Litvínov City Library

Litvinov City Library is a public library. Its purpose is to enable the equal access to information and cultural values for all citizens. This information and these values are contained in the book stock and information database of the library. The library promotes knowledge from all branches of science, technology, culture and art. It helps to improve the citizens' general and professional knowledge.

Jazyk / Sprache / Language

Basic operations of webside

Activities
Current activities and events
Libris Now
Website for young readers
Website for children readers
Something for the youngest readers
Prolongation of loan
Prolongation of loan period
On-line catalogue
Entry the catalogue
Photo gallery
Photos from our library

Important warning:

Knihovna 27. 10. uzavřena.
více »

Mission of the library

Vision
We want to be a place of education, culture, experiences and meeting and become a natural part of your life.
Motto
"We give advice, we find, we entertain, we wrap! "
Mission
The mission of our community library is mediation and access to education without barriers, equal access to information, culture and entertainment with   the emphasis on the promotion of ethical values.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

City Library Litvinov was in the Mirror Chapel of Klementinum officially awarded the Ministry of Culture Library of the Year 2013 in the category of 'significant achievement in the provision of public library and information services' for modernization of space and creative approach to the development of community libraries.

Infomail about new activities of the library

Facebook a Twitter

Follow the action at the library through messages on Facebook or Twitter.

Facebook Twitter RSS

Detailed information about the event

Metody kritického myšlení pro lekce informačního vzdělávání II

illustration to the event

Anotace

Akce je určená pro pracovníky knihoven, kteří se zabývají informačním vzděláváním dětí a mládeže. Zúčastnit se mohou i zájemci, kteří neabsolvovali I. díl semináře. Navazující seminář je zaměřen na představení a praktické vyzkoušení pokročilejších metod kritického myšlení, které vychází z programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). Všechny metody budou zakomponovány do modelových lekcí, zaměřených na jedno konkrétní téma. Metody i lekce se v mírných modifikacích dají uplatnit v knihovnách všech typů v rámci vzdělávacích akcí. Tyto metody je možné využít jak pro práci s dětmi na základních školách, tak pro žáky středních škol a také při práci s dalšími cílovými skupinami (senioři, problémová mládež apod.). Zopakována budou základní teoretická východiska a především pak metoda pro plánování výuky E-U-R. Stěžejní část semináře bude praktická a věnována vyzkoušení vybraných metod a následné diskuzi nad možným uplatněním v praxi jednotlivých účastníků.

Lektoři semináře Iva Zadražilová a Honza Zikuška jsou kolegové, které spojuje projekt CEINVE (Centrum informačního vzdělávání na MU) a Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU. Oba vystudovali obor Informační studia a knihovnictví a mimo svou práci na projektu se věnují výuce studentů v rámci předmětů Informační vzdělávání, Informační gramotnost, Kurz práce s informacemi a Psaní odborného textu. V roce 2012 získali certifikát o absolvování úvodního kurzu RWCT, v roce 2014 certifikát o absolvování pokročilého kurzu RWCT. Nyní se snaží popularizovat metody kritického myšlení a jejich zavádění do vzdělávacích aktivit knihovníků.

Seminář bude probíhat formou čtyř modelových lekcí s konkrétním tématem, které má úzkou souvislost s problematikou v oblasti informačního vzdělávání

IVA - Moje ideální knihovna

Tato lekce nutí čtenáře zamyslet se nad tím, jak by měla vypadat ideální knihovna. Svými názory mohou pomoct knihovně s konkrétními vylepšeními, naučí se o knihovně přemýšlet jako o instituci, která jim může nabídnout mnohem více než jen půjčování knih a současně se také naučí hledat argumenty a zkusit přesvědčit ostatní o váze svého argumentu. Lekce může být použita pro práci s jakoukoliv cílovou skupinou.

IVA - Hrozba zneužití osobních dat

Lekce se bude dotýkat oblasti informační bezpečnosti se zaměřením na sdílení leckdy citlivých osobních informací prostřednictvím internetu a moderních ICT. Ohroženy jsou zejména děti a mladí lidé, kteří často přistupují ke zveřejňování údajů bez rozmyslu a nejsou schopni dohlédnout důsledky svého jednání. Lekce je zaměřena preventivně a měla by ukázat některé hrozby vyplývající z neuváženého chování v online prostoru. Cílovou skupinou jsou žáci druhého stupně ZŠ.

HONZA - Potkáme se v Jeruzalémě

Lekce se tematicky dotýká dvou v dnešní době významných průřezových témat - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova. Porozumět významným světovým náboženstvím, jejich společným vlastnostem a významným rozdílům je jedním ze základních klíčů k úspěšnému fungování jednotlivce v kontextu dnešní globalizované doby. Vzhledem k náročnosti obsahu je lekce určená pro žáky vyšších ročníků středních škol.

HONZA - Pakety sem, pakety tam

Mnoho z nás si ani nedokáže představit, jaké to je fungovat v dnešní době bez internetu. Používáme pravidelně email, “fejsbůukjeme”, “skajpujeme” nebo jen tak bezcílně brouzdáme. Známe však základní principy a historii této informační dálnice? Lekce je určená pro druhý stupeň základní školy a zaměřuje se na podporu komunikativních kompetencí.

Typ akce: seminář

Pro jaký typ knihoven: všechny typy knihoven

Termín pro registraci: 26.02.2015

Přihlašovací formulář: Metody kritického myšlení pro lekce informačního vzdělávání II

Maximální počet účastníků: 25

Účastnický poplatek: 100 Kč

PROGRAM:

8:45 - 9:00 prezentace
9:00 - 9:30 úvod
9:30 - 10:45 LEKCE 1
10:45 - 11:00 přestávka
11:00 - 12:15 LEKCE 2
12:15 - 12:30 závěrečně shrnutí

12:30 - 13:30 oběd

13:30 - 13:45 úvod
13:45 - 15:00 LEKCE 3
15:00 - 15:15 přestávka
15:15 - 16:15 LEKCE 4
16:15 - 16:30 závěrečně shrnutí

Age category
Adults
Terms:
  • 3.4.2015 9:00 - 4:30 PM
Venue:
Společenská místnost MK Litvínov

Share this event on social networks

Update:Tuesday, December 22, 2015, 1:57 PM

QR code

QR code containing a link to the current page

Current www address of this website:
http://www.knihovna-litvinov.cz/akce/1437

The QR code can be used to quickly store a reference to the current web address. Just scan it into a suitable mobile application. For more information on QR codes, see Wikipedia.

Today's smartphones already often have built-in support for QR code from the manufacturer. Otherwise, you must install the necessary software. Suitable for mobile applications processing QR code example. Seznam.cz QR čtečka or QuickMark. However, there are many others.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Business hours

Adult and Children Department

Monday
9:00 - 18:00
Tuesday
8:00 - 17:00
Wednesday
13:00 - 18:00
Thursday
9:00 - 18:00
Friday
8:00 - 17:00

Log-in

Log-in to reader's account

About this website