Litvínov City Library

Litvinov City Library is a public library. Its purpose is to enable the equal access to information and cultural values for all citizens. This information and these values are contained in the book stock and information database of the library. The library promotes knowledge from all branches of science, technology, culture and art. It helps to improve the citizens' general and professional knowledge.

Jazyk / Sprache / Language

Basic operations of webside

Activities
Current activities and events
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Website for children readers
Something for the youngest readers
Prolongation of loan
Prolongation of loan period
On-line catalogue
Entry the catalogue
Photo gallery
Photos from our library

Important warning:

LETNÍ PROVOZ
více »

Infomail about new activities of the library

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Mission of the library

Vision
Chceme podporovat čtenářství, být místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"We give advice, we find, we entertain, we wrap! "
Mission
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

City Library Litvinov was in the Mirror Chapel of Klementinum officially awarded the Ministry of Culture Library of the Year 2013 in the category of 'significant achievement in the provision of public library and information services' for modernization of space and creative approach to the development of community libraries.

Lessons for 1st-5th grade of elementary school

1. grade - Večerníček

Beseda zaměřená na postavu Večerníčka, jednotlivé pohádky i zajímavosti, které ještě děti nevěděly.

Contents:
Jak vypadá nejstarší a naopak nejnovější pohádka? Děti budou spolupracovat ve skupinách a pohrají si s pohádkami z Večerníčka. Čeká je doplňování pohádkových dvojic, řazení obrázků do ukázkových knih i zábavné puzzle. Během besedy se také seznámí s knižní podobou večerníčkových pohádek. Z vybraných večerníčků si pustíme video ukázky. Po programu bude možná exkurze po dětském oddělení.
Lektor:
Denisa Tůmová
Time:
90 minutes

1. grade - Máme rádi zvířata

Beseda zaměřená na svět rozmanitých druhů zvířat. Děti si procvičí postřeh a práci s obrázky.

Contents:
Zvířata si rozdělíme na obratlovce, bezobratlé a podle čeledí. Také podle toho, zda patří na statek nebo do zoo. Děti budou v knihách hledat zajímavá zvířata a mohou se těšit na různé úkoly: skládání puzzle, rozeznávání zvuků zvířat i druhu podle obrázků a přiřazování mláďat. Po programu bude možná exkurze v dětském oddělení.
Lektor:
Denisa Tůmová
Time:
90 minutes

2. grade - Na chvíli ilustrátorem

Lekce o nejznámějších českých ilustrátorech dětských knih. I my se na chvíli staneme ilustrátory a pronikneme do světa knižních obrázků.

Contents:
Během lekce budou dětem vysvětleny základní pojmy jako ilustrace, ilustrátor, karikatura. Děti se blíže seznámí s tvorbou vybraných českých ilustrátorů. Procvičí si spolupráci ve skupinách, pozorné čtení a naučí se správně hledat základní informace o knize.
Lektor:
Denisa Tůmová
Time:
90 minutes

3. grade - Čtyři roční období

Beseda zaměřená na práci s textem a obrázky. Vysvětlení, co znamená pojem roční období či roční doba.

Contents:
Během besedy budou děti rozděleny do skupin, v nichž budou vytvářet koláže ke konkrétní roční době. Při práci s textem se soustředíme na doplnění slov a následné přečtení kompletního textu. V něm pak budeme hledat souvislosti, která věta patří k danému ročnímu období. Možnost prohlédnout si vybrané knihy z naší knihovny.
Lektor:
Denisa Tůmová
Time:
90 minutes

3. grade - Poznej netradiční zvíře

Lekce je zaměřena především na práci s naučnou literaturou. Tématem budou méně známá zvířata.

Contents:
Děti se během lekce naučí nejen knihou listovat, ale hledat správně v jejím obsahu. Připomenou si práci s textem a hledání konkrétních informací. Také si procvičí spolupráci ve skupinách a schopnost své výsledky prezentovat před spolužáky. Mimo jiné se dozvědí něco nového a zajímavého o živočišných druzích, které nejsou pro ně tolik známé.
Lektor:
Denisa Tůmová
Time:
90 minutes

4. grade - Kde bydlíme, aneb Letem světem Mosteckem

Informational and educational lessons

Lekce založená na práci s textem a informacemi týkajícími se naší republiky a našeho regionu.

Contents:
Děti se v mapě propracují postupně z celého vesmíru až k Litvínovu. Naučí se něco o uspořádání naší České republiky (její rozdělení na kraje, okresy a města). Prohlédnou si mapu, ať už v tištěné podobě nebo online podobě. Naučí se v ní hledat, co potřebují. Pracují i s textem.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Time:
90 minutes

4. grade - Naše významné osobnosti

Informational and educational lessons

Seznámení s významnými osobnostmi naší historie i současnosti na základě aktivního vyhledávání v různých pramenech.

