Litvínov City Library

Litvinov City Library is a public library. Its purpose is to enable the equal access to information and cultural values for all citizens. This information and these values are contained in the book stock and information database of the library. The library promotes knowledge from all branches of science, technology, culture and art. It helps to improve the citizens' general and professional knowledge.

Jazyk / Sprache / Language

Basic operations of webside

Activities
Current activities and events
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Website for children readers
Something for the youngest readers
Prolongation of loan
Prolongation of loan period
On-line catalogue
Entry the catalogue
Photo gallery
Photos from our library

Infomail about new activities of the library

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Mission of the library

Vision
Podporujeme čtenářství, jsme místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"We give advice, we find, we entertain, we wrap! "
Mission
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

City Library Litvinov was in the Mirror Chapel of Klementinum officially awarded the Ministry of Culture Library of the Year 2013 in the category of 'significant achievement in the provision of public library and information services' for modernization of space and creative approach to the development of community libraries.

Press release

Show the news headlines - archive of the year 2010

Rytíři pasovali prvňáčky v litvínovské knihovně již po páté

Wednesday, May 26, 2010, 6:10 PM

Litvínov/V Městské knihovně Litvínov proběhl 5. ročník slavnostního Pasování prvňáčků na čtenáře v podání skupiny historického šermu Briganti

Litvínovská knihovna přivítala ve středu 25. 5. bezmála třicítku návštěvníků ku příležitosti 5. ročníku slavnostního Pasování prvňáčků na čtenáře. Vzhledem k malým provizorním prostorům knihovny ve Vodní ulici, byly letos osloveny pouze první třídy ZŠ Ruská a SSZŠ, které se účastnily projektu Knížka pro prvňáčka. Do knihovny se přišli podívat příbuzní prvňáčků, kteří byli připraveni na velkou slávu. Po úvodním přivítání složily děti pod vedením knihovnice slib, že se ke knížkám budou vždy chovat jako rytíři řádu čtenářského, budou je opatrovat jako nejvzácnější poklady, mít je rády a chovat se k nim s úctou. „Děti pak hlasitě přivolaly rytířskou rodinku v plné zbroji, která prošla špalírem rodičů. Každého prvňáčka slavnostně pasoval velký i malý rytíř mečem na rameno“ říká knihovnice Blanka Beranová. „S herci skupiny historického šermu BRIGANTI spolupracujeme již pátým rokem a děti jsou z rytířů každoročně ohromeny. Letos byl milým zpestřením pětiletý rytíř, který, ač ještě nečtenář, pasoval klečící adepty do řádu čtenářského“ říká s úsměvem ředitelka knihovny Marcela Gűttnerová. Děti obdržely pamětní certifikát, průkazku a také první čtenářský úkol. Skládaly knihovnické puzzle, třeba i s pomocí rodičů. Po složení se jim objevila titulní obálka z knížky, kterou si pak v knihovně našly a dostaly ji jako dárek. Novopečení čtenáři si prohlédli se svými rodiči dětské oddělení a vybrané knížky si již půjčili domů.

Za tuto zprávu zodpovídá:
Marcela Gűttnerová
e-mail: guttnerova@knihovna-litvinov.cz

Supplements

  1. www.knihovna-litvinov.cz/knihovna-litvinov/akce.php?sub=7000&y=2010&ida=405

Městská knihovna Litvínov
Soukenická 982, Litvínov, 436 01
telefon: 476 111 373
mobil: 603 831 042
IČ: 70226369
e-mail: info@knihovna-litvinov.cz
web: http://www.knihovna-litvinov.cz
Facebook: http://www.knihovna-litvinov.cz/facebook
Instagram: https://www.instagram.com/knihovnalitvinov
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuHU_irIpvQLYCtjuVSb6SQ/videos

ředitelka knihovny
Mgr. Marcela Gűttnerová
604 588 453
e-mail: guttnerova@knihovna-litvinov.cz

QR code

QR code containing a link to the current page

Current www address of this website:
https://www.knihovna-litvinov.cz/tiskova-zprava/82

The QR code can be used to quickly store a reference to the current web address. Just scan it into a suitable mobile application. For more information on QR codes, see Wikipedia.

Today's smartphones already often have built-in support for QR code from the manufacturer. Otherwise, you must install the necessary software. Suitable for mobile applications processing QR code example. Seznam.cz QR čtečka or QuickMark. However, there are many others.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Business hours

Adult and Children Department

Monday
8:00 - 18:00
Tuesday
8:00 - 17:00
Wednesday
13:00 - 18:00
Thursday
8:00 - 17:00
Friday
8:00 - 16:00

Log-in

Log-in to reader's account

About this website