Litvínov City Library

Litvinov City Library is a public library. Its purpose is to enable the equal access to information and cultural values for all citizens. This information and these values are contained in the book stock and information database of the library. The library promotes knowledge from all branches of science, technology, culture and art. It helps to improve the citizens' general and professional knowledge.

Jazyk / Sprache / Language

Basic operations of webside

Activities
Current activities and events
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Website for children readers
Something for the youngest readers
Prolongation of loan
Prolongation of loan period
On-line catalogue
Entry the catalogue
Photo gallery
Photos from our library

Infomail about new activities of the library

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Mission of the library

Vision
Podporujeme čtenářství, jsme místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"We give advice, we find, we entertain, we wrap! "
Mission
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

City Library Litvinov was in the Mirror Chapel of Klementinum officially awarded the Ministry of Culture Library of the Year 2013 in the category of 'significant achievement in the provision of public library and information services' for modernization of space and creative approach to the development of community libraries.

Press release

Show the news headlines - archive of the year 2010

Litvínovská knihovna se dočká nového kabátu

Thursday, January 21, 2010, 2:47 PM

Městské knihovně Litvínov je již 104 let a za tu dobu se mnohokrát stěhovala po různých částech města. Z novodobé historie je důležitý rok 1998, kdy byla umístěna do budovy bývalých jeslí, které byly „horkou jehlou přešity“ na knihovnu. Do rekonstrukce se příliš financí neinvestovalo, a proto budova dlouho nevydržela velkou zátěž. Začaly se objevovat různé statické problémy, např. trhliny ve stěnách a stropech, odtrhávání později přistavěných částí budovy nebo poškození střechy. Co se týče prostorových podmínek, tak bývalé jesle příliš mnoho vhodného zázemí neposkytovaly. Litvínovská knihovna se snaží nabízet bohatou činnost pro občany Litvínova, ale bohužel nemá vhodné prostory, kde akce realizovat. Nemá žádnou oddělenou místnost, která by nezasahovala do půjčoven a kde by mohly probíhat paralelní akce pro veřejnost, a přitom nebyl narušen běžný provoz. Nejrůznější akce mohou probíhat pouze ve středu, v prostorách dospělého a dětského oddělení, kdy je pro veřejnost z těchto důvodů zavírací den. Chybí tedy prostory jak pro práci s veřejností, tak pro ukládání knih, které jsou také nedostatečné. Místo v obou odděleních knihovny je maximálně využito a zastavěno regály, aby co největší množství knih bylo ve volném výběru k dispozici čtenářům. V dětském oddělení jsou naprosto nevyhovující vysoké regály, protože děti na knihy nedosáhnou, ale jiné řešení vzhledem k malým prostorům zkrátka není. Moderní trend vzdušnosti prostředí a volného prostoru pro pohyb čtenářů je ve stávajících stísněných prostorech zřejmě v „oddělení sci-fi.“ Šest let se vedení knihovny snažilo získat prostředky na rekonstrukci a rozšíření budovy knihovny. Bylo jasné, že pouze z rozpočtu města nebude možné rekonstrukci v celkové míře financovat. Pokusit se zpracovat projekt a zažádat o dotaci ze Strukturálních fondů EU v programovém období 2007 – 2013 bylo jedinou možností, jak se ke kýženým financím přiblížit. Ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje Městského úřadu Litvínov byl zpracován projekt na kompletní rekonstrukci a další rozšíření budovy knihovny do prostoru nevyužité zahrady, který byl napodruhé podpořen. Dne 8. 7. 2009 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve výši bezmála 41 milionů korun na projekt Komunitní knihovna Litvínov. „Litvínov předkládá kvalitně zpracované projekty, které je možné podpořit. Nepožaduje peníze jen na rekonstrukce stávajících objektů, ale na jejich rozvoj,“ prohlásil při zahájení přestavby knihovny předseda Regionální rady Jiří Šulc. Ve stejné době, kdy město uspělo s projektem Komunitní knihovna Litvínov, došlo v prostorách knihovny k velké havárii vody. Vytopeno bylo dospělé oddělení a všechny sklepy. Po odklizení největších škod, kdy bylo zlikvidováno zhruba 20 tisíc knih, bylo zprovozněno aspoň dočasně dětské oddělení. Touto situací se uspíšilo řešení problému s přestěhováním knihovny, jednak kvůli aktuální havárii a také vzhledem ke schválené dotaci a termínu zahájení stavby. Jako nejvhodnější objekt byl vybrán prostor po bývalé čínské restauraci v Penzionu pro seniory ve Vodní ulici. V tomto provizorním sídle jsou umístěny pouze knihy vydané po roce 1985, ostatní jsou uskladněny na litvínovských školách a po dobu rekonstrukce čtenářům k dispozici nebudou. V malém provizoriu musí knihovna vydržet do 31. 5. 2011, kdy je plánováno ukončení fyzické realizace projektu. A jaké jsou cíle projektu Komunitní knihovna Litvínov? Hlavním cílem je rozšířit a rekonstruovat budovu Městské knihovny Litvínov, jejíž současný technický a dispoziční stav neumožňuje potřebný rozvoj a zkvalitnění služeb. Záměrem projektu je podpořit rozvoj lidských zdrojů v regionu s nízkou vzdělanostní strukturou obyvatelstva, a to formou systémové podpory přístupu k informacím. Budoucí knihovna bude v nových a rekonstruovaných prostorech nabízet nadstandardní služby v příjemném prostředí, čímž hodlá oslovit především děti a mládež. „Dosavadní široké doplňkové aktivity knihovny jsou zárukou, že potenciál vzniknuvší komunitní knihovny bude využit,“ řekl při slavnostním zahájení projektu starosta města Daniel Volák. Knihovna má ambici stát se uživatelsky příjemným místem, kam občané různého věku a zájmů chodí za informacemi a zábavou. Významnou součástí projektu je proto i zkvalitnění zázemí pro nové technologie, např. počítačová učebna a rozšířený přístup na internet. Jde o součást podpory informační společnosti pro různé cílové skupiny. Svou roli vidí Městská knihovna Litvínov, kromě výpůjční a informační činnosti, také v celoživotním vzdělávání a poskytnutí prostoru knihovny různorodým aktivitám komunity (dětské kluby, kluby maminek na mateřské dovolené, setkávání seniorů, občanská sdružení apod.). Rozšířením a zkvalitněním kulturního, vzdělávacího a volnočasového zázemí města se bude knihovna podílet na prevenci sociálně patologických jevů, zejména u dětí a mládeže. Dalším cílem knihovny je prohloubit svou dosavadní práci s určitými specifickými skupinami obyvatel, jako jsou zdravotně postižení, děti a mládež, nezaměstnaní, senioři a také více spolupracovat s neziskovými organizacemi regionu. I v souvislosti s rozšiřujícím se vysokým školstvím v Litvínově je knihovna velmi důležitou informační institucí. Je to poprvé v historii knihovny, kdy bude postavena budova přímo pro ni a nebude již součástí jiných objektů nebo nevhodně umístěna. Věříme, že do knihovny v novém kabátě najde cestu mnoho návštěvníků, kteří ocení nové prostředí i služby.

