Litvínov City Library

Litvinov City Library is a public library. Its purpose is to enable the equal access to information and cultural values for all citizens. This information and these values are contained in the book stock and information database of the library. The library promotes knowledge from all branches of science, technology, culture and art. It helps to improve the citizens' general and professional knowledge.

Jazyk / Sprache / Language

Basic operations of webside

Activities
Current activities and events
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Facebook knihovny
Facebook knihovny
Prolongation of loan
Prolongation of loan period
On-line catalogue
Entry the catalogue
Photo gallery
Photos from our library

Infomail about new activities of the library

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Mission of the library

Vision
Podporujeme čtenářství, jsme místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"We give advice, we find, we entertain, we wrap! "
Mission
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

City Library Litvinov was in the Mirror Chapel of Klementinum officially awarded the Ministry of Culture Library of the Year 2013 in the category of 'significant achievement in the provision of public library and information services' for modernization of space and creative approach to the development of community libraries.

Press release

Show the news headlines - archive of the year 2010

Prvňáčci dostali v knihovně dárek od spisovatele Kahouna a ilustrátora Fixla

Monday, September 6, 2010, 10:28 AM

Litvínov / Spisovatel Jiří Kahoun a ilustrátor Jiří Fixl předávali v Městské knihovně Litvínov svou knihu „Legrační dům“ dětským účastníkům projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.

Městská knihovna Litvínov se zapojila do 2. ročníku projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, který probíhá pod záštitou MŠMT v rámci rezortního projektu Podpora čtenářské gramotnosti a vyhlašuje ho Národní pedagogická knihovna Komenského. Cílem projektu je rozvoj četby hned od počátku školní docházky, vytvoření základů návyku pravidelného čtení a potřeby využívat pro získávání vědomostí veřejné nebo školní knihovny i ostatní kulturní instituce v místě bydliště. „Litvínovská knihovna od ledna spolupracovala na projektu s prvními třídami ZŠ Ruská“, říká Blanka Beranová, organizátorka projektu. Každá první třída uskutečnila tři návštěvy litvínovské knihovny s pestrým programem. Hádanky, kvizy a soutěže na téma Abeceda pohádek jim v začátcích čtení pomáhaly. Odměnou za vynaloženou námahu byla dětem Knížka pro prvňáčka, původní česká novinka „Legrační dům“, která byla vytvořena výhradně pro účastníky projektu a nelze ji koupit v běžné knihkupecké síti nejméně po dobu tří let. Závěrečným setkáním projektu byla společná beseda pro všechny třídy s autory knihy, spisovatelem Jiřím Kahounem a ilustrátorem Jiřím Fixlem, kteří „Legrační dům“ slavnostně předali a podepsali všem zúčastněným žákům. Přáním hezkých prázdnin dětem, přítomnému vedení školy i knihovnicím se autoři rozloučili.

Za tuto zprávu zodpovídá:
Marcela Gűttnerová
e-mail: guttnerova@knihovna-litvinov.cz

Supplements

  1. www.knihovna-litvinov.cz/akce.php?sub=171&ida=379
  2. www.npkk.cz/npkk/kniha_prvnacek_09.php

Městská knihovna Litvínov
Soukenická 982, Litvínov, 436 01
telefon: 476 111 373
mobil: 603 831 042
IČ: 70226369
e-mail: info@knihovna-litvinov.cz
web: http://www.knihovna-litvinov.cz
Facebook: http://www.knihovna-litvinov.cz/facebook
Instagram: https://www.instagram.com/knihovnalitvinov
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuHU_irIpvQLYCtjuVSb6SQ/videos

ředitelka knihovny
Mgr. Marcela Gűttnerová
604 588 453
e-mail: guttnerova@knihovna-litvinov.cz

QR code

QR code containing a link to the current page

Current www address of this website:
https://www.knihovna-litvinov.cz/tiskova-zprava/87

The QR code can be used to quickly store a reference to the current web address. Just scan it into a suitable mobile application. For more information on QR codes, see Wikipedia.

Today's smartphones already often have built-in support for QR code from the manufacturer. Otherwise, you must install the necessary software. Suitable for mobile applications processing QR code example. Seznam.cz QR čtečka or QuickMark. However, there are many others.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Business hours

Adult and Children Department

Monday
8:00 - 18:00
Tuesday
8:00 - 17:00
Wednesday
13:00 - 18:00
Thursday
8:00 - 17:00
Friday
8:00 - 16:00

Log-in

Log-in to reader's account

About this website