Městská knihovna Litvínov

Městská knihovna Litvínov je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Svou činností propaguje poznatky ze všech oborů vědy, techniky, kultury a umění. Pomáhá zvyšovat všeobecné a odborné vzdělání občanů.

Jazyk / Sprache / Language

Základní úkony webu

Akce
Aktuální nabídka akcí
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Dětský webík
Něco pro naše nejmenší
Prodloužení výpůjčky
Prodloužení výpůjční lhůty
On-line katalog
Vstup do katalogu
Fotogalerie
Fotografie z naší knihovny

Důležitá upozornění

REKONSTRUKCE SKLADU
více »

Zasílání informací o akcích knihovny

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Poslání knihovny

Vize
Chceme podporovat čtenářství, být místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"Poradíme, vyhledáme, pobavíme, zabalíme!"
Poslání
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

Městské knihovně Litvínov byla v Zrcadlové kapli Klementina slavnostně udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2013 v kategorii 'významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb' za modernizaci prostor a tvořivý přístup k rozvoji komunitní knihovny.

Tisková zpráva

Zobrazit přehled zpráv

Městská knihovna Litvínov se ohlédla za minulým rokem

Pondělí, 28. ledna 2019, 10:25

Litvínovskou knihovnu navštívilo za minulý rok celkem 50 000 lidí.

To je skutečně vysoké číslo, uvážíme-li, že v rámci celé republiky zaznamenáváme v posledních letech spíše pokles čtenářské návštěvnosti. V průměru to měsíčně činí 4 166 návštěvníků, přičemž například po uzavírce v červenci přišlo jen v jednom dni 468 čtenářů. Byl také zaznamenán nárůst nově zaregistrovaných čtenářů, a to o 30 % oproti roku 2017.  Z knihovního fondu, který obsahuje 80 000 jednotek, si pak čtenáři vybrali necelých 100 000 výpůjček domů a 9 400 si přečetli přímo v knihovně.  Výrazný nárůst byl zaznamenán i u elektronických knih (129 e-výpůjček).  A aby bylo z čeho vybírat, je třeba doplňovat knihovní fond, do nějž během roku 2018 přibylo 3 694 novinek. Pokud i přesto čtenář svou knihu ve fondu nenajde, může využít tzv. meziknihovní výpůjční službu. V rámci těchto výpůjček pak knihovna zajistila 155 knižních dokumentů z jiných knihoven. Knihovníci dále přijali přes 1180 elektronických žádostí o prodloužení výpůjční lhůty a kromě běžné pomoci čtenářů vyřídili kolem 100 on-line dotazů. Knihovna také nabízí ve svých studovnách přístup k internetu, tisk a skenování dokumentů, kroužkovou vazbu, laminování a balení knih. Tyto služby využilo v minulém roce 8 800 uživatelů z řad čtenářů i široké veřejnosti, z toho jen internet přes 3 500 uživatelů. „Ačkoli udržujeme dobrý standard ve výpůjčních a informačních službách, jsme rovněž komunitní centrum. Klíčoví jsou pro nás návštěvníci kulturních, vzdělávacích a informačních akcí.  Na 513 akcí k nám zavítalo přes 24 000 návštěvníků z řad dětí, mládeže, dospělých i seniorů,“ sdělila Michaela Hrabinská, vedoucí oddělení pro dospělé. Za dospělé oddělení dále zmínila velmi úspěšnou podzimní burzu knih, jednu z nejoblíbenějších tradičních akcí Tvoříme bez talentu, autorské čtení Terezy Brdečkové a Jiřího Brdečka, besedu astronoma Petra Horálka a velmi zajímavý cyklus přednášek regionálních autorů k 100. výročí České republiky. Pan Hrabák a Bartoníček působili jako magnet a přilákali přes 80 lidí. Doslova ve švech praskala knihovna u druhého vánočního jarmarku. V případě seniorských návštěvníků se může knihovna pochlubit účastí 2 000 seniorů na celkem 95 kulturních a vzdělávacích akcích. Pro ně byl uspořádán slavnostní koncert na zámku, dále proběhla oslava 15 let práce se seniory v Café baru Citadela a navíc i udílení certifikátů úspěšným absolventům Univerzity volného času v ZUŠ Litvínov. Dětské oddělení knihovny pro své mladé návštěvníky připravilo dohromady 277 různých hravých aktivit, besed a lekcí informačního vzdělávání pro mateřské i základní školy, kterých se zúčastnilo celkem 5 105 dětí. Pro rodiče a odborníky byla určena přednáška MUDr. Dernerové, která zdůraznila prospěšnost a nutnost čtení pro budoucí vývoj dětí, neboť všeobecně narůstá počet dětí, které mají sníženou schopnost komunikace. A nejen proto se knihovna přihlásila do mezinárodního projektu Bookstart, v českém pojetí S knížkou do života, zaměřeného na rozvíjení čtenářské gramotnosti od útlého věku. V listopadu knihovnu již tradičně rozburácel dětským smíchem známý ilustrátor dětských knížek Adolf Dudek. Od podzimu zavedl nový vedoucí dětského oddělení menší hravé aktivity pro děti na každý týden, od výroby netopýrů po hru „Seřež svého knihovníka“ na Xboxu. „Velký úspěch jsme slavili s akcí Výroba nechutných slizů, na kterou přišlo téměř 80 dětí a proběhlo 17 nových nebo obnovených dětských registrací. Může se zdát, že tyto akce nemají s knihovnou nic společného, ale opak je pravdou. Například tato akce dovedla do knihovny mnoho dětí, které by jinak nepřišly. Cest ke čtení je mnoho a pro některé děti je právě tohle jedna z nich,“ říká Vladimír Kraft, vedoucí dětského oddělení.

