Městská knihovna Litvínov

Městská knihovna Litvínov je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Svou činností propaguje poznatky ze všech oborů vědy, techniky, kultury a umění. Pomáhá zvyšovat všeobecné a odborné vzdělání občanů.

Jazyk / Sprache / Language

Základní úkony webu

Akce
Aktuální nabídka akcí
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Dětský webík
Něco pro naše nejmenší
Prodloužení výpůjčky
Prodloužení výpůjční lhůty
On-line katalog
Vstup do katalogu
Fotogalerie
Fotografie z naší knihovny

Důležitá upozornění

UZAVÍRKA KNIHOVNY od 16. do 27. 7. a letní provozní doba
více »

Zasílání informací o akcích knihovny

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Poslání knihovny

Vize
Chceme podporovat čtenářství, být místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"Poradíme, vyhledáme, pobavíme, zabalíme!"
Poslání
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

Městské knihovně Litvínov byla v Zrcadlové kapli Klementina slavnostně udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2013 v kategorii 'významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb' za modernizaci prostor a tvořivý přístup k rozvoji komunitní knihovny.

Besedy pro 2. stupeň ZŠ

6. - 7. ročník - A budeme taky psát ty sprostý básničky?

Lekce informačně vzdělávací

Lekce hodící se jako doplňková do hodin literatury. Děti se zábavnou formou seznámí s žánrem limerick a poezií nonsensu.

Obsah:
Lekce s prvky tvůrčího psaní. Na díle Edwarda Leara si vysvětlíme pojmy jako limerick a poezie nonsensu. Žáci si v průběhu lekce zkusí vytvořit veršovanou jmenovku a na závěr i báseň ve stylu limericku i s doprovodnou ilustrací.
Lektor:
Mgr. Ondřej Hogen
Časová dotace:
70 - 90 minut

6. - 9. ročník - Jak na referát

Lekce informačně vzdělávací

Lekce, která by dětem měla dát návod, jak správně zpracovat referát od vyhledání správných zdrojů a informací, po jejich prezentaci.

Obsah:
Lekce zaměřena na metody aktivace myšlení a na vyhledávání informací. V průběhu lekce se žáci seznámí s metodami, které jim pomohou utřídit si znalosti z tématu. Také se naučí stanovit otázky, na které chtějí v referátu odpovídat. V další části se zaměříme na vyhledávání informací, možnosti a omezení, která jednotlivé metody získávání informací mají (knihy x internet).
Lektor:
Mgr. Ondřej Hogen
Časová dotace:
90 minut

6. - 9. ročník - Seznamujeme se s archeologií

Rychlá exkurze světem archeologie a vysvětlení základních pojmů.

Obsah:
Co je archeologie? Co zkoumá? Jsou archeologové jen v Egyptě nebo i v České republice? Co to je pazourek? Čím je unikátní Věstonická venuše? To i další věci se můžete dovědět v rámci této besedy. Ukázka knih.
Lektor:
Mgr. Ondřej Hogen
Časová dotace:
45 minut

6. - 7. ročník - Jules Verne

Lekce o jednom z průkopníků a zakladatelů sci-fi literatury.

Obsah:
Žáci se prostřednictvím her a soutěží seznámí s dílem jednoho z nejslavnějších francouzských spisovatelů. Při závěrečné soutěži Riskuj zjistí, kdo si z lekce zapamatoval nejvíce a zná nejen knihy, ale i filmy na motivy románů Julese Verna.
Lektor:
Mgr. Ondřej Hogen
Časová dotace:
70 - 90 minut

6. ročník - Čtenářské strategie

Lekce informačně vzdělávací

Lekce zaměřená na zlepšení čtenářských dovedností a orientaci v textu.

Obsah:
Na ukázkách z knihy Kolik váží Matylda (Jiří Holub) si ukážeme různé čtenářské strategie, jako čtení s předvídáním, hledání souvislostí, vcítění se do kůže hrdiny, hledání skrytého významu v textu a domýšlení.
Lektor:
Mgr. Ondřej Hogen
Časová dotace:
75 - 90 minut

7. - 8. ročník - Středověk jak ho neznáte, aneb co vám ve škole zatajili

O středověku a novověku z netradičního úhlu pohledu.

