Litvínov City Library

Litvinov City Library is a public library. Its purpose is to enable the equal access to information and cultural values for all citizens. This information and these values are contained in the book stock and information database of the library. The library promotes knowledge from all branches of science, technology, culture and art. It helps to improve the citizens' general and professional knowledge.

Jazyk / Sprache / Language

Basic operations of webside

Activities
Current activities and events
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Website for children readers
Something for the youngest readers
Prolongation of loan
Prolongation of loan period
On-line catalogue
Entry the catalogue
Photo gallery
Photos from our library

Infomail about new activities of the library

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Mission of the library

Vision
Podporujeme čtenářství, jsme místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"We give advice, we find, we entertain, we wrap! "
Mission
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

City Library Litvinov was in the Mirror Chapel of Klementinum officially awarded the Ministry of Culture Library of the Year 2013 in the category of 'significant achievement in the provision of public library and information services' for modernization of space and creative approach to the development of community libraries.

Press release

Show the news headlines - archive of the year 2010

Jaký byl čtenářský březen v litvínovské knihovně?

Sunday, July 4, 2010, 12:30 PM

Litvínov / Městská knihovna Litvínov zorganizovala pro veřejnost různé akce na BŘEZEN - měsíc čtenářů. Různorodou nabídku, kromě klasických čtenářů, využilo bezmála šest set návštěvníků.

Městská knihovna Litvínov se připojila ke Svazu knihovníků a informačních pracovníků, který vyhlásil nultý ročník nové celostátní akce BŘEZEN - měsíc čtenářů. SKIP tak navázal na Březen - měsíc knihy a Březen - měsíc internetu. V centru zájmu letos byl čtenář a čtení, tedy ne kniha jako předmět, ani knihovna jako instituce, ale každý aktivní i prozatím neaktivní uživatel knihovny. Dětské oddělení připravilo pro školy besedu s názvem „Hledání knihy a skládání příběhu“. Tuto besedu absolvovalo 63 dětí z hamerské a jazkyové základní školy. Pro další zájem bude beseda pokračovat i v dalším období. Pro žáky litvínovských škol odstartovala také tradiční jarní soutěž, která bude probíhat po celý duben a vyhodnocena bude v květnu. Texty soutěží jsou k dispozici na školách a v dětském oddělení knihovny. 26 návštěvníků využilo šest březnových počítačových kurzů, aby si osvojili základní práci s internetem. Pokračovaly i rozběhnuté projekty na podporu čtenářství, jako je Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka a cyklus s názvem Za pohádkou do knihovny v rámci projektu Celé Česko čte dětem. Zájemci také mohli vyplnit březnovou anketu nebo se zúčastnit internetové soutěže 7x odpověz. Senioři absolvovali další besedy v rámci Univerzity volného času či přednášky k Národnímu týdnu trénování paměti. V březnu započala i soutěž v obou odděleních s názvem „Půjčil jsem si nejvíc“. Soutěž vyhraje nejpilnější čtenář, který si do 30. září půjčí a také přečte nejvíce knih. Vyhodnocení a předání cen vítězům proběhne v Týdnu knihoven 5. 10. Litvínovská knihovna završila Březen – měsíc čtenářů nejen Nocí s Andersenem, ale také pomocí ZŠ v Louce, kde probíhala oprava topení a děti by musely sedět v lavicích v zimě. Knihovnice pro ně připravily náhradní program v podobě literárních her a soutěží, který se odehrál ve Společném domě seniorů U Bílého sloupu, kde knihovna využívá jednu místnost pro kulturně vzdělávací akce pro veřejnost.

Za tuto zprávu zodpovídá:
Marcela Gűttnerová
e-mail: guttnerova@knihovna-litvinov.cz

Supplements

  1. www.knihovna-litvinov.cz/akce.php?sub=7000&y=2010&ida=388
  2. www.knihovna-litvinov.cz/akce.php?sub=171&ida=386
  3. skip.nkp.cz/akcBMC2010.htm

Městská knihovna Litvínov
Soukenická 982, Litvínov, 436 01
telefon: 476 111 373
mobil: 603 831 042
IČ: 70226369
e-mail: info@knihovna-litvinov.cz
web: http://www.knihovna-litvinov.cz
Facebook: http://www.knihovna-litvinov.cz/facebook
Instagram: https://www.instagram.com/knihovnalitvinov
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuHU_irIpvQLYCtjuVSb6SQ/videos

ředitelka knihovny
Mgr. Marcela Gűttnerová
604 588 453
e-mail: guttnerova@knihovna-litvinov.cz

QR code

QR code containing a link to the current page

Current www address of this website:
https://www.knihovna-litvinov.cz/tiskova-zprava/66

The QR code can be used to quickly store a reference to the current web address. Just scan it into a suitable mobile application. For more information on QR codes, see Wikipedia.

Today's smartphones already often have built-in support for QR code from the manufacturer. Otherwise, you must install the necessary software. Suitable for mobile applications processing QR code example. Seznam.cz QR čtečka or QuickMark. However, there are many others.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Business hours

Adult and Children Department

Monday
8:00 - 18:00
Tuesday
8:00 - 17:00
Wednesday
13:00 - 18:00
Thursday
8:00 - 17:00
Friday
8:00 - 16:00

Log-in

Log-in to reader's account

About this website