Městská knihovna Litvínov

Městská knihovna Litvínov je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Svou činností propaguje poznatky ze všech oborů vědy, techniky, kultury a umění. Pomáhá zvyšovat všeobecné a odborné vzdělání občanů.

Jazyk / Sprache / Language

Základní úkony webu

Akce
Aktuální nabídka akcí
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Dětský webík
Něco pro naše nejmenší
Prodloužení výpůjčky
Prodloužení výpůjční lhůty
On-line katalog
Vstup do katalogu
Fotogalerie
Fotografie z naší knihovny

Důležitá upozornění

REKONSTRUKCE SKLADU
více »

PRODLUŽUJEME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI KNIHOVNÍK/KNIHOVNICE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ DO 31. 3.
více »

Zasílání informací o akcích knihovny

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Poslání knihovny

Vize
Chceme podporovat čtenářství, být místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"Poradíme, vyhledáme, pobavíme, zabalíme!"
Poslání
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

Městské knihovně Litvínov byla v Zrcadlové kapli Klementina slavnostně udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2013 v kategorii 'významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb' za modernizaci prostor a tvořivý přístup k rozvoji komunitní knihovny.

Besedy pro 1. stupeň ZŠ

1. ročník - Večerníček

Beseda zaměřená na postavu Večerníčka, jednotlivé pohádky i zajímavosti, které ještě děti nevěděly.

Obsah:
Jak vypadá nejstarší a naopak nejnovější pohádka? Děti budou spolupracovat ve skupinách a pohrají si s pohádkami z Večerníčka. Čeká je doplňování pohádkových dvojic, řazení obrázků do ukázkových knih i zábavné puzzle. Během besedy se také seznámí s knižní podobou večerníčkových pohádek. Z vybraných večerníčků si pustíme video ukázky. Po programu bude možná exkurze po dětském oddělení.
Lektor:
Denisa Tůmová
Časová dotace:
90 minut

1. ročník - Máme rádi zvířata

Beseda zaměřená na svět rozmanitých druhů zvířat. Děti si procvičí postřeh a práci s obrázky.

Obsah:
Zvířata si rozdělíme na obratlovce, bezobratlé a podle čeledí. Také podle toho, zda patří na statek nebo do zoo. Děti budou v knihách hledat zajímavá zvířata a mohou se těšit na různé úkoly: skládání puzzle, rozeznávání zvuků zvířat i druhu podle obrázků a přiřazování mláďat. Po programu bude možná exkurze v dětském oddělení.
Lektor:
Denisa Tůmová
Časová dotace:
90 minut

2. ročník - Na chvíli ilustrátorem

Lekce o nejznámějších českých ilustrátorech dětských knih. I my se na chvíli staneme ilustrátory a pronikneme do světa knižních obrázků.

Obsah:
Během lekce budou dětem vysvětleny základní pojmy jako ilustrace, ilustrátor, karikatura. Děti se blíže seznámí s tvorbou vybraných českých ilustrátorů. Procvičí si spolupráci ve skupinách, pozorné čtení a naučí se správně hledat základní informace o knize.
Lektor:
Denisa Tůmová
Časová dotace:
90 minut

3. ročník - Čtyři roční období

Beseda zaměřená na práci s textem a obrázky. Vysvětlení, co znamená pojem roční období či roční doba.

Obsah:
Během besedy budou děti rozděleny do skupin, v nichž budou vytvářet koláže ke konkrétní roční době. Při práci s textem se soustředíme na doplnění slov a následné přečtení kompletního textu. V něm pak budeme hledat souvislosti, která věta patří k danému ročnímu období. Možnost prohlédnout si vybrané knihy z naší knihovny.
Lektor:
Denisa Tůmová
Časová dotace:
90 minut

3. ročník - Poznej netradiční zvíře

Lekce je zaměřena především na práci s naučnou literaturou. Tématem budou méně známá zvířata.

Obsah:
Děti se během lekce naučí nejen knihou listovat, ale hledat správně v jejím obsahu. Připomenou si práci s textem a hledání konkrétních informací. Také si procvičí spolupráci ve skupinách a schopnost své výsledky prezentovat před spolužáky. Mimo jiné se dozvědí něco nového a zajímavého o živočišných druzích, které nejsou pro ně tolik známé.
Lektor:
Denisa Tůmová
Časová dotace:
90 minut

4. ročník - Kde bydlíme, aneb Letem světem Mosteckem

Lekce informačně vzdělávací

Lekce založená na práci s textem a informacemi týkajícími se naší republiky a našeho regionu.

Obsah:
Děti se v mapě propracují postupně z celého vesmíru až k Litvínovu. Naučí se něco o uspořádání naší České republiky (její rozdělení na kraje, okresy a města). Prohlédnou si mapu, ať už v tištěné podobě nebo online podobě. Naučí se v ní hledat, co potřebují. Pracují i s textem.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Časová dotace:
90 minut

4. ročník - Naše významné osobnosti

Lekce informačně vzdělávací

Seznámení s významnými osobnostmi naší historie i současnosti na základě aktivního vyhledávání v různých pramenech.

