Litvínov City Library

Litvinov City Library is a public library. Its purpose is to enable the equal access to information and cultural values for all citizens. This information and these values are contained in the book stock and information database of the library. The library promotes knowledge from all branches of science, technology, culture and art. It helps to improve the citizens' general and professional knowledge.

Jazyk / Sprache / Language

Basic operations of webside

Activities
Current activities and events
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Website for children readers
Something for the youngest readers
Prolongation of loan
Prolongation of loan period
On-line catalogue
Entry the catalogue
Photo gallery
Photos from our library

Infomail about new activities of the library

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Mission of the library

Vision
Podporujeme čtenářství, jsme místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"We give advice, we find, we entertain, we wrap! "
Mission
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

City Library Litvinov was in the Mirror Chapel of Klementinum officially awarded the Ministry of Culture Library of the Year 2013 in the category of 'significant achievement in the provision of public library and information services' for modernization of space and creative approach to the development of community libraries.

Press release

Show the news headlines - archive of the year 2011

Desetitisíce návštěvníků zavítaly v roce 2010 do provizoria litvínovské knihovny

Thursday, December 1, 2011, 10:44 AM

Litvínov / Rok 2010 znamenal pro Městskou knihovnu Litvínov provoz v provizoriu Penzionu pro seniory ve Vodní ulici. I přes to počet návštěvníků neubývá.

K původní budově litvínovské knihovny v Soukenické ulici vyrostla v roce 2010 velká přístavba. Stavební práce dále pokračují a knihovna prozatím funguje v Penzionu pro seniory ve Vodní ulici a také ve Společném domě seniorů U Bílého sloupu. Registrovaných čtenářů zaznamenala knihovna v loňském roce 2408. Měsíčně přišlo do knihovny v průměru 2037 návštěvníků a uskutečnilo 8955 výpůjček knihovních jednotek. Knihovna je také místem veřejného přístupu k internetu, který navštívilo 167 lidí za měsíc. Za rok 2010 využilo internetových služeb 2008 návštěvníků. Nových dokumentů přibylo za loňský rok bezmála 3 tisíce v hodnotě 646 tis. Kč a jejich celkový počet přesáhl 83 tisíc kusů. Ve Vodní ulici jsou ale umístěny pouze knihy vydané po roce 1985, ostatní jsou uskladněny na litvínovských školách a po dobu rekonstrukce čtenářům k dispozici nejsou. Knihovna také připravuje velký počet akcí pro veřejnost, za loňský rok jich bylo 323, které navštívilo 6086 zájemců z řad dětí, dospělých a seniorů. „To je vzhledem k malým prostorům knihovny úctyhodné číslo,“ říká Marcela Gűttnerová, ředitelka knihovny. „Je vidět, že návštěvníci naše služby potřebují a stále je vyhledávají,“ dodává Gűttnerová. Moderní knihovna, to je dnes zařízení, kam si lidé přijdou nejen půjčit knížku, ale je to také místo setkávání různých komunitních skupin, které navštěvují pestré akce. Příkladem je skupina seniorů, jež našla v knihovně příjemné zázemí a pravidelně se zde schází. Mohou navštěvovat Univerzitu volného času s poutavými obory nebo nejrůznější besedy, přednášky, výlety za zajímavostmi regionu, výstavy, klub společenských her, kurz trénování paměti či bowlingový turnaj. Senioři tráví v knihovně kvalitně svůj volný čas a udržují tak sociální kontakt se svými vrstevníky. Samozřejmostí je také neustálé modernizování internetových služeb. Velkým úspěchem bylo 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové stránky knihoven Biblioweb 2010 ve dvou kategoriích. Knihovna získala hlavní cenu poroty v kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 25 tisíc obyvatel a v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené. Knihovna je i vzdělávací institucí a ve studovně dospělého oddělení probíhají Hodiny Internetu, při nichž jsou postupně organizovány tři typy kurzů: Poprvé u počítače, Úvod do Internetu, Internet pro pokročilé. Kurzy mohou využít hlavně lidé střední a starší generace, kteří ještě s počítačem nepracovali nebo i senioři v důchodu, maminky na mateřské dovolené, nezaměstnaní apod. V roce 2010 proběhlo 30 kurzů, kterými prošlo 106 zájemců. Velkou výhodou je přívětivý přístup ke klientům, kterých je na jednom kurzu maximálně 5. Knihovnice jim mohou látku podle potřeb zopakovat a individuálně se jim věnovat. Děti jsou další skupinou, se kterou knihovna intenzivně pracuje. Pestrá činnost je vidět v oddělení pro mládež, kde probíhají pravidelné měsíční soutěže, počítačové kvízy, dále vědomostní, literární či postřehové soutěže. Knihovnice v dětském oddělení spolupracuje také se školami a zaměřuje se na tzv. knihovnicko informační lekce, ve kterých se děti základních a mateřských škol seznamují se službami knihovny a s literaturou. Školáci se také s knihovnou zapojili do celostátních projektů. Už jsem čtenář – kniha pro prvňáčka podporuje zájem dětí o četbu v prvním roce školní docházky. Cílem je vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě. Děti z 1. tříd ZŠ Ruská Litvínov absolvovaly v knihovně seriál besed s pohádkou. Odměnou všem zúčastněným za zvládnutí četby byla beseda se spisovatelem Jiřím Kahounem a ilustrátorem Jiřím Fixlem, kteří předali dětem původní českou novinku "Legrační dům". Dalším projektem bylo Celé Česko čte dětem, kdy děti ze Speciální školy Šafaříkova, Mateřské školy Čapkova a Školní družiny Ruská vyplňovaly čtecí deníčky a známkovaly rodiče za to, jak jim doma čtou. Za odměnu se pobavily při zábavné show ilustrátora Adolfa Dudka. Již po osmé připravily litvínovské knihovnice sympatickou „Noc s Andersenem“ se svými tradičními partnery - dramatickým oborem Základní umělecké školy Litvínov a Městskou policií Litvínov. Celá noc se nesla v detektivním duchu včetně prohlídky policejní služebny a techniky. Ani během letních prázdnin knihovna nezahálela. Uskutečnila 5. ročník akce „Prázdniny s knihovnou“. Druhý červencový týden se bezmála třicítka dětí zúčastnila prázdninového týdne plného zábavy. Děti se koupaly, utkaly se v turnaji ve stolním tenise či bowlingu a jely na výlet do bazénu v německém Marienbergu. Na závěr stanovaly u Ohře, kde zažily opékání vuřtů, karaoke show, bobříka odvahy nebo letní kino. Knihovnice se snaží stále získávat a vychovávat si mladé čtenáře, a proto se uskutečnil již 5. ročník „Pasování prvňáčků na čtenáře“. Do malých prostor knihovny se vměstnala bezmála stovka návštěvníků, kteří se přišli podívat, jak rytíři „Knihomolové“ v plné zbroji, v podání herců skupiny historického šermu Briganti, budou jejich ratolesti z prvních tříd pasovat na čtenáře litvínovské knihovny. Novopečení čtenáři dostali jako dárek knížku od sponzorských nakladatelství, prohlédli si se svými rodiči dětské oddělení a vybrané knížky si již půjčili domů. Knihovna propagovala svou činnost také v říjnu při celostátním „Týdnu knihoven“, kdy probíhala řada akcí pro čtenáře, jako spuštění dětského webíku, zahájení půjčování audioknih, soutěže a výstavy k 200. výročí narození K. H. Máchy, dále tradiční amnestie pro zapomnětlíky, propagace internetu či losování o bezplatné půjčování. Soutěžit mohli i čtenáři Radnice, pro které byl připravován pravidelný celoroční knihovnický kvíz. Městská knihovna velmi děkuje Městskému úřadu Litvínov za celoroční podporu její činnosti a také všem sponzorům, kteří jí jakoukoli formou přispěli na odměny pro děti. V závěru roku 2011 si návštěvníci již prohlédnou novou budovu knihovny s novými službami a programem pro širokou veřejnost.

