Městská knihovna Litvínov

Městská knihovna Litvínov je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Svou činností propaguje poznatky ze všech oborů vědy, techniky, kultury a umění. Pomáhá zvyšovat všeobecné a odborné vzdělání občanů.

Jazyk / Sprache / Language

Základní úkony webu

Akce
Aktuální nabídka akcí
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Dětský webík
Něco pro naše nejmenší
Prodloužení výpůjčky
Prodloužení výpůjční lhůty
On-line katalog
Vstup do katalogu
Fotogalerie
Fotografie z naší knihovny

Důležitá upozornění

REKONSTRUKCE SKLADU
více »

Zasílání informací o akcích knihovny

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Poslání knihovny

Vize
Chceme podporovat čtenářství, být místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"Poradíme, vyhledáme, pobavíme, zabalíme!"
Poslání
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

Městské knihovně Litvínov byla v Zrcadlové kapli Klementina slavnostně udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2013 v kategorii 'významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb' za modernizaci prostor a tvořivý přístup k rozvoji komunitní knihovny.

Tisková zpráva

Zobrazit přehled zpráv - archiv roku 2010

Prvňáčci dostali v knihovně dárek od spisovatele Kahouna a ilustrátora Fixla

Středa, 9. června 2010, 10:28

Litvínov / Spisovatel Jiří Kahoun a ilustrátor Jiří Fixl předávali v Městské knihovně Litvínov svou knihu „Legrační dům“ dětským účastníkům projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.

Městská knihovna Litvínov se zapojila do 2. ročníku projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, který probíhá pod záštitou MŠMT v rámci rezortního projektu Podpora čtenářské gramotnosti a vyhlašuje ho Národní pedagogická knihovna Komenského. Cílem projektu je rozvoj četby hned od počátku školní docházky, vytvoření základů návyku pravidelného čtení a potřeby využívat pro získávání vědomostí veřejné nebo školní knihovny i ostatní kulturní instituce v místě bydliště. „Litvínovská knihovna od ledna spolupracovala na projektu s prvními třídami ZŠ Ruská“, říká Blanka Beranová, organizátorka projektu. Každá první třída uskutečnila tři návštěvy litvínovské knihovny s pestrým programem. Hádanky, kvizy a soutěže na téma Abeceda pohádek jim v začátcích čtení pomáhaly. Odměnou za vynaloženou námahu byla dětem Knížka pro prvňáčka, původní česká novinka „Legrační dům“, která byla vytvořena výhradně pro účastníky projektu a nelze ji koupit v běžné knihkupecké síti nejméně po dobu tří let. Závěrečným setkáním projektu byla společná beseda pro všechny třídy s autory knihy, spisovatelem Jiřím Kahounem a ilustrátorem Jiřím Fixlem, kteří „Legrační dům“ slavnostně předali a podepsali všem zúčastněným žákům. Přáním hezkých prázdnin dětem, přítomnému vedení školy i knihovnicím se autoři rozloučili.

Za tuto zprávu zodpovídá:
Marcela Gűttnerová
e-mail: guttnerova@knihovna-litvinov.cz

Přílohy

  1. www.knihovna-litvinov.cz/akce.php?sub=171&ida=379
  2. www.npkk.cz/npkk/kniha_prvnacek_09.php

Městská knihovna Litvínov
Soukenická 982, Litvínov, 436 01
telefon: 476 111 373
mobil: 603 831 042
IČ: 70226369
e-mail: info@knihovna-litvinov.cz
web: http://www.knihovna-litvinov.cz
Facebook: http://www.knihovna-litvinov.cz/facebook
Instagram: https://www.instagram.com/knihovnalitvinov
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuHU_irIpvQLYCtjuVSb6SQ/videos

ředitelka knihovny
Mgr. Marcela Gűttnerová
604 588 453
e-mail: guttnerova@knihovna-litvinov.cz

QR kód

QR kód obsahující odkaz na aktuální stránku

Aktuální www adresa této stránky:
https://www.knihovna-litvinov.cz/tiskova-zprava/87

Tento QR kód můžete použít pro rychlé uložení odkazu na aktuální www adresu. Stačí jej nasnímat do vhodné mobilní aplikace. Více informací týkajících se QR kódů viz Wikipedia.

Dnešní chytré mobilní telefony již často mívají podporu QR kódu zabudovanou od výrobce. V opačném případě musíte potřebný program doinstalovat. Vhodnou mobilní aplikací pro zpracování QR kódu je např. Seznam.cz QR čtečka nebo QuickMark. Existuje však celá řada dalších.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Otevírací doba

Dospělé i dětské oddělení

Pondělí
8:00 - 18:00
Úterý
8:00 - 17:00
Středa
13:00 - 18:00
Čtvrtek
8:00 - 17:00
Pátek
8:00 - 16:00

Přihlášení

Přihlášení do čtenářského konta