Za tuto zprávu zodpovídá:
Marcela Gűttnerová
e-mail: guttnerova@knihovna-litvinov.cz

Supplements

Městská knihovna Litvínov
Soukenická 982, Litvínov, 436 01
telefon: 476 111 373
mobil: 603 831 042
IČ: 70226369
e-mail: info@knihovna-litvinov.cz
web: http://www.knihovna-litvinov.cz
Facebook: http://www.knihovna-litvinov.cz/facebook
Instagram: https://www.instagram.com/knihovnalitvinov
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuHU_irIpvQLYCtjuVSb6SQ/videos

ředitelka knihovny
Mgr. Marcela Gűttnerová
604 588 453
e-mail: guttnerova@knihovna-litvinov.cz

QR code

QR code containing a link to the current page

Current www address of this website:
https://www.knihovna-litvinov.cz/tiskova-zprava/54

The QR code can be used to quickly store a reference to the current web address. Just scan it into a suitable mobile application. For more information on QR codes, see Wikipedia.

Today's smartphones already often have built-in support for QR code from the manufacturer. Otherwise, you must install the necessary software. Suitable for mobile applications processing QR code example. Seznam.cz QR čtečka or QuickMark. However, there are many others.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Business hours

Adult and Children Department

Monday
8:00 - 18:00
Tuesday
8:00 - 17:00
Wednesday
13:00 - 18:00
Thursday
8:00 - 17:00
Friday
8:00 - 16:00

Log-in

Log-in to reader's account

About this website