K minulému roku se pak vyjádřila paní ředitelka Marcela Güttnerová: „Celorepublikovým trendem je bohužel pokles čtenářů a výpůjček, ale my se přesto držíme dlouhodobě v plusových číslech i přesto, že minulý rok byl velmi náročný z hlediska příprav na rekonstrukci skladových prostor, práce s knižním fondem a personální obměny zaměstnanců. Velmi si vážím práce a nadšení našich knihovníků a neméně pak každého čtenáře či návštěvníka, který nám zůstává věrný.“

Za tuto zprávu zodpovídá:
Marcela Gűttnerová
e-mail: guttnerova@knihovna-litvinov.cz

Přílohy

Městská knihovna Litvínov
Soukenická 982, Litvínov, 436 01
telefon: 476 111 373
mobil: 603 831 042
IČ: 70226369
e-mail: info@knihovna-litvinov.cz
web: http://www.knihovna-litvinov.cz
Facebook: http://www.knihovna-litvinov.cz/facebook
Instagram: https://www.instagram.com/knihovnalitvinov
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuHU_irIpvQLYCtjuVSb6SQ/videos

ředitelka knihovny
Mgr. Marcela Gűttnerová
604 588 453
e-mail: guttnerova@knihovna-litvinov.cz

QR kód

QR kód obsahující odkaz na aktuální stránku

Aktuální www adresa této stránky:
https://www.knihovna-litvinov.cz/tiskova-zprava/699

Tento QR kód můžete použít pro rychlé uložení odkazu na aktuální www adresu. Stačí jej nasnímat do vhodné mobilní aplikace. Více informací týkajících se QR kódů viz Wikipedia.

Dnešní chytré mobilní telefony již často mívají podporu QR kódu zabudovanou od výrobce. V opačném případě musíte potřebný program doinstalovat. Vhodnou mobilní aplikací pro zpracování QR kódu je např. Seznam.cz QR čtečka nebo QuickMark. Existuje však celá řada dalších.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Otevírací doba

Dospělé i dětské oddělení

Pondělí
8:00 - 18:00
Úterý
8:00 - 17:00
Středa
13:00 - 18:00
Čtvrtek
8:00 - 17:00
Pátek
8:00 - 16:00

Přihlášení

Přihlášení do čtenářského konta