Městská knihovna Litvínov

Městská knihovna Litvínov je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Svou činností propaguje poznatky ze všech oborů vědy, techniky, kultury a umění. Pomáhá zvyšovat všeobecné a odborné vzdělání občanů.

Jazyk / Sprache / Language

Základní úkony webu

Akce
Aktuální nabídka akcí
Libris Now
Stránky pro mladé
Dětský webík
Něco pro naše nejmenší
Prodloužení výpůjčky
Prodloužení výpůjční lhůty
On-line katalog
Vstup do katalogu
Fotogalerie
Fotografie z naší knihovny

Důležitá upozornění

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY KNIHOVNY od 1. 11. 2017
více »

Zasílání informací o akcích knihovny

Poslání knihovny

Vize
Chceme být místem vzdělávání, kultury, zážitků a setkávání a stát se přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"Poradíme, vyhledáme, pobavíme, zabalíme!"
Poslání
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím, kultuře a zábavě s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

Městské knihovně Litvínov byla v Zrcadlové kapli Klementina slavnostně udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2013 v kategorii 'významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb' za modernizaci prostor a tvořivý přístup k rozvoji komunitní knihovny.

Facebook a Twitter

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím zpráv na Facebooku nebo Twitteru.

Facebook Twitter RSS

Detailní informace o akci

Metody kritického myšlení pro lekce informačního vzdělávání II

ilustrace k akci

Anotace

Akce je určená pro pracovníky knihoven, kteří se zabývají informačním vzděláváním dětí a mládeže. Zúčastnit se mohou i zájemci, kteří neabsolvovali I. díl semináře. Navazující seminář je zaměřen na představení a praktické vyzkoušení pokročilejších metod kritického myšlení, které vychází z programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). Všechny metody budou zakomponovány do modelových lekcí, zaměřených na jedno konkrétní téma. Metody i lekce se v mírných modifikacích dají uplatnit v knihovnách všech typů v rámci vzdělávacích akcí. Tyto metody je možné využít jak pro práci s dětmi na základních školách, tak pro žáky středních škol a také při práci s dalšími cílovými skupinami (senioři, problémová mládež apod.). Zopakována budou základní teoretická východiska a především pak metoda pro plánování výuky E-U-R. Stěžejní část semináře bude praktická a věnována vyzkoušení vybraných metod a následné diskuzi nad možným uplatněním v praxi jednotlivých účastníků.

Lektoři semináře Iva Zadražilová a Honza Zikuška jsou kolegové, které spojuje projekt CEINVE (Centrum informačního vzdělávání na MU) a Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU. Oba vystudovali obor Informační studia a knihovnictví a mimo svou práci na projektu se věnují výuce studentů v rámci předmětů Informační vzdělávání, Informační gramotnost, Kurz práce s informacemi a Psaní odborného textu. V roce 2012 získali certifikát o absolvování úvodního kurzu RWCT, v roce 2014 certifikát o absolvování pokročilého kurzu RWCT. Nyní se snaží popularizovat metody kritického myšlení a jejich zavádění do vzdělávacích aktivit knihovníků.

Seminář bude probíhat formou čtyř modelových lekcí s konkrétním tématem, které má úzkou souvislost s problematikou v oblasti informačního vzdělávání

IVA - Moje ideální knihovna

Tato lekce nutí čtenáře zamyslet se nad tím, jak by měla vypadat ideální knihovna. Svými názory mohou pomoct knihovně s konkrétními vylepšeními, naučí se o knihovně přemýšlet jako o instituci, která jim může nabídnout mnohem více než jen půjčování knih a současně se také naučí hledat argumenty a zkusit přesvědčit ostatní o váze svého argumentu. Lekce může být použita pro práci s jakoukoliv cílovou skupinou.

IVA - Hrozba zneužití osobních dat

Lekce se bude dotýkat oblasti informační bezpečnosti se zaměřením na sdílení leckdy citlivých osobních informací prostřednictvím internetu a moderních ICT. Ohroženy jsou zejména děti a mladí lidé, kteří často přistupují ke zveřejňování údajů bez rozmyslu a nejsou schopni dohlédnout důsledky svého jednání. Lekce je zaměřena preventivně a měla by ukázat některé hrozby vyplývající z neuváženého chování v online prostoru. Cílovou skupinou jsou žáci druhého stupně ZŠ.

HONZA - Potkáme se v Jeruzalémě

Lekce se tematicky dotýká dvou v dnešní době významných průřezových témat - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova. Porozumět významným světovým náboženstvím, jejich společným vlastnostem a významným rozdílům je jedním ze základních klíčů k úspěšnému fungování jednotlivce v kontextu dnešní globalizované doby. Vzhledem k náročnosti obsahu je lekce určená pro žáky vyšších ročníků středních škol.

HONZA - Pakety sem, pakety tam

Mnoho z nás si ani nedokáže představit, jaké to je fungovat v dnešní době bez internetu. Používáme pravidelně email, “fejsbůukjeme”, “skajpujeme” nebo jen tak bezcílně brouzdáme. Známe však základní principy a historii této informační dálnice? Lekce je určená pro druhý stupeň základní školy a zaměřuje se na podporu komunikativních kompetencí.

Typ akce: seminář

Pro jaký typ knihoven: všechny typy knihoven

Termín pro registraci: 26.02.2015

Přihlašovací formulář: Metody kritického myšlení pro lekce informačního vzdělávání II

Maximální počet účastníků: 25

Účastnický poplatek: 100 Kč

PROGRAM:

8:45 - 9:00 prezentace
9:00 - 9:30 úvod
9:30 - 10:45 LEKCE 1
10:45 - 11:00 přestávka
11:00 - 12:15 LEKCE 2
12:15 - 12:30 závěrečně shrnutí

12:30 - 13:30 oběd

13:30 - 13:45 úvod
13:45 - 15:00 LEKCE 3
15:00 - 15:15 přestávka
15:15 - 16:15 LEKCE 4
16:15 - 16:30 závěrečně shrnutí

Věková kategorie:
dospělí
Termíny:
  • 4.3.2015 9:00 - 16:30
Místo konání:
Společenská místnost MK Litvínov

Sdílejte tuto akci na sociálních sítích

Aktualizace: úterý, 22. prosince 2015, 13:57

QR kód

QR kód obsahující odkaz na aktuální stránku

Aktuální www adresa této stránky:
https://www.knihovna-litvinov.cz/akce/1437

Tento QR kód můžete použít pro rychlé uložení odkazu na aktuální www adresu. Stačí jej nasnímat do vhodné mobilní aplikace. Více informací týkajících se QR kódů viz Wikipedia.

Dnešní chytré mobilní telefony již často mívají podporu QR kódu zabudovanou od výrobce. V opačném případě musíte potřebný program doinstalovat. Vhodnou mobilní aplikací pro zpracování QR kódu je např. Seznam.cz QR čtečka nebo QuickMark. Existuje však celá řada dalších.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Otevírací doba

Dospělé i dětské oddělení

Pondělí
9:00 - 18:00
Úterý
8:00 - 17:00
Středa
13:00 - 18:00
Čtvrtek
9:00 - 18:00
Pátek
8:00 - 17:00

Přihlášení

Přihlášení do čtenářského konta