top of page

Labyrint světa a ráj srdce: 

Komentovaná prohlídka výstavy s odbornou přednáškou II.   

 

Termín: Pátek  23. 2. 2024 od 18:00 hodin

Lektor: Mgr. Adam Vidner  

Přijďte si prohlédnout výstavu grafických listů Miroslava Huptycha s odborným výkladem učitele historie litvínovského gymnázia. Namícháme vám již podruhé koktejl umění, vědění a humoru.  

 

Rezervace na e-mailu: [email protected] 

    Otevírací doba:

Pondělí:    8:00 - 18:00
Úterý:       8:00 - 17:00
Středa:    13:00 - 18:00
Čtvrtek:    8:00 - 17:00
Pátek:       8:00 - 16:00

Knihobox: 0:00 - 23:59 

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

476 111 373 

603 831 042

Aktualizujeme knihovní řád
 

Od 4. 3. 2024 aktualizuje Městská knihovna Litvínov svůj Knihovní řád a Ceník:

  • abychom podpořili dětské čtenářství, budou moci děti registrovat i garanti starší 18 let, nejen zákonní zástupci,

  • zkracujeme výpůjční lhůtu pro periodika na 14 dnů, aby se nová čísla časopisů a novin dostala k více čtenářům.

Změny se také dotýkají ceníku:

  • meziknihovní výpůjčka bude nově za 60 Kč,

  • navyšujeme i cenu za jednorázovou výpůjčku na 60 Kč,

  • … a také se mírně zvyšuje cena za tisk a kopírování,

  • zavádíme nové poplatky za nevyzvednuté rezervace či meziknihovní výpůjčky

  • … a také zpoplatňujeme 3D tisk sazbou 20 Kč za první hodinu.

VÝBĚR Z AKCÍ

Posnídejte v knihovně s Otakarem Foltýnem

Čtvrtek 29. 2. 2024 od 8:30 

Věková kategorie: Všichni

VÝSTAVA: LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE

od 18. října 2023 do 16. února 2024

Věková kategorie: Všichni

VÝSTAVA: KNÍŽKA JE MŮJ KAMARÁD  

od 16. ledna 2024 do 31. března 2024

Věková kategorie: Všichni

Chcete dostávat informace o akcích?

Děkujeme. Potvrzení registrace potvrďte ve svém e-mailu.

Poslání knihovny

Vize

Motto

Poslání

Podporujeme čtenářství, jsme místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.

"Poradíme, vyhledáme, pobavíme, zabalíme!"

Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup

k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Městská knihovna roku 2023 - 3. místo

Ve čtvrtek 12. 10. 2023 nás Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR ocenil jako 3. nejlepší městskou knihovnu roku 2023.

Porota vyzdvihla hlavně náš přátelský přístup a budování místního komunitního života. Litvínovská knihovna je vnímána jako kulturní a volnočasové centrum s velkým vzdělávacím přesahem.

Porotu nejvíce zaujal inovativní program dětské herny a systematická práce s našimi seniory.

Odkaz na informace o Knihovně roku 2023:

https://www.skipcr.cz/oceneni/mestska-knihovna-roku/14-rocnik-2023

bottom of page