Obsah:
Lekce je zaměřena na méně známé aspekty středověku a novověku, život šlechty i prostých lidí a mnoho dalšího. Odkryjí se i temnější stránky středověkého života. Žáci se do besedy zapojí pomocí kvízů a soutěží.
Lektor:
Mgr. Ondřej Hogen
Časová dotace:
45 - 90 minut

7. - 8. ročník - Známé i neznámé hrady v okolí

Lekce informačně vzdělávací

Lekce, při níž se v rámci tématu "hrady v okolí Litvínova" dětí učí pracovat s informacemi.

Obsah:
Lekce je zaměřena na vyhledávání informací. Žáci se naučí využívat různé zdroje informací (naučná literatura x internet). Také se naučí přistupovat kriticky k získaným informacím a zjistí možnosti a omezení obou možností vyhledávání. Zároveň se v lekci dozvědí i informace o hradech v okolí Litvínova.
Lektor:
Mgr. Ondřej Hogen
Časová dotace:
65 - 80 minut

8. - 9. ročník - Nástrahy reklamy

Lekce informačně vzdělávací

Informačně vzdělávací lekce zaměřená na reklamu a její nástrahy.

Obsah:
Jak na Vás cílí reklama? Kde všude ji můžete potkat? Jaké jsou obchodní triky? Lekce, kde žáci zjistí, jak vnímají reklamu a jak jsou ovlivněni při nákupu zboží. Žijeme ve světě reklamy. Nenechme se jí ovládat.
Lektor:
Mgr. Ondřej Hogen
Časová dotace:
90 minut

8. - 9. ročník - Nepropadejte panice, aneb metody tvůrčího psaní

Lekce informačně vzdělávací

Lekce zaměřena na metody aktivace tvůrčího myšlení a znalost slovní zásoby.

Obsah:
Lekce je postavena na knize Stopařův průvodce po galaxii od Douglase Adamse. V průběhu se děti seznámí s pojmy jako brainstorming a myšlenkové mapy. Vyzkouší si volné psaní a tvorbu příběhu. Také zjistí, jaké mají předpoklady pro literárně tvůrčí činnost a jak tyto předpoklady dále rozvíjet.
Lektor:
Mgr. Ondřej Hogen
Časová dotace:
65 - 80 minut

8. - 9. ročník - Mediální gramotnost

Lekce informačně vzdělávací

IV lekce zaměřená na pochopení funkce a úkolu médií a to, jakým způsobem mohou ovlivňovat společnost.

Obsah:
Lekce seznámí žáky se světem dnešních médií. Zjistí, co je cílem novin i dalšího zpravodajství a proč je důležité znát alespoň základní vlastnické vztahy v médiích. Jakým způsobem nás ovlivňuje to, která média sledujeme. Ukážeme si rozdíly v informování o stejné události bulvárem a seriózními novinami. Na konci si ukážeme, co vše o sobě prozrazujeme na internetu prostřednictvím sociálních médií.
Lektor:
Mgr. Ondřej Hogen
Časová dotace:
90 minut

8. - 9. ročník - Pokleslá četba

Lekce informačně vzdělávací

Lekce je zaměřena na práci s válečnými komiksy (např. Maus, Smečka z Bagdádu…) a dohledávání informací.

Obsah:
Komiks jako svědectví doby. Seznámení s komiksy (jejich historie, jak se čtou…) a jejich prostřednictvím i s velkými válečnými konflikty 20. a 21. století. Zjistíme, že komiks není jen četba pro děti. Zároveň si žáci zkusí dohledat informace o konfliktech zobrazených v komiksech.
Lektor:
Mgr. Ondřej Hogen
Časová dotace:
90 minut

Aktualizace: čtvrtek, 5. ledna 2017, 13:32

QR kód

QR kód obsahující odkaz na aktuální stránku

Aktuální www adresa této stránky:
https://www.knihovna-litvinov.cz/pro-skoly/besedy-pro-2-stupen

Tento QR kód můžete použít pro rychlé uložení odkazu na aktuální www adresu. Stačí jej nasnímat do vhodné mobilní aplikace. Více informací týkajících se QR kódů viz Wikipedia.

Dnešní chytré mobilní telefony již často mívají podporu QR kódu zabudovanou od výrobce. V opačném případě musíte potřebný program doinstalovat. Vhodnou mobilní aplikací pro zpracování QR kódu je např. Seznam.cz QR čtečka nebo QuickMark. Existuje však celá řada dalších.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Otevírací doba

Dospělé i dětské oddělení

Pondělí
8:00 - 16:00
Úterý
8:00 - 16:00
Středa
zavřeno
Čtvrtek
9:00 - 18:00
Pátek
8:00 - 15:00

16. - 27. 7. zavřeno

Přihlášení

Přihlášení do čtenářského konta