Městská knihovna Litvínov

Městská knihovna Litvínov je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Svou činností propaguje poznatky ze všech oborů vědy, techniky, kultury a umění. Pomáhá zvyšovat všeobecné a odborné vzdělání občanů.

Jazyk / Sprache / Language

Základní úkony webu

Akce
Aktuální nabídka akcí
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Facebook knihovny
Facebook knihovny
Prodloužení výpůjčky
Prodloužení výpůjční lhůty
On-line katalog
Vstup do katalogu
Fotogalerie
Fotografie z naší knihovny

Zasílání informací o akcích knihovny

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Poslání knihovny

Vize
Podporujeme čtenářství, jsme místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"Poradíme, vyhledáme, pobavíme, zabalíme!"
Poslání
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

Městské knihovně Litvínov byla v Zrcadlové kapli Klementina slavnostně udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2013 v kategorii 'významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb' za modernizaci prostor a tvořivý přístup k rozvoji komunitní knihovny.

Pro školy

Lekce informačního vzdělávání pro ZŠ, SŠ a MŠ

Vážení učitelé, učitelky, vychovatelé a vychovatelky představujeme Vám nabídku besed či lekcí informačního vzdělávání, které jsme připravili pro Vás a Vaše žáky a studenty. Jedná se o krátké tematické celky, které svou náplní, formou a strukturou reagují na potřeby informačně gramotného jedince současnosti. Zahrnují v sobě techniky, které kladou důraz na vývoj čtenářské a funkční gramotnosti. Použité metody využívají principů kritického myšlení. U popisu každé lekce uvádíme její stručný obsah, příslušný ročník, časovou dotaci a další podrobnosti. Lze také připravit lekci „na zakázku“ na dané téma. V takovém případě je však třeba nás kontaktovat s předstihem – min 14 dnů.

Besedy pro mateřské školy jsou zaměřené na první kontakt s knihou a knihovnou. Děti se v jejich průběhu zábavnou formou seznámí s prostředím knihovny a osvojí si první návyky zacházení s knihou. Téma lze přizpůsobit. Kontaktujte nás však opět s předstihem.

Doufáme, že si z naší nabídky vyberete a brzy nás navštívíte.

Vaše knihovna

Aktualizace: pátek, 13. února 2015, 14:14

QR kód

QR kód obsahující odkaz na aktuální stránku

Aktuální www adresa této stránky:
https://www.knihovna-litvinov.cz/pro-skoly/?lang=cs

Tento QR kód můžete použít pro rychlé uložení odkazu na aktuální www adresu. Stačí jej nasnímat do vhodné mobilní aplikace. Více informací týkajících se QR kódů viz Wikipedia.

Dnešní chytré mobilní telefony již často mívají podporu QR kódu zabudovanou od výrobce. V opačném případě musíte potřebný program doinstalovat. Vhodnou mobilní aplikací pro zpracování QR kódu je např. Seznam.cz QR čtečka nebo QuickMark. Existuje však celá řada dalších.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Otevírací doba

Dospělé i dětské oddělení

Pondělí
8 - 18
Úterý
8 - 17
Středa
13 - 18
Čtvrtek
8 - 17
Pátek
8 - 16