Contents:
Lekce, v rámci níž se děti seznámí s významnými osobnostmi našich dějin (např. Karel IV. atd.), našeho sportu (např. Roman Šebrle) a naší vědy (např. Jan Evangelista Purkyně). Získají základní informace o volebním systému v ČR, zkusí si odvolit. Pracují s textem, internetem, ve skupině. Zahrnuta argumentace, prezentace, práce s informacemi.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Time:
90 minutes

4. - 5. grade - Tvorba knih

Beseda o tvorbě knih a jejich cestě až k rukám čtenáře. Součástí besedy je i exkurze po knihovně.

Contents:
Lekce, ve které se děti dozvědí, jak vznikají knihy, jakým způsobem se dostanou do knihovny a jaký proces musejí podstoupit, než dospějí k rukám čtenářů. Součástí lekce je prohlídka knihovny, práce s online katalogem a vyhledávání knih v regále.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Time:
60 minutes

4. - 5. grade - Jan Hus a husité

Informational and educational lessons

Lekce zcela zaměřená na Jana Husa a období husitské. Hravou formou si děti samy vyzkoušejí rekonstrukci bitvy.

Contents:
Lekce zaměřená na období husitství. Z krátkých animovaných filmů se děti dozvědí základní informace o Janu Husovi a husitech. Následně bude rozvinuta diskuze na dotknutá témata. Součástí lekce je i praktická ukázka bitvy mezi husity a křižáky, do které jsou děti zapojeny. Díky tomu by si měly po vlastní zkušenosti uvědomit, proč husité dokázali porazit i mnohem početnější a profesionální vojsko.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Time:
90 minutes

4. - 5. grade - Sto let Československé republiky

Lekce k stému výročí založení České republiky.

Contents:
Pomocí dobových předmětů, fotografií a textů budou žáci vtaženi do minulosti České republiky. Při dohledávání informací získají nejen znalosti dané doby, ale procvičí si i svou schopnost spolupráce, dohledávání dat a jejich interpretaci. Lekce je přizpůsobena pro různé věkové skupiny. V lekci jsou využita i díla českých spisovatelů.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Time:
90 minutes

4. - 5. grade - TVTupixx aneb koukáme na YouTube, ale s rozumem

Lekce zaměřená na jeden z fenoménů moderní elektronické doby, a to videa na YouTube.com.

Contents:
Na YouTube.com lze najít videa s výborným obsahem, ale také videa podvodná a lživá, která můžeme nazvat „odpadní“ tvorbou. Bohužel často „odpadní“ tvorba zasáhne více uživatelů YouTube než tvorba kvalitní. Během lekce si ukážeme několik příkladů „odpadní“ tvorby a pomocí dohledávání informací a kritického myšlení dokážeme lži ve videu obsažené. Pak si ukážeme příklady tvorby kvalitní a obohacující.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Time:
90 minutes

5. grade - Země ve vesmíru

Informational and educational lessons

Lekce informačního vzdělávání na téma "Vesmír".

Contents:
Lekce o vesmíru, sluneční soustavě a konkrétních planetách. Děti se dozvědí, v jaké soustavě se naše planeta nachází, kolem čeho rotuje, jaké má sousedy, atd. Pracují ve skupinách, učí se vyhledávat informace, pracovat s nimi a následně je i prezentovat. Součástí je i hra o životě na jiné planetě.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Time:
90 minutes

5. grade - Vikingové

Informational and educational lessons

Zábavná lekce o Vikinzích, mýtech týkajících se jich a také zámořských objevech.

Contents:
Lekce tematicky zaměřená na vikingskou mytologii a zámořské objevy. Vyvrátíme všeobecně uznávané mýty (např.: rohy na přilbicích, strach z mlhy, Kryštof Kolumbus první v Americe). Ukázka knih, práce s textem - porozumění, soutěže, skupinová práce.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Time:
90 minutes

Update:Wednesday, August 22, 2018, 11:50 AM

QR code

QR code containing a link to the current page

Current www address of this website:
https://www.knihovna-litvinov.cz/pro-skoly/besedy-pro-1-stupen

The QR code can be used to quickly store a reference to the current web address. Just scan it into a suitable mobile application. For more information on QR codes, see Wikipedia.

Today's smartphones already often have built-in support for QR code from the manufacturer. Otherwise, you must install the necessary software. Suitable for mobile applications processing QR code example. Seznam.cz QR čtečka or QuickMark. However, there are many others.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Business hours

Adult and Children Department

Monday
8:00 - 16:00
Tuesday
8:00 - 16:00
Wednesday
zavřeno
Thursday
9:00 - 18:00
Friday
8:00 - 15:00

29. 7. – 9. 8. zavřeno

Log-in

Log-in to reader's account

About this website