Litvínov City Library

Litvinov City Library is a public library. Its purpose is to enable the equal access to information and cultural values for all citizens. This information and these values are contained in the book stock and information database of the library. The library promotes knowledge from all branches of science, technology, culture and art. It helps to improve the citizens' general and professional knowledge.

Jazyk / Sprache / Language

Basic operations of webside

Activities
Current activities and events
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Facebook knihovny
Facebook knihovny
Prolongation of loan
Prolongation of loan period
On-line catalogue
Entry the catalogue
Photo gallery
Photos from our library

Infomail about new activities of the library

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Mission of the library

Vision
Podporujeme čtenářství, jsme místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"We give advice, we find, we entertain, we wrap! "
Mission
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

City Library Litvinov was in the Mirror Chapel of Klementinum officially awarded the Ministry of Culture Library of the Year 2013 in the category of 'significant achievement in the provision of public library and information services' for modernization of space and creative approach to the development of community libraries.

Detailed information about the event

Hledáte střední školu? Zkuste Scholu Humanitas...

illustration to the event


 SOŠ SCHOLA HUMANITAS v Litvínově


Prohlédněte si videa o škole se žáky, učiteli a s našimi absolventy.


Středoškolské studium na správné škole má přinášet uspokojení, zprostředkovat poznání světa a výrazně rozvinout osobnost mladého člověka. Schola Humanitas na tyto aspekty klade důraz. Usilujeme, aby naši absolventi obstáli v profesním i osobním životě.


K získávání zkušeností a prohloubení jazykových i kulturních znalostí přispívají četné zahraniční cesty. Více než dvacet let jezdí naši žáci každoročně do Norska. Dlouhodobě umožňujeme měsíční pobyty v zemích Evropy, poslední roky létají žáci na dva měsíce do USA.


Profilujeme se jako přírodovědná škola se zvýšenou hodinovou dotací biologie a chemie. Nabízíme pouze jediný maturitní studijní obor - 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí. Žáci jsou jejím absolvováním plně připraveni jak k vysokoškolskému studiu různého zaměření, tak k přímému pracovnímu uplatnění.


Schola Humanitas je zřízena městem Litvínov. Cílová kapacita je 176 žáků (8 tříd po 22 žácích). Je nejstarší školou svého typu v ČR. Nabízí moderní interaktivní vzdělávání v přátelském rodinném prostředí. Výuka odborných předmětů v laboratořích s nejnovějšími přístroji je doplňována činností v terénu, kde žák poznává přímé uplatnění svých teoretických znalostí.


Součástí maturitní zkoušky je volitelné vypracování odborné maturitní práce a její obhajoby, což je pro žáky neocenitelnou zkušeností při psaní budoucích bakalářských a diplomových prací. Umíme podpořit zájem žáka, ať již zkušenostmi ve stážích Otevřené vědy, nebo účastí ve Středoškolské odborné činnosti, kde jsme zaznamenali již několik celorepublikových úspěchů.


Škola poskytuje ubytování a stravování přímo v budově školy. Stravování je celodenní včetně vegetariánské stravy.


Ve spolupráci s partnerem školy firmou Unipetrol RPA udělujeme jako motivaci aktivním žákům každoročně prospěchová stipendia. Žák s dobrým prospěchem, účastník olympiád a obdobných soutěží, je tak zaslouženě odměněn za své úsilí. Další žáci vybraní přímo Nadací Unipetrol pak obdrželi v minulých letech rovněž stipendia roční – v řádu desítek tisíc korun. Nově jsme navázali spolupráci s podnikem SVS, který chce také podporovat naše nejlepší žáky. Být aktivní se na naší škole vyplatí!


Schola Humanitas je Fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK Praha, Přírodovědecké fakulty JČU České Budějovice a Přírodovědecké fakulty UJEP Ústí nad Labem.


Odkazy na naše školní sociální sítě:


Instagram, Facebook, Youtube, Zonerama

Age category
Youth
Terms:
  • 19.11.2020 - 31.3.2021
Venue:
Schola Humanitas

Sdílejte tuto akci na Facebooku

Update:Wednesday, December 2, 2020, 11:02 AM

QR code

QR code containing a link to the current page

Current www address of this website:
https://www.knihovna-litvinov.cz/akce/2312

The QR code can be used to quickly store a reference to the current web address. Just scan it into a suitable mobile application. For more information on QR codes, see Wikipedia.

Today's smartphones already often have built-in support for QR code from the manufacturer. Otherwise, you must install the necessary software. Suitable for mobile applications processing QR code example. Seznam.cz QR čtečka or QuickMark. However, there are many others.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Business hours

Adult and Children Department

Monday
8 - 11 a 12 - 17
Tuesday
8 - 11 a 12 - 17
Wednesday
13 - 17
Thursday
8 - 11 a 12 - 17
Friday
8 - 11

Log-in

Log-in to reader's account

About this website