Městská knihovna Litvínov

Městská knihovna Litvínov je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Svou činností propaguje poznatky ze všech oborů vědy, techniky, kultury a umění. Pomáhá zvyšovat všeobecné a odborné vzdělání občanů.

Jazyk / Sprache / Language

Základní úkony webu

Akce
Aktuální nabídka akcí
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Dětský webík
Něco pro naše nejmenší
Prodloužení výpůjčky
Prodloužení výpůjční lhůty
On-line katalog
Vstup do katalogu
Fotogalerie
Fotografie z naší knihovny

Důležitá upozornění

Od 25. 5. 2018 platí nový Knihovní řád
více »

Zasílání informací o akcích knihovny

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Poslání knihovny

Vize
Chceme podporovat čtenářství, být místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"Poradíme, vyhledáme, pobavíme, zabalíme!"
Poslání
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

Městské knihovně Litvínov byla v Zrcadlové kapli Klementina slavnostně udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2013 v kategorii 'významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb' za modernizaci prostor a tvořivý přístup k rozvoji komunitní knihovny.

Besedy pro 1. stupeň ZŠ

1. ročník - Večerníček

Beseda zaměřená na postavu Večerníčka, jeho tvůrce, jednotlivé pohádky i zajímavosti, které ještě děti nevěděly.

Obsah:
Povídání o postavě večerníčka, kdy se objevil, jak vypadaly první pohádky a spousta dalšího, co jste možná nevěděli. Děti budou spolupracovat ve skupinách, pohrají si s pohádky z Večerníčka - doplňování dvojic, řazení obrázků k večerníčkům, puzzle, dle jednoduchých obrázků vymyšlení krátkého příběhu. Během besedy se také seznámí s knižní podobou některých večerníčkových pohádek.
Lektor:
Mgr. Jana Kratochvílová
Časová dotace:
120 minut

1. ročník - S Čtvrtkem nejen ve čtvrtek

Lekce informačně vzdělávací

Seznámení s osobou a tvorbou jednoho z nejznámějších autorů dětských knih - Václavem Čtvrtkem.

Obsah:
Lekce o Václavu Čtvrtkovi seznámí děti s jeho osobou i tvorbou. Na základě jeho jména si popovídáme o pojmu přezdívka (pseudonym). Zkusí si spolupráci ve skupinách a seznámí se základním značením knih. Také budou spolupracovat s lektorkou při řízeném čtení pohádky a v návazné práci se pokusí získané informace použít.
Lektor:
Mgr. Jana Kratochvílová
Časová dotace:
120 minut

1. ročník - Co je to za budovu?

Seznámení se základními pravidly chování v knihovně, se značením knih a se základními pojmy literatury.

Obsah:
V rámci lekce se děti podívají, jak funguje knihovna. Osvěží si znalosti, co smí a nesmí dělat s knihami. Seznámí se základními pojmy (beletrie, naučná literatura atd.), se značením knih v dětském oddělení, porozhlédnou se po oddělení, poslechnou pohádku a procvičí se v hádání.
Lektor:
Mgr. Jana Kratochvílová
Časová dotace:
90 minut

2. ročník - S tužkou v ruce

Lekce informačně vzdělávací

Lekce o nejznámějších českých ilustrátorech dětských knih. Staneme se na chvíli takovými ilustrátory a pronikneme do světa knižních obrázků.

Obsah:
Lekce je zaměřená na nejznámější české ilustrátory. Během ní budou dětem vysvětleny pojmy jako ilustrace, ilustrátor, karikatura. Děti se blíže seznámí s tvorbou některých českých ilustrátorů (např. Smetana, Born, aj.). Procvičí si spolupráci ve skupinách, pozorné čtení a naučí se správně hledat základní informace o knize.
Lektor:
Mgr. Jana Kratochvílová
Časová dotace:
90 minut

2. ročník - Bajky podle Ezopa

Lekce informačně vzdělávací

Lekce zaměřená na žánr bajky a jeho nejznámějšího autora bajkaře Ezopa.

