Litvínov City Library

Litvinov City Library is a public library. Its purpose is to enable the equal access to information and cultural values for all citizens. This information and these values are contained in the book stock and information database of the library. The library promotes knowledge from all branches of science, technology, culture and art. It helps to improve the citizens' general and professional knowledge.

Jazyk / Sprache / Language

Basic operations of webside

Activities
Current activities and events
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Website for children readers
Something for the youngest readers
Prolongation of loan
Prolongation of loan period
On-line catalogue
Entry the catalogue
Photo gallery
Photos from our library

Infomail about new activities of the library

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Mission of the library

Vision
Podporujeme čtenářství, jsme místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"We give advice, we find, we entertain, we wrap! "
Mission
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

City Library Litvinov was in the Mirror Chapel of Klementinum officially awarded the Ministry of Culture Library of the Year 2013 in the category of 'significant achievement in the provision of public library and information services' for modernization of space and creative approach to the development of community libraries.

Press release

Show the news headlines

Litvínovská knihovna zrekapitulovala loňský rok

Wednesday, February 19, 2020, 4:56 PM

Městská knihovna Litvínov přivítala v loňském roce 52 000 návštěvníků, čtenářům vypůjčila téměř 100 000 knih a zahájila nový projekt pro mladé.

Rok 2019 se v litvínovské knihovně nesl v duchu stěhování 20 000 knih z polikliniky do nově zrekonstruovaného skladu a také velké letní revize (kontroly) knih. I přes nadměrné množství knihovnické práce s tím spojené se jejím zaměstnancům podařilo zachovat chod knihovny jako kulturní a vzdělávací instituce, a udržet služby veřejnosti v plném rozsahu. Knihovnu tak mohlo každý měsíc navštívit v průměru 4 400 návštěvníků, z toho mezi stálé čtenáře s průkazkou patří celkem 2 280 lidí různých věkových kategorií. Výrazný nárůst čtenářů oproti roku 2018 evidujeme v dětském oddělení. Pokud jde o knižní výpůjčky, domů si čtenáři vypůjčili téměř 99 000 knih a časopisů a v knihovně si jich prohlédli téměř 10 000. Do knihovního fondu během roku přibylo 3 299 novinek z krásné i naučné literatury a čtenáři si tak mohou vypůjčit až 78 000 knih. Meziknihovní výpůjční službou jsme našim čtenářům zajistili 132 knih z jiných knihoven a také roste obliba elektronických knih, jichž si čtenáři vypůjčili více než 170. Knihovna také nabízí ve svých studovnách přístup k internetu, tisk a skenování dokumentů, kroužkovou vazbu, laminování a balení knih. Tyto služby využilo v minulém roce přes 6 000 uživatelů z řad čtenářů i široké veřejnosti, z toho jen internet 4 300 uživatelů.

V současné době již knihovny nejsou jen půjčovnami knih, ale běžně pořádají mnoho kulturních a vzdělávacích aktivit. Jedna z nejoblíbenějších akcí litvínovské knihovny, burza knih, se bohužel z důvodu celoroční rekonstrukce skladu nekonala. Dospělé oddělení však úspěšně zachovalo jiné tradiční akce jako např. Tvoření bez talentu, Univerzitu volného času, Trénování paměti či Virtuální univerzitu (vzdělávání seniorů ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou). Velmi dobře se dvěma knihovnicím dospělého oddělení daří rozvíjet spolupráci se středními školami. Kromě lekcí informačního vzdělávání pořádají již třetí ročník přípravného kurzu k maturitě „Knížky mě baví“, jehož absolventi většinou odmaturovali z literatury na jedničku. Střední školy rovněž navštívily cyklus přednášek k Mediální gramotnosti a vystoupení mistrů ve slam poetry Anatola Svahilce a Dejva. Vysokou návštěvnost jsme zaznamenali na besedách s regionálními osobnostmi - Josefem Bartoníčkem, Klárou Mandausovou a Květou Drdovou, a na povídání Hany Hindrákové o Keni či na přednášce Uvnitř Černobylské zóny. Nezapomenutelná byla i nocovačka pro mladé na téma Fantastická noc – noc oživlých fantastických postav. Dětské oddělení praská činnostmi  pro malé čtenáře a jejich návštěvností přímo ve švech. Děti si mohou vyrobit vše, co si jen dokáží představit (od rámečků na fotky pro maminku po bomby do koupele), knihovníci pro ně organizují setkání s Vervákem, chemické pokusy, Listování, Noc s Andersenem, Dětský den či příměstský tábor. Dětští knihovníci také velmi dobře spolupracují se základními a mateřskými školami. Širokou nabídkou lekcí informačního vzdělávání prošlo nejméně 4 800 dětí. Knihovníci ale také myslí na benefice, a tak jako každý rok proběhla Sbírka pro světlušku, Chlupaté Vánoce a Poděkování fenky Ťapky. Z celkového počtu 537 akcí si tak přišlo na své více než 26 000 tisíc návštěvníků z řad dětí, mládeže, dospělých i seniorů.

Za zmínku jistě také stojí nově vytvořené hrací koutky v dětském oddělení a samostatná místnost vyhrazená čistě pro mladou generaci, kterou si mladí sami nazvali Komnatou nejvyšší potřeby.    

K minulému roku se vyjádřila paní ředitelka Marcela Gűttnerová: „Jakkoli potěšující jsou loňská statistická čísla, knihovnická práce určitě neznamená jen množství výpůjček a pořádaných akcí. Knihovník může svou prací ovlivnit dění ve městě, případně život čtenáře, a proto jsou pro nás klíčové vztahy s našimi návštěvníky, jak se u nás  lidé cítí, k čemu je knihovníci dokáží inspirovat. Velmi se spolu s kolegy těšíme na nové oddělení pro mládež, na jehož koncepci dlouhodobě spolupracujeme s odborníky z různých oborů, a také na každého návštěvníka, který k nám zavítá a bude s našimi službami spokojen. Všem svým kolegům za jejich dobrou práci velmi děkuji.“

Za tuto zprávu zodpovídá:
Michaela Hrabinská
e-mail: hrabinska@knihovna-litvinov.cz

Supplements

Městská knihovna Litvínov
Soukenická 982, Litvínov, 436 01
telefon: 476 111 373
mobil: 603 831 042
IČ: 70226369
e-mail: info@knihovna-litvinov.cz
web: http://www.knihovna-litvinov.cz
Facebook: http://www.knihovna-litvinov.cz/facebook
Instagram: https://www.instagram.com/knihovnalitvinov
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuHU_irIpvQLYCtjuVSb6SQ/videos

ředitelka knihovny
Mgr. Marcela Gűttnerová
604 588 453
e-mail: guttnerova@knihovna-litvinov.cz

QR code

QR code containing a link to the current page

Current www address of this website:
https://www.knihovna-litvinov.cz/tiskova-zprava/719

The QR code can be used to quickly store a reference to the current web address. Just scan it into a suitable mobile application. For more information on QR codes, see Wikipedia.

Today's smartphones already often have built-in support for QR code from the manufacturer. Otherwise, you must install the necessary software. Suitable for mobile applications processing QR code example. Seznam.cz QR čtečka or QuickMark. However, there are many others.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Business hours

Adult and Children Department

Monday
8:00 - 18:00
Tuesday
8:00 - 17:00
Wednesday
13:00 - 18:00
Thursday
8:00 - 17:00
Friday
8:00 - 16:00

Log-in

Log-in to reader's account

About this website