Obsah:
Lekce, v rámci níž se děti seznámí s významnými osobnostmi našich dějin (např. Karel IV. atd.), našeho sportu (např. Roman Šebrle) a naší vědy (např. Jan Evangelista Purkyně). Získají základní informace o volebním systému v ČR, zkusí si odvolit. Pracují s textem, internetem, ve skupině. Zahrnuta argumentace, prezentace, práce s informacemi.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Časová dotace:
90 minut

4. - 5. ročník - Tvorba knih

Beseda o tvorbě knih a jejich cestě až k rukám čtenáře. Součástí besedy je i exkurze po knihovně.

Obsah:
Lekce, ve které se děti dozvědí, jak vznikají knihy, jakým způsobem se dostanou do knihovny a jaký proces musejí podstoupit, než dospějí k rukám čtenářů. Součástí lekce je prohlídka knihovny, práce s online katalogem a vyhledávání knih v regále.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Časová dotace:
60 minut

4. - 5. ročník - Jan Hus a husité

Lekce informačně vzdělávací

Lekce zcela zaměřená na Jana Husa a období husitské. Hravou formou si děti samy vyzkoušejí rekonstrukci bitvy.

Obsah:
Lekce zaměřená na období husitství. Z krátkých animovaných filmů se děti dozvědí základní informace o Janu Husovi a husitech. Následně bude rozvinuta diskuze na dotknutá témata. Součástí lekce je i praktická ukázka bitvy mezi husity a křižáky, do které jsou děti zapojeny. Díky tomu by si měly po vlastní zkušenosti uvědomit, proč husité dokázali porazit i mnohem početnější a profesionální vojsko.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Časová dotace:
90 minut

4. - 5. ročník - Sto let Československé republiky

Lekce k stému výročí založení České republiky.

Obsah:
Pomocí dobových předmětů, fotografií a textů budou žáci vtaženi do minulosti České republiky. Při dohledávání informací získají nejen znalosti dané doby, ale procvičí si i svou schopnost spolupráce, dohledávání dat a jejich interpretaci. Lekce je přizpůsobena pro různé věkové skupiny. V lekci jsou využita i díla českých spisovatelů.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Časová dotace:
90 minut

4. - 5. ročník - TVTupixx aneb koukáme na YouTube, ale s rozumem

Lekce zaměřená na jeden z fenoménů moderní elektronické doby, a to videa na YouTube.com.

Obsah:
Na YouTube.com lze najít videa s výborným obsahem, ale také videa podvodná a lživá, která můžeme nazvat „odpadní“ tvorbou. Bohužel často „odpadní“ tvorba zasáhne více uživatelů YouTube než tvorba kvalitní. Během lekce si ukážeme několik příkladů „odpadní“ tvorby a pomocí dohledávání informací a kritického myšlení dokážeme lži ve videu obsažené. Pak si ukážeme příklady tvorby kvalitní a obohacující.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Časová dotace:
90 minut

5. ročník - Země ve vesmíru

Lekce informačně vzdělávací

Lekce informačního vzdělávání na téma "Vesmír".

Obsah:
Lekce o vesmíru, sluneční soustavě a konkrétních planetách. Děti se dozvědí, v jaké soustavě se naše planeta nachází, kolem čeho rotuje, jaké má sousedy, atd. Pracují ve skupinách, učí se vyhledávat informace, pracovat s nimi a následně je i prezentovat. Součástí je i hra o životě na jiné planetě.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Časová dotace:
90 minut

5. ročník - Vikingové

Lekce informačně vzdělávací

Zábavná lekce o Vikinzích, mýtech týkajících se jich a také zámořských objevech.

Obsah:
Lekce tematicky zaměřená na vikingskou mytologii a zámořské objevy. Vyvrátíme všeobecně uznávané mýty (např.: rohy na přilbicích, strach z mlhy, Kryštof Kolumbus první v Americe). Ukázka knih, práce s textem - porozumění, soutěže, skupinová práce.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Časová dotace:
90 minut

Aktualizace: středa, 22. srpna 2018, 11:50

QR kód

QR kód obsahující odkaz na aktuální stránku

Aktuální www adresa této stránky:
https://www.knihovna-litvinov.cz/pro-skoly/besedy-pro-1-stupen

Tento QR kód můžete použít pro rychlé uložení odkazu na aktuální www adresu. Stačí jej nasnímat do vhodné mobilní aplikace. Více informací týkajících se QR kódů viz Wikipedia.

Dnešní chytré mobilní telefony již často mívají podporu QR kódu zabudovanou od výrobce. V opačném případě musíte potřebný program doinstalovat. Vhodnou mobilní aplikací pro zpracování QR kódu je např. Seznam.cz QR čtečka nebo QuickMark. Existuje však celá řada dalších.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Otevírací doba

Dospělé i dětské oddělení

Pondělí
8:00 - 18:00
Úterý
8:00 - 17:00
Středa
13:00 - 18:00
Čtvrtek
8:00 - 17:00
Pátek
8:00 - 16:00

Přihlášení

Přihlášení do čtenářského konta