Obsah:
Pojďte se podívat do světa mluvících zvířat. Pohrajeme si a objasníme klíčová slova lekce, která nás dovedou k bajce. Děti odhalí poučení, které vybraný příběh Ezopa schovává. Potrénují čtení, pozorné naslouchání a zpracování obdržených informací, komunikaci s ostatními i spolupráci ve skupině. To vše na pozadí bajky Liška a čáp.
Lektor:
Mgr. Jana Kratochvílová
Časová dotace:
90 minut

2. ročník - Šprýmy s rýmy

Beseda zaměřená na práci s básničkami.

Obsah:
Čeká nás zábavné dopoledne s poezií. Co všechno se skrývá pod tímto slovem? To se děti dozví právě v této besedě. Zopakují si pojem verš a rým, seznámí se s rýmem střídavým i sdruženým. Zahrají si na básníky, přesvědčí se o tom, jak je snadné rýmovat. Vyslechnou si hádanky, rozpočítadla, říkadla a také potrápí své jazýčky jazykolamy.
Lektor:
Mgr. Jana Kratochvílová
Časová dotace:
90 minut

3. ročník - Nelekejte se zvířat

Lekce informačně vzdělávací

Lekce je zaměřena především na práci s naučnou literaturou, tématem budou méně známá zvířata.

Obsah:
Lekce zaměřená na naučnou literaturu. Děti se během ní naučí hledat správně v obsahu knihy. Připomenou si práci s textem a hledání zadaných informací. Také si procvičí spolupráci ve skupinách a schopnost své výsledky prezentovat. Mimo jiné se dozvědí něco nového a zajímavého o živočiších, kteří nejsou pro ně tolik známí.
Lektor:
Mgr. Jana Kratochvílová
Časová dotace:
90 minut

3. ročník - Na skok s Andersenem

Lekce informačně vzdělávací

Lekce, která je zaměřena na H. Ch. Andersena a práci s jeho pohádkami.

Obsah:
Lekce zaměřená na práci s beletristickým textem. Děti se v průběhu spolupráce ve skupinách seznámí s osobou nejznámějšího pohádkáře H. CH. Andersena a jeho tvorbou. Na pozadí pohádky Křesadlo budou společně trénovat naslouchání druhým, používat získané informace, zapojí svou fantazii a v neposlední řadě se na chvíli tímto slavným pohádkářem stanou.
Lektor:
Mgr. Jana Kratochvílová
Časová dotace:
90 minut

3. ročník - My nikdy nespíme

Zábavná beseda, zaměřená na detektivní práci.

Obsah:
Seznámení s detektivem Sherlockem Holmesem. Ukážeme si, co všechno se skrývá pod detektivní činností. Vysvětlíme si slova jako kryptologie, grafologie, daktyloskopie atd. Děti budou spolupracovat ve skupinách a díky spolupráci a komunikaci s druhými skupinami najdou společně nejrůznější stopy zločinu a odhalí jeho pachatele.
Lektor:
Mgr. Jana Kratochvílová
Časová dotace:
90 minut

3. ročník - Co se sluší a co ne

Beseda zaměřená na základní pravidla slušného chování.

Obsah:
Jak se máme chovat u stolu? Co na stůl patří a co nikoli? Kdo koho zdraví jako první? Jak se obléci do divadla? Či jak se správně chovat v dopravním prostředku? Že to všechno děti už znají? Nevadí, lekce zábavnou formou pravidla připomene a odhalí i něco nového.
Lektor:
Mgr. Jana Kratochvílová
Časová dotace:
90 minut

4. ročník - Kde bydlíme, aneb Letem světem Mosteckem

Lekce informačně vzdělávací

Lekce založená na práci s textem a informacemi týkajícími se naší republiky a našeho regionu.

Obsah:
Děti se v mapě propracují postupně z celého vesmíru až k Litvínovu. Naučí se něco o uspořádání naší České republiky (její rozdělení na kraje, okresy a města). Prohlédnou si mapu, ať už v tištěné podobě nebo online podobě. Naučí se v ní hledat, co potřebují. Pracují i s textem.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Časová dotace:
80 minut

4. ročník - Naše významné osobnosti

Lekce informačně vzdělávací

Seznámení s významnými osobnostmi naší historie i současnosti na základě aktivního vyhledávání v různých pramenech.

