Městská knihovna Litvínov

Městská knihovna Litvínov je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Svou činností propaguje poznatky ze všech oborů vědy, techniky, kultury a umění. Pomáhá zvyšovat všeobecné a odborné vzdělání občanů.

Jazyk / Sprache / Language

Základní úkony webu

Akce
Aktuální nabídka akcí
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Dětský webík
Něco pro naše nejmenší
Prodloužení výpůjčky
Prodloužení výpůjční lhůty
On-line katalog
Vstup do katalogu
Fotogalerie
Fotografie z naší knihovny

Důležitá upozornění

LETNÍ PROVOZ
více »

Zasílání informací o akcích knihovny

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Poslání knihovny

Vize
Chceme podporovat čtenářství, být místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"Poradíme, vyhledáme, pobavíme, zabalíme!"
Poslání
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

Městské knihovně Litvínov byla v Zrcadlové kapli Klementina slavnostně udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2013 v kategorii 'významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb' za modernizaci prostor a tvořivý přístup k rozvoji komunitní knihovny.

Půjčování her

Pravidla půjčování her

Společenské hry (dále jen hry) si mohou uživatelé půjčovat a vracet v knihovně u centrálního pultu. Lze je vypůjčit absenčně nebo prezenčně.

Půjčování her

  • Hry je možné vypůjčit pouze registrovaným uživatelům. Výpůjční lhůta pro absenční půjčování je 14 dnů bez možnosti prodloužení. Uživatel smí mít vypůjčenu pouze jednu hru a až po jejím vrácení si může vypůjčit hru další.
  • U dětí do 15 let požaduje knihovna pro absenční půjčování her souhlas rodiče (zákonného zástupce). Je tedy nutná fyzická přítomnost zákonného zástupce.
  • Vypůjčenou hru si může uživatel rezervovat.

Povinnost uživatele, který si společenskou hru zapůjčí


  • Uživatel je povinen se před vypůjčením hry seznámit s jejím stavem a obsahem dle přiloženého seznamu.
  • Uživatel je také povinen seznámit se s pravidly půjčování společenských her
  • Uživatel ručí za to, že hru vrátí ve stanoveném termínu a ve stejném stavu, v jakém si ji vypůjčil. Pokud tak neučiní, bude mu v souladu s knihovním řádem účtována smluvní pokuta za pozdní vrácení (zpozdné) a případně sankce za poškození.
  • Bezprostředně po vrácení hry knihovník zkontroluje její stav a obsah. Hra nebude půjčena dalšímu uživateli dříve, než projde kontrolou knihovníkem.

Postup při poškození nebo ztrátě hry

  • Uživatel je povinen nahradit danou součást hry buď totožnou součástí, nebo nahradit celou hru hrou stejnou.
  • Pokud to není možné, zaplatí uživatel plnou částku, za kterou byla hra zakoupena.
  • Současně bude požadována náhrada za úkony spojené s likvidací škody
a zpracováním dokumentu dle ceníku knihovny (100 Kč).

Aktualizace: sobota, 8. září 2018, 11:00

QR kód

QR kód obsahující odkaz na aktuální stránku

Aktuální www adresa této stránky:
https://www.knihovna-litvinov.cz/sluzby/pujcovani-her?lang=cs

Tento QR kód můžete použít pro rychlé uložení odkazu na aktuální www adresu. Stačí jej nasnímat do vhodné mobilní aplikace. Více informací týkajících se QR kódů viz Wikipedia.

Dnešní chytré mobilní telefony již často mívají podporu QR kódu zabudovanou od výrobce. V opačném případě musíte potřebný program doinstalovat. Vhodnou mobilní aplikací pro zpracování QR kódu je např. Seznam.cz QR čtečka nebo QuickMark. Existuje však celá řada dalších.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Otevírací doba

Dospělé i dětské oddělení

Pondělí
8:00 - 18:00
Úterý
8:00 - 17:00
Středa
13:00 - 18:00
Čtvrtek
8:00 - 17:00
Pátek
8:00 - 16:00

Přihlášení

Přihlášení do čtenářského konta