Litvínov City Library

Litvinov City Library is a public library. Its purpose is to enable the equal access to information and cultural values for all citizens. This information and these values are contained in the book stock and information database of the library. The library promotes knowledge from all branches of science, technology, culture and art. It helps to improve the citizens' general and professional knowledge.

Jazyk / Sprache / Language

Basic operations of webside

Activities
Current activities and events
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Facebook knihovny
Facebook knihovny
Prolongation of loan
Prolongation of loan period
On-line catalogue
Entry the catalogue
Photo gallery
Photos from our library

Important warning:

LETNÍ OTVÍRACÍ DOBA OD 25. 5. DO 31. 8. 2020
více »

Infomail about new activities of the library

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Mission of the library

Vision
Podporujeme čtenářství, jsme místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"We give advice, we find, we entertain, we wrap! "
Mission
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

City Library Litvinov was in the Mirror Chapel of Klementinum officially awarded the Ministry of Culture Library of the Year 2013 in the category of 'significant achievement in the provision of public library and information services' for modernization of space and creative approach to the development of community libraries.

Detailed information about the event

Formativní hodnocení v práci učitele 1 - cesta k efektivnímu učení žáků - ZRUŠENO

illustration to the event


Seminář má akreditaci MŠMT ČR. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování.


Přihlášení na: https://www.viaspirita.cz/fh-duben-litvinovCíle semináře (1 den – 8 vyuč. hodin):


Budeme mít stejné nebo aspoň podobné porozumění pojmu formativní hodnocení (FH).Porozumíme, jak hodnocení ve formativní funkci může pomoci, aby se žáci individualizovaně učili, tzn. vzhledem ke své zóně nejbližšího vývoje a jí odpovídajícím cílům učení.


Seznámíme se s pojetím formativního hodnocení podle D. Wiliama, jednotlivými strategiemi a konkrétními technikami. Posoudíme jejich užitečnost v kontextu naší praxe.


Podíváme se na reakce učitelů a žáků při zavádění formativního hodnocení v jedné konkrétní škole.


Program:


1. Úvod – kdo jsme, na co se nyní v hodnocení podporujícím učení žáků zaměřujeme.


2. Celkový pohled na hodnocení a místo formativního hodnocení v něm - mapování porozumění a zkušeností, pojmy vztahující se k hodnocení.


3. Postupy v práci a komunikaci učitele, které mají formativní vliv na učení žáků a ilustrují strategie FH - analýza vybraných videosekvencí (jazyková výchova, 2. třída).


4. Klíčové strategie FH a techniky, které učiteli pomáhají diagnostikovat, kde se žáci ve svém učení nacházejí a podle toho uzpůsobovat své výukové postupy (skládankové učení):


- vyjasnit cíle učení a kritéria úspěchu tak, aby jim žáci rozuměli,


- připravit a ve třídě pak efektivně řídit diskuse a další aktivity tak, aby při nich vznikaly důkazy o učení ,


- poskytovat zpětnou vazbu, která podporuje učení a umožňuje žákům posouvat se vpřed,


- aktivizovat žáky, aby se vzájemně stali zdrojem svého učení,


- aktivizovat žáky, aby se stali „vlastníky“ svého vlastního učení (owners of learning).


5. Techniky FH jako prostředky zjišťování informací o učení žáků a následného uzpůsobování výukových postupů podle učebních potřeb žáků - analýza videosekvencí v průběhu jednotlivých bodů programu (matematika, 5. třída).


6. Společná strategie zavádění FH v celé škole – příklad (videa, žáci 8. tříd ZŠ v Anglii)


7. Reflexe semináře.


Lektorkou semináře je Mgr. Leona Mechúrová: Speciální pedagožka, mentorka a konzultantka projektu Pomáháme školám k úspěchu - The Kellner Family Foundation, certifikovaná učitelka programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking). Lektorka seminářů zaměřených na rozvoj čtenářských dovedností, hodnocení a individualizace výuky. Inovátorka školních přístupů v oblasti výuky podporující učení a profesního rozvoje pedagogů.


leona.mechurova@gmail.com, tel. 724 278 688
Cena semináře: 1 200 Kč


Age category
Adults
Terms:
  • 4.2.2020 8:30 - 4:00 PM
Venue:
Společenská místnost MK Litvínov

Sdílejte tuto akci na Facebooku

Update:Monday, June 29, 2020, 4:27 PM

QR code

QR code containing a link to the current page

Current www address of this website:
https://www.knihovna-litvinov.cz/akce/2206

The QR code can be used to quickly store a reference to the current web address. Just scan it into a suitable mobile application. For more information on QR codes, see Wikipedia.

Today's smartphones already often have built-in support for QR code from the manufacturer. Otherwise, you must install the necessary software. Suitable for mobile applications processing QR code example. Seznam.cz QR čtečka or QuickMark. However, there are many others.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Business hours

Adult and Children Department

Monday
8:00 - 16:00
Tuesday
8:00 - 16:00
Wednesday
13:00 - 18:00
Thursday
8:00 - 16:00
Friday
8:00 - 15:00

Od 11:00 do 12:00 knihovna uzavřena, sanitační pauza

Log-in

Log-in to reader's account

About this website