Za tuto zprávu zodpovídá:
Marcela Gűttnerová
e-mail: guttnerova@knihovna-litvinov.cz

Supplements

Městská knihovna Litvínov
Soukenická 982, Litvínov, 436 01
telefon: 476 111 373
mobil: 603 831 042
IČ: 70226369
e-mail: info@knihovna-litvinov.cz
web: http://www.knihovna-litvinov.cz
Facebook: http://www.knihovna-litvinov.cz/facebook
Instagram: https://www.instagram.com/knihovnalitvinov
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuHU_irIpvQLYCtjuVSb6SQ/videos

ředitelka knihovny
Mgr. Marcela Gűttnerová
604 588 453
e-mail: guttnerova@knihovna-litvinov.cz

QR code

QR code containing a link to the current page

Current www address of this website:
https://www.knihovna-litvinov.cz/tiskova-zprava/117

The QR code can be used to quickly store a reference to the current web address. Just scan it into a suitable mobile application. For more information on QR codes, see Wikipedia.

Today's smartphones already often have built-in support for QR code from the manufacturer. Otherwise, you must install the necessary software. Suitable for mobile applications processing QR code example. Seznam.cz QR čtečka or QuickMark. However, there are many others.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Business hours

Adult and Children Department

Monday
8:00 - 18:00
Tuesday
8:00 - 17:00
Wednesday
13:00 - 18:00
Thursday
8:00 - 17:00
Friday
8:00 - 16:00

Log-in

Log-in to reader's account

About this website