Městská knihovna Litvínov

Městská knihovna Litvínov je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Svou činností propaguje poznatky ze všech oborů vědy, techniky, kultury a umění. Pomáhá zvyšovat všeobecné a odborné vzdělání občanů.

Jazyk / Sprache / Language

Základní úkony webu

Akce
Aktuální nabídka akcí
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Dětský webík
Něco pro naše nejmenší
Prodloužení výpůjčky
Prodloužení výpůjční lhůty
On-line katalog
Vstup do katalogu
Fotogalerie
Fotografie z naší knihovny

Důležitá upozornění

REKONSTRUKCE SKLADU
více »

PRODLUŽUJEME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI KNIHOVNÍK/KNIHOVNICE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ DO 31. 3.
více »

Zasílání informací o akcích knihovny

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Poslání knihovny

Vize
Chceme podporovat čtenářství, být místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"Poradíme, vyhledáme, pobavíme, zabalíme!"
Poslání
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

Městské knihovně Litvínov byla v Zrcadlové kapli Klementina slavnostně udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2013 v kategorii 'významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb' za modernizaci prostor a tvořivý přístup k rozvoji komunitní knihovny.

Historie

Ediční činnost

Stoletá historie Městské knihovny v Litvínově

Publikace byla vydána ku příležitosti 100. výročí založení litvínovské knihovny a slavnostně ji pokřtil starosta města Mgr. Milan Šťovíček na oslavě výročí 21. listopadu 2006. Kniha se zabývá tématy od vývoje písma a knihy přes historii zakládání knihoven na Litvínovsku od 19. století až po současný rozvoj knihovny a jejích výhledů do budoucnosti. Publikace je protkána obrázky jak z minulosti, tak i ze současných prostor a pestrých akcí, které knihovna organizuje pro své návštěvníky. Vydání podpořila Mostecká uhelná a.s., Agentura Victory a Občanské sdružení Memento.

Litvínovská knihovnička moderní je babička aneb Knihovna je stále hitem i když věkem za zenitem!

Tato publikace byla dalším dárkem ke 100. výročí založení litvínovské knihovny a slavnostně ji také pokřtil starosta města Mgr. Milan Šťovíček na oslavě výročí 21. listopadu 2006. Autory příspěvků jsou žáci některých litvínovských základních škol a gymnázia, kteří se zúčastnili literárně výtvarného projektu, organizovaného knihovnou v průběhu roku 2006. Děti psaly různá přání knihovně, básničky či povídky a kreslily obrázky s knihovnickými tématy. Tato dílka pak vytvořila knihovnickou gratulaci, jejíž vydání podpořil Chemopetrol, a. s.

Knihovny Krušnohoří

Tato brožura je prvním společným dílem Městských knihoven Litvínov a Olbernhau, které spolu navázaly spolupráci v roce 1998. Vznikla za finanční podpory Phare. I když knihovnictví na obou stranách hranice je trochu rozlišné, naskýtá se možnost porovnání. Publikace poskytuje informace o dějinách knihoven, statistických údajích a někdy i o kuriozitách. Na konci každé části o dané knihovně je čtení zpestřeno pověstí o městě, kde se knihovna nachází nebo o jeho blízkém okolí.

Nepište do šuplíku - Sborník literárních a výtvarných prací žáků základních a středních škol Litvínovska

Publikace byla slavnostně prezentována 28. 11. 2001 při oslavě 95. výročí založení knihovny. Brožura je rozdělena do několika kapitol. Nejobsáhlejším tématem je Volná tvorba dětí na témata spojená s knihovnou a knihami. Další kapitolou je Má kniha budoucnost? Zde se děti zamýšlí nad tím, zda kniha vydrží nápor konkurence v podobě moderní techniky, např. televize či internetu. Následují kapitoly: Jak by měla knihovna vypadat, Já a knížky, Co pro mne kniha znamená a Kniha přítel člověka. Texty se prolínají s výtvarnými pracemi, též na knihovnická témata. Velmi zdařilým nápadem je blok kreseb Přísloví trochu jinak. Zvláštní výtvarnou kapitolou je 'Návrh loga Městské knihovny Litvínov', na který byla vyhlášena soutěž a čtenáři svými hlasy v anketě vyhodnotili tři nejlepší díla, jejichž autoři obdrželi od knihovny věcné ceny. Loga nyní zdobí jednotlivá oddělení. Publikace byla vytištěna nákladem 300 ks a každý, kdo v ní měl otištěné dílko, dostal výtisk. Dále byl sborník rozeslán na všechny školy, úřady, regionální knihovny a do místních médií.

Aktualizace: pátek, 13. února 2015, 14:16

QR kód

QR kód obsahující odkaz na aktuální stránku

Aktuální www adresa této stránky:
https://www.knihovna-litvinov.cz/historie/edicni-cinnost

Tento QR kód můžete použít pro rychlé uložení odkazu na aktuální www adresu. Stačí jej nasnímat do vhodné mobilní aplikace. Více informací týkajících se QR kódů viz Wikipedia.

Dnešní chytré mobilní telefony již často mívají podporu QR kódu zabudovanou od výrobce. V opačném případě musíte potřebný program doinstalovat. Vhodnou mobilní aplikací pro zpracování QR kódu je např. Seznam.cz QR čtečka nebo QuickMark. Existuje však celá řada dalších.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Otevírací doba

Dospělé i dětské oddělení

Pondělí
8:00 - 18:00
Úterý
8:00 - 17:00
Středa
13:00 - 18:00
Čtvrtek
8:00 - 17:00
Pátek
8:00 - 16:00

Přihlášení

Přihlášení do čtenářského konta