Obsah:
Lekce, v rámci níž se děti seznámí s významnými osobnostmi našich dějin (např. Karel IV. atd.), našeho sportu (např. Roman Šebrle) a naší vědy (např. Jan Evangelista Purkyně). Získají základní informace o volebním systému v ČR, zkusí si odvolit. Pracují s textem, internetem, ve skupině. Zahrnuta argumentace, prezentace, práce s informacemi.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Časová dotace:
80 minut

4. - 5. ročník - Tvorba knih

Beseda o tvorbě knih a jejich cestě až k rukám čtenáře. Součástí besedy je i exkurze po knihovně.

Obsah:
Lekce, ve které se děti dozvědí, jak vznikají knihy, jakým způsobem se dostanou do knihovny a jaký proces musejí podstoupit, než dospějí k rukám čtenářů. Součástí lekce je prohlídka knihovny, práce s online katalogem a vyhledávání knih v regále.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Časová dotace:
45 minut

4. - 5. ročník - Jan Hus a husité

Lekce informačně vzdělávací

Lekce zcela zaměřená na Jana Husa a období husitské. Hravou formou si děti samy vyzkoušejí rekonstrukci bitvy.

Obsah:
Lekce zaměřená na období husitství. Z krátkých animovaných filmů se děti dozvědí základní informace o Janu Husovi a husitech. Následně bude rozvinuta diskuze na dotknutá témata. Součástí lekce je i praktická ukázka bitvy mezi husity a křižáky, do které jsou děti zapojeny. Díky tomu by si měly po vlastní zkušenosti uvědomit, proč husité dokázali porazit i mnohem početnější a profesionální vojsko.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Časová dotace:
70 minut

4. - 5. ročník - Kde bydlíme 2, aneb Za sedmero horami

Lekce informačně vzdělávací

Lekce založená na práci s textem a mapami týkajícími se našeho regionu. Lekce navazuje na Kde bydlíme, aneb Letem světem Mosteckem.

Obsah:
Děti si hravou formou osvojí dovednosti orientace v mapách a naučí se něco o vrcholech v Ústeckém kraji. Je vhodné nejdříve navštívit lekci Kde bydlíme, aneb Letem světem Mosteckem.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Časová dotace:
80 minut

5. ročník - Země ve vesmíru

Lekce informačně vzdělávací

Lekce informačního vzdělávání na téma "Vesmír".

Obsah:
Lekce o vesmíru, sluneční soustavě a konkrétních planetách. Děti se dozvědí, v jaké soustavě se naše planeta nachází, kolem čeho rotuje, jaké má sousedy, atd. Pracují ve skupinách, učí se vyhledávat informace, pracovat s nimi a následně je i prezentovat. Součástí je i hra o životě na jiné planetě.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Časová dotace:
80 minut

5. ročník - Vikingové

Lekce informačně vzdělávací

Zábavná lekce o vikinzích, mýtech týkajících se jich a také zámořských objevech.

Obsah:
Lekce tematicky zaměřená na vikingskou mytologii a zámořské objevy. Vyvrátíme všeobecně uznávané mýty (např.: rohy na přilbicích, strach z mlhy, Kryštof Kolumbus první v Americe). Ukázka knih, práce s textem - porozumění, soutěže, skupinová práce.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Časová dotace:
90 minut

Aktualizace: čtvrtek, 5. ledna 2017, 13:00

QR kód

QR kód obsahující odkaz na aktuální stránku

Aktuální www adresa této stránky:
https://www.knihovna-litvinov.cz/pro-skoly/besedy-pro-1-stupen

Tento QR kód můžete použít pro rychlé uložení odkazu na aktuální www adresu. Stačí jej nasnímat do vhodné mobilní aplikace. Více informací týkajících se QR kódů viz Wikipedia.

Dnešní chytré mobilní telefony již často mívají podporu QR kódu zabudovanou od výrobce. V opačném případě musíte potřebný program doinstalovat. Vhodnou mobilní aplikací pro zpracování QR kódu je např. Seznam.cz QR čtečka nebo QuickMark. Existuje však celá řada dalších.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Otevírací doba

Dospělé i dětské oddělení

Pondělí
8:00 - 18:00
Úterý
8:00 - 17:00
Středa
13:00 - 18:00
Čtvrtek
8:00 - 17:00
Pátek
8:00 - 16:00

Přihlášení

Přihlášení do čtenářského konta