění. Pomáhá zvyšovat všeobecné a odborné vzdělání občanů.

Jazyk / Sprache / Language

Základní úkony webu

Akce
Aktuální nabídka akcí
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Dětský webík
Něco pro naše nejmenší
Prodloužení výpůjčky
Prodloužení výpůjční lhůty
On-line katalog
Vstup do katalogu
Fotogalerie
Fotografie z naší knihovny

Důležitá upozornění

REKONSTRUKCE SKLADU
více »

PRODLUŽUJEME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI KNIHOVNÍK/KNIHOVNICE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ DO 31. 3.
více »

Zasílání informací o akcích knihovny

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Poslání knihovny

Vize
Chceme podporovat čtenářství, být místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"Poradíme, vyhledáme, pobavíme, zabalíme!"
Poslání
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

Městské knihovně Litvínov byla v Zrcadlové kapli Klementina slavnostně udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2013 v kategorii 'významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb' za modernizaci prostor a tvořivý přístup k rozvoji komunitní knihovny.

Besedy pro 2. stupeň ZŠ

6. - 9. ročník - Sto let Československé republiky

Lekce k stému výročí založení České republiky.

Obsah:
Pomocí dobových předmětů, fotografií a textů budou žáci vtaženi do minulosti České republiky. Při dohledávání informací získají nejen znalosti dané doby, ale procvičí si i svou schopnost spolupráce, dohledávání dat a jejich interpretaci. Lekce je přizpůsobena pro různé věkové skupiny. V lekci jsou využita i díla českých spisovatelů.
Lektor:
Michaela Musialová
Časová dotace:
90 minut

6. - 7. ročník - Zpátky na počátek

Lekce zaměřená na práci s Biblí.

Obsah:
Lekce, ve které se žáci seznámí s Biblí a na chvíli se stanou i její součástí. Pomocí úkolů, skupinové práce a otázek budou tvořit svět den po dni tak, jak to udělal před mnoha lety Bůh. Nechybí ani pohled na vědeckou stránku věci.
Lektor:
Michaela Musialová
Časová dotace:
90 minut

6. - 9. ročník - Sociální sítě: Přítel nebo ne?

Lekce informačně vzdělávací

Kritické zamyšlení nad pozitivy a negativy sociálních sítí.

Obsah:
Na sociálních sítích v dnešní době je úplně každý - nehledě na věk. Proto se tato lekce zaměří právě na ně. V čem jsou nám k užitku a na co si dávat pozor. Lekce přizpůsobena jednotlivým ročníkům a je obohacena o samostatnou práci.
Lektor:
Michaela Musialová
Časová dotace:
90 minut

8. - 9. ročník - Emoce jako projev neverbální komunikace

Lekce zaměřená na neverbální komunikaci.

Obsah:
Slova tvoří pouhých 30% lidské komunikace, zbylých 70% tvoří mimika a gestikulace. Právě s neverbální komunikací a jejími projevy se žáci v této lekci seznámí a to pomocí samostatné i skupinové práce.
Lektor:
Michaela Musialová
Časová dotace:
90 minut

9. ročník - Anna Franková

Beseda zaměřená na téma holocaustu.

Obsah:
Žáci se prostřednictvím práce s deníkem Anny Frankové dozvědí nejen o životě Anny a její rodiny, ale i o osudu židů ve dvacátém století. Součástí jsou i videoukázky se svědectvím lidí, kteří si tímto peklem prošli a fotky jako důkaz toho, že holocaust není jen výmyslem, jak někteří lidé stále tvrdí.
Lektor:
Michaela Musialová
Časová dotace:
90 minut

Aktualizace: pátek, 21. září 2018, 12:39

QR kód

QR kód obsahující odkaz na aktuální stránku

Aktuální www adresa této stránky:
https://www.knihovna-litvinov.cz/pro-skoly/besedy-pro-2-stupen

Tento QR kód můžete použít pro rychlé uložení odkazu na aktuální www adresu. Stačí jej nasnímat do vhodné mobilní aplikace. Více informací týkajících se QR kódů viz Wikipedia.

Dnešní chytré mobilní telefony již často mívají podporu QR kódu zabudovanou od výrobce. V opačném případě musíte potřebný program doinstalovat. Vhodnou mobilní aplikací pro zpracování QR kódu je např. Seznam.cz QR čtečka nebo QuickMark. Existuje však celá řada dalších.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Otevírací doba

Dospělé i dětské oddělení

Pondělí
8:00 - 18:00
Úterý
8:00 - 17:00
Středa
13:00 - 18:00
Čtvrtek
8:00 - 17:00
Pátek
8:00 - 16:00

Přihlášení

Přihlášení do čtenářského konta